Ubytování


Aktualizovali jsme sekci ubytování, kde nyní najdete bližší informace včetně rozdělení závodníků do jednotlivých tělocvičen a situační plánky rozmístění tělocvičen v Turnově.
14.05.2014