Náhledy závodních map


Mapy pro víkendové závody jsou vytištěny, vodovzdorně upraveny a připraveny ke startu. Pro zájemce přinášíme jejich náhledy.
Sobota 1 : 10 000
Sobota 1 : 15 000
Neděle 1 : 10 000

15.05.2014