Organizace startů S1 a S2 v první etapě

Jak je uvedeno v pokynech, při první etapě jsou dva starty a z toho je jeden rozdělen na dva mapové. V plánku naleznete jak bude tento start vypadat v terénu. Koridor na start S1 bude fáborkován červeně a na start S2 modře.

Taktéž upozorňujeme na velké množství kontrol, proto důkladně kontrolujte kódy.

Martin Váňa

18.08.2010