Pokyny

Pokyny ke stažení ve formátu pdf. (769kB)

Přehledová mapka (příjezd, restaurace, obchody) ke stažení.

Plánek arény a kempu ke stažení.

Pokyny v HTML náhledu:

Pěkné prázdniny s orientačním během v Českém ráji 2012

POKYNY PRO ZÁVODNÍKY

Drazí přátelé orienťáci,

Vítejte na Pěkných prázdninách 2012. Rok se sešel s rokem a opět se setkáváme při hledání lampionů ve skalách Českého ráje. Letošní rok jsme si pro Vás přichystali opravdovou lahůdku. Jako předkrm nejprve ochutnáte zámecký park a okolí Hrubého Rohozce, ten můžete večer posléze zapít rohozeckým Skalákem na Malé Skále. Snad Vás Malá Skála ohromí nejen Skalákem, ale i okolní přírodou a příjemnou prázdninovou letní atmosférou. Hlavní chod se bude podávat v sobotu. Čeká Vás middle v labyrintech v okolí Zbiroh a posléze sprint, který bude letos alespoň částečně opravdu sprintem. Pro některé nadejde hlavní chod až ve večerních hodinách, kdy bude program nabitý a pestrý. No a neděle již bude jen pomyslná třešnička na dortu. Zákusek v podobě mýtické Drábovny, který si doufám vychutnáte plnými doušky a nabažíte se jí, opět bohužel na několik let dopředu. A kdo letos vyhraje? Samozřejmě ten nejlepší! Ale také nejvšestrannější. Nabízíme Vám kompletní portfolio hlavních individuálních disciplín orientačního běhu, a ten kdo se jimi promapuje nejlépe, se stane králem víkendu. Přeji Vám, abyste se stali králi všichni!

Dan Wolf, ředitel PP 2012

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Centrum: Louka v obci Malá Skála

GPS: 50°37'57.453"N, 15°11'23.683"E, bude značeno

Prezentace: v centru závodů, prosíme o prezentaci celých oddílů, dohlášky nejsou možné!

Pátek     24.8.2012            19:00 – 22:00

Sobota 25.8.2012               7:30 –  9:00

Neděle  26.8.2012               8:00 –  9:00

Parkování: V centru závodů za poplatek 50Kč/celá akce. Prosíme řidiče, aby dbali pokynů pořadatele. Respektujte jednosměrný provoz a příjezdovou a odjezdovou cestu. Neparkujte mimo místa určená pořadatelem! Zákaz parkování vedle stanů!

Ubytování: Ve vlastních stanech v kempu v centru závodů. Na prezentaci obdržíte pásky pro ubytované závodníky, které jsou ubytovaní závodníci povinni nosit. Bude kontrolováno pořadateli. Kemp je otevřen od pátku 24.8.2012  12:00 do neděle 26.8.2021  16:00 hodin.

Mytí: V centru budou k dispozici mobilní mycí zařízení - žlaby a sprchy, sprchy v omezeném množství. V bezprostřední blízkosti centra teče řeka Jizera, bude připraven přístup k vodě – „PP pláž“. Zákaz používání šamponů ,mýdel a saponátů

Občerstvení: V centru teplé jídlo v bufetu, pivo, limo. Připraveny jsou i tradiční "koláčové hody". V obci Malá Skála se nachází řada restauračních zařízení viz. situační plánek.

Hlídání dětí: v centru v dětském koutku.

Popisy kontrol: v centru u infotabule, sprinty i na mapě

Systém ražení: elektronický- SportIdent. V případě poruchy použijte kleště a razte do vyhrazených políček na mapě. V tomto případě je nutno mapu ihned odevzdat pořadatelům v cíli. Zkontrolujte si prosím Vaše číslo SI dle startovní listiny. Při nesrovnalosti žádejte opravu na prezentaci. Při ztrátě půjčeného SI bude účtována částka 1000,- Kč.

Vyčítání čipů: V centru. U etapy E1aE2 v bezprostřední blízkosti cíle, u etapy E3, kde je cíl vzdálen od centra 1700m prosíme o vyčtení ihned po návratu do centra.

První pomoc: Lékař v cíli..

Předpis: Závodí se dle pravidel ČSOS. Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu ČSOS.

Klíč k hodnocení výsledků: Stanovení pořadí závodníka v kategorii je dáno prostým součtem časů ze    všech tří etap.

Vyhlášení výsledků: V neděli 26.srpna 2012 v centru po uzavření jednotlivých kategorií, bude upřesněno komentátorem. Vyhlášeni budou vždy první tři závodníci všech kategorií.

Protesty: Se vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu etapy. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit se vkladem na adresu: OOB TJ Turnov, Skálova 207, 511 01 Turnov

Předpokládaná jury: Michal Jedlička SHK, Martin Janata DKP, Ondřej Sysel PGP

Různé:

Cesty na start jsou značeny modrobílými fáborky.

Tratě kategorií HDR a HD10L jsou značeny oranžovými fáborky.

Kategorie HDR mají k dispozici 2 mapy, pro závodníka i doprovod.

Všechny mapy jsou vodovzdorně upraveny

V závodním prostoru všech etap se nachází vysoké skalní srázy! Nejnebezpečnější místa budou v terénu vyznačena páskou. Dbejte zvýšené opatrnosti. Závodí se na vlastní nebezpečí.

Závody se konají ve sledované oblasti CHKO, dodržujte veškeré pokyny pořadatele.

Vlastnictví mapy neopravňuje k pořádání individuálních tréninků a oddílových soustředění! Konzultujte zamýšlené aktivity s oddílem OB TJ Turnov, či přímo s lesními správami a CHKO.

Absolutní zákaz používání jakékoliv obuvi s kovovými hřeby, platí i pro kotníkové boty s hřeby!!!

Na startu bude kontrolováno! Nedoporučujeme však na žádnou z etap hladké botasky!

Prodejní a propagační činnost na shromaždišti je možná jen s předchozím souhlasem pořadatele!

 

ETAPA 1 – krátká trať

Sobota 25.8.2012

Start: 00 = 9:30, HDR startují od času 90

Intervalový

Vzdálenost centrum-start : 1800m, převýšení: 170m !!

Mapa: Zbirohy

Měřítko 1:10000 pro DH20-21,   1:7500 pro ostatní kategorie,

Ekvidistance  5m,

stav 2012, A4, J. Borůvka

Cíl: V centru. Časový limit 100 minut.

Terén: Náročný skalnatý terén

Stavitel tratí: Jakub Oma, R2

Hlavní rozhodčí: Jana Omová, R2

 

Upozornění:

Cesta na start vede přes frekventovanou železniční trať. Dbejte světelné signalizace a opatrnosti.

Na start je značné převýšení! Nechte si dostatečnou časovou rezervu.

Prostor startu je značně stísněný, k rozcvičení využijte prostory centra a obce.

Na startu vzhledem k nepřístupnosti nebude WC! Využijte WC v centru!! Voda bude k dispozici

 

Zakázané prostory: veškerý lesní porost mimo značenou cestu na start!

Přísný zákaz vstupu do všech nově osázených pasek! V lese probíhá těžba, na těchto místech dbejte zvýšené opatrnosti!

 

Všechny kategorie  absolvují  v druhé polovině trati seběh z hřebenu Zbiroh dolů na Malou Skálu, většina kategorií přímo terénem. Svah je místy značně prudký, na ideálních postupech však nejsou nebezpečná místa. Přesto dbejte zvýšené opatrnosti, závod se zde rozhodně rozhodovat nebude…

 

Od předsběrky na sběrku  je pro všechny povinný úsek přes méně frekventovanou silnici III. třídy, a pod železniční tratí. I zde dbejte zvýšené opatrnosti.

ETAPA 2 – sprint

Sobota 25.8.2012

Start: 00 = 16:00, HDR startují od času 90, intervalový

Vzdálenost centrum -start 1:  2000m převýšení 100m

k dispozici WC a voda,

Vzdálenost centrum- start 2:  1000m, převýšení: 8m,

k dispozici WC a voda.

Start 2 je pouze pro kategorie: HDR, DH10L, DH10, DH12, D60, D65, H70 a P2.

Mapa: Vranové I., měřítko 1:5000, ekvidistance  2m, ISSOM, stav VII. 2012, A4

Cíl: V centru. Časový limit 60 minut.

Terén: Skalnatý svah (cca 20%), obec, veřejná prostranství, asfalt (cca 80%)

Stavitel tratí: Martin Baier, R3

Hlavní rozhodčí: Jindřich Kořínek, R1

 

 

Upozornění:

Obec Malá Skála – Vranové I na levém břehu Jizery je až do ukončení závodu zakázaným prostorem vyjma turistických tras a příjezdových komunikací do centra. V průběhu závodu od 16:00 je pro závodníky zakázaným prostorem celá obec vyjma značené cesty na start. Naplánujte prosím proto Váš příjezd a příchod na shromaždiště nejdéle do 16:00 z důvodu bezpečnosti závodníků.

Závod probíhá za běžného provozu a vel kého turistického ruchu po obecních komunikacích s malým provozem. V prostoru budou varovné značky, přesto dbejte zvýšené opatrnosti.

Mapa je zpracována klíčem ISSOM2007! Prosíme prostudovat, viz. web.

Přísný zákaz vstupu na všechny soukromé pozemky a překonávání zakázaných značek, viz. web.

Prostor protíná frekventovaná železniční trať. Tato je lemována značkou 527 soukromý pozemek a je přísně zakázáno ji překonávat po celé její délce! Překonat železnici lze pouze podchodem na dvou vyznačených místech! Jakékoli jiné překonání železnice i po železničním přejezdu v průběhu závodu bude trestáno nekompromisní diskvalifikací!!

 

ETAPA 3 – klasická trať

Neděle 26.8.2012

Start 00 = 9:30, HDR startují od času 90

Vzdálenost centrum-start  1700m, převýšení: 160m !!, k dispozici WC a voda

Mapa: Drábovna, 1:10000, Ekvidistance  5m, stav 2012, A4, autor: J. Borůvka

Cíl: vzdálenost cíl -centrum 1700m, časový limit 150 minut

Vyčítání čipů v centru!! Prosím vyčítat bezprostředně po návratu do centra.    Urychlíte tím výpočet celkových výsledků

Terén: Skalnatý členitý terén, hluboká rozeklaná údolí, skalní města.

Stavitel tratí: Jindřich Kořínek, R1

Hlavní rozhodčí: Jana Omová, R2

 

Upozornění:

Mapa pro závod je zpracována do měřítka 1:10000 a značně generalizována.

Veškeré tratě i mapy na E3 jsou vytištěny ofsetově. I přesto jsme se rozhodli zvýšit komfort čtení mapy, především pro starší závodníky ,a na pravém okraji mapy jsou dva výřezy nejčlenitějších prostor  v měřítku 1: 5 000. V těchto výřezech je pouze mapa bez kontrol.

Kategorie H21E má výměnu mapy na trati.

Cíl se nachází v blízkosti startu a je zde možnost odložení věcí. WC a voda k dispozici.

U většiny delších tratí dochází ke značnému křížení tratí. Věnujte zvýšenou pozornost pořadí kontrol.

Je přísný zákaz vjezdu motorových vozidel do osad Borek, Záborčí, Převahy a Voděrady!! Komunikace jsou součástí závodního prostoru. Bude kontrolováno a porušení trestáno nekompromisní diskvalifikací a nahlášením Správě CHKO. Parkování je povolenou pouze v centru

Na start a z cíle je závodník povinen využít značenou cestu.

Čas vítěze hlavních kategorií bude zkrácen cca o 20% směrného času.

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

PP Předsprint – „Zámecké schody“

Pátek 24.8.2012

Parkoviště: Centrální parkoviště Turnov u autobusového nádraží

GPS: 50°35'19.463"N, 15°9'11.101"E

Prezentace pro sprint: od 16:30 v infostanu na parkovišti, popisy kontrol tamtéž a na mapě

Šatny: pořadatel nezajišťuje, použijte vlastní vozy, WC zajištěno v budově autobusového nádraží

Start: 00 = 17:30, vzdálenost parkoviště-start: 1600m, převýšení 5m

Mapa: Hrubý Rohozec, 1:4000, Ekvidistance  2m,

ISSOM2007, stav 2012, autor T. Dlabaja

Cíl: Vzdálenost cíl-parkoviště 1200m, převýšení 0

Cíl není v blízkosti startu, avšak cesty se z velké části kryjí.

Vyčítání čipů: ve stanu na parkovišti.

Uzavření 19:45. Časový limit 45 minut.

Stavitel tratí: Tomáš Dlabaja, Vít Zakouřil R3

Hlavní rozhodčí: Daniel Wolf, R3

 

Upozornění:

Zákaz překonávání železnice vedoucí závodním prostorem! Závodník musí využít jeden ze dvou tunelů nakreslených v mapě! Zákaz vstupu na zatravněné plochy v zámeckém parku zašrafované v mapě značkou 709.0 „Zakázaný prostor“. V terénu jsou vyznačeny páskou. Závod vede přes poměrně frekventovanou ulici. Tu lze překonat pouze vyznačeným povinným úsekem po hlídaném přechodu pro chodce, u kterého závodník razí kontrolu!

PP Párty

Sobota 25.5.2012

20:00  Sokolovna Malá Skála, vstup pro závodníky zdarma

Tradiční náplň - videa a fotky z prvního dne, finále Píchače, vyhlášení PP Předsprintu, „Hrubého Dolomitenmanna“ a Píchače, párty. Občerstvení zajištěno, hraje tradiční „DJ Corny“ ;)

Píchač PP

Kvalifikace: sobota 25.8.2012 od 12 – 14 hod v centru závodů, nejrychlejších 8 postoupí do čtvrtfinále

Finále: součástí PP Párty, ca od 21 hod čtvrtfinálová kola, následně semifinále a velké finále

Pozn. v případě nepřítomnosti závodníka získává místo ve čtvrtfinále další v pořadí

Kompletní pravidla budou vyvěšena v centru a na startu kvalifikace.

Pro závodníky PP zdarma.

 

Kulturní vložka – Hraje soubor: „Veselé loutky“

 

Loutková pohádka pro děti „O ztracených maminkách“ cca od 15:00 v loutkovém divadle v centru.

Pololoutkový příběh pro dospělé „Pedro a Lucia“ od 19:15 v loutkovém divadle v centru závodů.

 

„Turistická vložka“

 

Všichni závodníci PP mají při předložení SI čipu a ID pásky vstup na Pantheon a hrad Vranov zdarma.

 

Prémiové ceny

 

Viz web: Hrubý Dolomitenmann, ISC Doběh E1, E2: O sprinterku PP pro D21E, E3: prémie pro H21E

 

Děkujeme za účast!

 

Mnoho zdaru a úspěchů v lese a správný směr přeje pořadatelský tým OOB Turnov!

 

Předseda organizačního výboru: Daniel Wolf

Sportovní ředitel, PR, média: Jindřich Kořínek

Hlavní rozhodčí: Jana Omová, R2

Stavitelé tratí: Jakub Oma, Martin Baier, Jindřich Kořínek

IT, přihlášky: Martin Váňa

Autoři map: Josef Borůvka, Jan Picek, Daniel Wolf

Zpracování map, trénink: Pavel Hradec

Doprovodný program: Tomáš Dlabaja, Vít Zakouřil

 

Web: http://www.tur.cz/pekneprazdniny http://www.niceholidays.cz

 

Závod se koná v CHKO Český ráj. Dodržujte návštěvní řád! PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VEŠKERÉ

OBUVI S KOVOVÝMI HŘEBY!!!