Příjezd a možné dopravní komplikace


Příjezd do centra závodů bude značen od hlavní silnice I/35 z Borku pod Troskami. Je to také jediný možný příjezd. Příjezd přes Troskovice není možný z důvodu uzavírky silnice Újezd pod Troskami - Troskovice - Vidlák. Odbočka v Borku bude značena směrovkami na Pěkné prázdniny a příjezd na parkoviště zabezpečen pořadateli. Dbejte prosím jejich pokynů. Bezprostředně po odbočení v Borku následuje nechráněný železniční přejezd, buďte opatrní.

Nechejte si dostatečnou rezervu na příjezd, start jsme sice nechali na nejzazší možné hodině, avšak prázdninový páteční provoz a rekonstrukce silnic čas prodlužují. Ve směru od Jičína vás zdrží výměna povrchu vozovky na výjezdu z Jičína na severním obchvatu, ve směru od Turnova probíhají práce na silnici na výjezdu z Turnova u benzinové pumpy (semafory tam jsou pouze, když pracují), jinak bez výrazného zdržení.

24.08.2017