ULTIMATE a "třícítky"


Jednou z novinek na letošních PP je zařazení kategorie ULTIMATE po vzoru zahraničních vícedenních závodů. Tato kategorie je pojata jako zážitková, nepočítá se do Rankingu a dlouhodobých soutěží, přesto budou její vítězové samozřejmě patřičně oceněni. Na následujících řádcích poodhalíme, co můžou závodníci očekávat.

Příklady tratí na upravených mapách

Proč ULTIMATE?

Pro některé můžou být terény na Kosti již známé a „oběhané“, navíc je letní tréninkové období před podzimní sezónou, takže hned několik důvodů, proč si udělat etapy PP ještě těžší a proč si pěkně potrénovat i mapové dovednosti. Přesně k tomu budou sloužit tratě kategorií ULTIMATE na lehce „zákeřně“ upravených mapách.

Kategorie ULTIMATE byla letos zvolena pouze jedna pro pány i dámy, a to D21U a H21U. Pokud se tento pokus osvědčí a dojmy budou pozitivní, pak do příštího roku můžeme zavést kratší ULTIMATE kategorii i pro veterány. Protože je tato kategorie určená všem věkovým skupinám, byly její délky zvoleny velmi střídmě:

D21U
3,5km, 185m, 16k
2,1km, 155m, 17k
6,7km, 210m, 21k

H21U
3,9km, 215m, 18k
2,5km, 185m, 19k
7,7km, 260m, 24k

Úprava map

Úprava map je pro každou etapu lehce odlišná a vždy je výrazně napsána a specifikována přímo na mapě, nebo v dané části mapy, pokud tato úprava platí pouze pro tuto část. Úprava map je ve všech etapách stejná pro kategorie D21U, H21U i DH30.

Úprava map spočívá v umazání některých symbolů, nebo naopak ponechání pouze některých symbolů, podle kterých se závodník musí domapovat ke kontrole. Vždy je v mapě ponechán dostatek symbolů, aby daná kontrola šla za pomocí mapy, buzoly a popisů kontrol nalézt. Pro větší tréninkový efekt doporučujeme orientovat se pouze podle objektů ponechaných v mapě. Spoléháme na Vaše fair-play.

V první etapě Vás čeká mapa, kde bude pouze reliéf (vrstevnice, srázy a skály) a průběžnost terénu označená ve stupních zelené barvy.
Druhá etapa bude lahůdková, nejen terénem, ale i z tréninkového hlediska. Čeká Vás totiž kombinace různých technik, přesto by měla jít trať proběhnout v relativně velké rychlosti a tempo by se mělo dát postupně stupňovat s přibývajícími informacemi v mapě. V první části Vás čeká oblast, kde jsou v mapě ponechány pouze skály, ve druhé části pak budete muset najít několik kontrol pouze za pomocí vrstevnic. Po náběhu do třetí části můžete očekávat již komplexní reliéf (vrstevnice + skály) a v poslední části mapy již v kompletní mapě chybí pouze malé pěšinky. Části jsou vždy oddělené cestou, aby bylo poznat přebíhání do další části mapy a v mapě je daná úprava výrazně označena.
Nedělní třetí etapa pak má být hlavně příjemné proběhnutí krásným lesem, z tohoto důvodu byly v mapě vypuštěny všechny cesty.

Pozor na třicátníky!

Pokud cestou na start nebo v lese potkáte divně oblečeného běžce, který jakoby přiběhl z konce minulého století, nelekejte se! V rámci PP se totiž opět po sedmi letech vrací oslavné kategorie D30 a H30. Svérázným způsobem tak na 30 borců této věkové kategorie oslaví své významné životní jubileum. Můžete je podpořit, zafandit jim a hlavně si spolu s nimi i s námi naplno užít nadcházející víkend na Branžeži!

Kategorie HD30 poběží své závody na stejně upravených mapách, jak bylo zmíněno výše a tratě mají shodné parametry s kategoriemi DH21U. Překvapení však nejsou vyloučena.

20.08.2014