Přihlášky

Seznam přihlášených závodníků

Přihlášky uzavřeny! Žádné další přihlášky nejsou akceptovány a to ani do kategorií příchozích.

Seznam přihlášených a fronta čekajících bude nyní aktualizována přibližně v týdením intervalu.  Případné reklamace zasílejte na email prihlasky@tur.cz.

Upozorňujeme na včasné zaplacení přihlášky.

 

Platby:


Platby zašlete v termínu přihlášek převodním příkazem na účet OOB TJ Turnov u KB Turnov, nebo složte na uvedený účet u jakékoliv pobočky KB: 107-2319400267/0100, jako variabilní symbol uveďte 12xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle svazového adresáře. Potvrzení o zaplacení předložte ke kontrole při prezentaci. Platby za přihlášky v řádném termínu musí být uhrazeny nejpozději do 5. srpna 2012!

 

Přihláška je platná pouze po uhrazení startovného na výše uvedený účet. Limit CHKO omezuje účast pouze na prvních 1000 řádně provedených přihlášek. Pokud nebude přihláška uhrazena do 5.8.2012, ztrácí platnost a závodník (oddíl) bude přesunut na konec přijatých přihlášek.

 

Vklady:

           

Balíček vkladů na 3 etapy

   

 

 

 

Přihláška doručené

do 31.7.12

po 31.7.12

Na místě

 

 

Dětské kategorie do DH14 včetně

300,- Kč

450,- Kč

450,- Kč

 

 

Veteránské kategorie od DH60

360,- Kč

540,- Kč

540,- Kč

 

 

Ostatní

450,- Kč

675,- Kč

675,- Kč

 

 

Příchozí, HDR

300,- Kč

300,- Kč

300,- Kč

 

 

     

 

 

 

Vklady jsou jako balíček na 3 etapy. Na jednotlivé etapy se lze hlásit pouze do kategorií příchozích.

 

Příchozí, HDR                                      100,- / etapa

 

Půjčovné SI 50,- Kč / etapa, kategorie HDR, DH10L, DH10 zdarma Přihlášky po 31.7.2012 a na místě pouze při nenaplnění limitovaného počtu závodníků a dle možností pořadatele. U kategorií DH21 pouze do podkategorií C.