Platby, změny, náhradníci


Z rozpisu PP: "Platby za přihlášky v řádném termínu musí být uhrazeny nejpozději do úterý 12. srpna 2014! Přihláška je platná pouze po uhrazení vkladů na účet pořadetele. Limit CHKO omezuje účast pouze na prvních 1150 řádně provedených přihlášek. Pokud nebude přihláška uhrazena do úterý 12. 8. 2014, ztrácí platnost a místo bude přenecháno ostatním zájemcům.

Dovolujeme si upozornit oddíly, které ještě neprovedly platbu, aby tak neprodleně učinily. V opačném případě bude jejich místo zaplněno náhradníky. Děkujeme!

10.8.2014 byl uzavřen systém ORIS, nyní jsou zpracovávány vaše změny a požadavky a poté budou vytvořeny seznamy přihlášených a čekajících a následně startovní listiny.

13.08.2014