Upozornění a omezení pro závodníky


Vážení závodníci, abychom mohli závodit v krásném prostředí Českého ráje i v budoucnu, musíme dodržovat i určitá omezení a podmínky, které nám stanovuje majitel lesa, obec Malá Skála a agentura ochrany přírody, a které se nám třeba nemusí líbit, ale jsou závazná pro všechny. Všechny naleznete v pokynech před závody, ale určitě není na škodu se s nimi seznámit již předem a pěkně pohromadě. Mějte prosím na vědomí, že letošní Pěkné prázdniny se konají částečně ve velmi sledované oblasti 1. zóny CHKO Český ráj a Evropsky významné lokality Průlom Jizery, kam je nám povolen vstup maximálně jedou za olympijský cyklus. Přihlášení závodníci nemíří na Malou Skálu v době konání závodu od 19. do 21.8.2016 jako běžní turisté, ale jako účastníci hromadné akce na které se vztahují pravidla a podmínky dané Rozhodnutím CHKO o povolení konání závodu. Jejich porušení povede k diskvalifikaci ze závodu či nepřipuštění k závodu a bude předáno Správě CHKO Český ráj. Děkujeme za pochopení a pomoc.

Počet účastníku je limitován. Možné jsou nyní pouze odhlášky. Změny či dohlášky na prezentaci jsou možné pouze dle možností pořadatele (volné mapy) a do počtu volných míst v limitu závodníků. Případný "vakant" ve startovce, neznamená volné místo v limitu účastníků.

Přísný zákaz použití bot s kovovými hroty! Je zakázána veškerá obuv s hřeby a kovovými hroty, a to včetně kotníkových bot! Jak na Drábovně, tak Kalichu se vyskytují skalní plotny, které se nesmí poškrábat. Vzhledem k profilu terénu ovšem velmi doporučujeme terénní obuv s dobrým vzorkem.

Parkování vozidel účastníků je povoleno pouze na vyhrazených parkovištích na území obce Malá Skála! Příjezd na parkoviště bude značen z hlavní silnice I/10, dbejte pokynů pořadatele. Ubytovaní závodníci budou parkovat blíže ke svým stanům, závodníci dojíždějící na jednotlivé etapy na vyhrazeném parkovišti. Je přísně zakázáno parkovat na jiných místech v obci a soukromých pozemcích pod hrozbou odtahu vozidla (neplatí pro ubytované v místních penzionech a hotelích s parkovištěm).

Na etapy výhradně pěšky! Cesty na starty všech etap a z cíle (E1, E2) povedou po turistických cestách (1,5 - 2 km, přes 120 m převýšení!). Vzhledem k převýšení nedoporučujeme jízdní kola. Dejte si dostatečnou časovou rezervu. Na startu bude vždy k dispozici WC, voda a stan na odložení věcí. Platí přísný zákaz vjezdu vozidel účastníků na místní komunikaci osadou Záborčí! Bude hlídáno pořadatelem a trestáno diskvalifikací ze závodu.

V centru závodů platí zákaz rozdělávání ohňů, šetřete prosím vodou, odpadky dávejte do připravených košů a nevstupujte prosím na neposekané části louky. Centrem závodů prochází velmi frekventovaná cyklostezka Greenway Jizera, dbejte prosím zvýšené opatrnosti při jejím překonávání. Centrum závodů se nachází hned u řeky, která nabízí příjemnou možnost osvěžení. Dávejte ale pozor na své ratolesti! Řeka je v tomto úseku vodácky velmi frekventovaná.
Dávejte si pozor na své osobní věci a nenechávejte cennosti ve stanech! Díky nové cyklostezce je u centra závodů velký provoz "neorienťácké veřejnosti".
Veškerá prodejní a propagační činnost v centru závodů a jeho blízkosti, na parkovišti, u cest na start a z cílů a na startech a v cíli je možná pouze se souhlasem ředitele závodů!

Závodní prostory: Prostory závodu jednotlivých etap jsou embargovanými prostory, do kterých platí zákaz vstupu mimo dobu konání vlastního závodu. Prostor Drábovny je embargovaný do skončení druhé etapy v sobotu cca 15:00 hodin, prostor Kalicha a Zbirohů až do neděle 14:00 hodin. Pro výlet během závodů využijte prosím jiná lákadla Maloskalska (např. Pantheon s hradem Vranov, Hrad Frýdštejn, Suché skály, Panský hřbitov, cyklostezku Greenway Jizera, apod.).

Zakázané prostory: Při závodě platí přísný zákaz vstupu do všech oplocenek a nově osázených pasek. V prostoru E1 a E3 se nachází soukromé louky a pozemky, kam je vstup taktéž zakázán. Bude vyznačeno v mapě fialovými šrafy.

6.08.2016