Pokyny ke stažení pro tisk v pdf (1,2 mb).

Plánek centra ke stažení.

 

Pěkné prázdniny s orientačním během v Českém ráji 2013

POKYNY PRO ZÁVODNÍKY

Městečko Rovensko pod Troskami se již tradičně stává centrem závodů v orientačním běhu pořádaných OOB Turnov. V letošním roce proběhne již 22. ročník těchto závodů a většina závodníků bude ubytována v městském rekreačním středisku Palda. Závodů se zúčastní nejen dospělí závodníci, ale i děti nebo celé rodiny. Závod proběhne mimo jiné i na našich krásných Boreckých skalách.

Orientační běh má tradici i v našem městečku, kdy v místním oddílu orientačního běhu pod vedením pana Vladislava Vlčka se vypracovaly dvě světově známé orientační běžkyně Dana a Radka Brožkovy. Dalším výborným orientačním běžcem z našeho městečka je i Martin Vlček. Právě Dana Brožková přislíbila účast na letošním ročníku.

Jsme potěšeni, že naše městečko opět ožije návštěvou více než 1 000 účastníků závodů v orientačním běhu, který má u nás dlouholetou tradici.
Přeji všem závodníkům pěkné počasí, zajímavé trasy a hlavně hodně úspěchů v závodu.
Zdeňka Nejedlá, starostka

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Centrum: Rekreační areál Palda, Rovensko pod Troskami

GPS: 50°31'41.181"N, 15°16'47.640"E, bude značeno

Prezentace: v centru závodů, prosíme o prezentaci celých oddílů, dohlášky nejsou možné!

Pátek     24.8.2012            18:00 – 22:00

Sobota 25.8.2012               7:30 –  9:00

Neděle  26.8.2012               8:00 –  9:00

Ubytování: Ve vámi objednaném a zaplaceném typu ubytování. Na prezentaci už je možné objednat si a zaplatit ubytování ve stanu. Každý ubytovaný i neubytovaný účastník, bude mít rozlišovací náramek, kterým je povinen se po 20:00 prokázat. Neubytovaní závodníci jsou povinni areál do 20:00 opustit! Bude kontrolováno pořadateli.

Pro ubytované závodníky je příjezd na ubytování možný:

ve čtvrtek od 17:00 do 21:00

v pátek od 14:00 do 21:00

v sobotu od 7:00

Poznámka:          V pátek od 14:00 bude možné vyrovnávat své závazky, ubytovávat se, prezentovat celé oddíly, avšak případné odhlášky či změny bude možné řešit až po 18:00, kdy je čas prezentace.

Parkování: V centru závodů za poplatek 50Kč/celá akce. Prosíme řidiče, aby dbali pokynů pořadatele. Respektujte jednosměrný provoz a příjezdovou a odjezdovou cestu. Jednosměrně budou jezdit i autobusy z a na etapy. Neparkujte mimo místa určená pořadatelem!

Směr dopravy

Mytí: V centru jsou k dispozici sprchy.

Občerstvení: V centru teplé jídlo viz elektronická objednávka, pivo, limo. Připraveny jsou i tradiční "koláčové hody" a PP stánek s občerstvením.

Hlídání dětí: v centru v dětském koutku.

Popisy kontrol: v centru u infotabule

Systém ražení: elektronický- SportIdent. V případě poruchy použijte kleště a razte do vyhrazených políček na mapě. V tomto případě je nutno mapu ihned odevzdat pořadatelům v cíli. Zkontrolujte si prosím Vaše číslo SI dle startovní listiny. Při nesrovnalosti žádejte opravu na prezentaci. Při ztrátě půjčeného SI bude účtována částka 1000,- Kč.

Vyčítání čipů: V cíli každé etapy. Průběžné výsledky budou vyvěšovány a vyhlašovány v centru.

První pomoc: První pomoc v cíli a v centru

Předpis: Závodí se dle pravidel ČSOS. Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu ČSOS.

Klíč k hodnocení výsledků: Stanovení pořadí závodníka v kategorii je dáno prostým součtem časů všech tří etap.

Vyhlášení výsledků: V neděli 25.srpna 2013 v centru po uzavření jednotlivých kategorií, bude upřesněno komentátorem. Vyhlášeni budou vždy první tři závodníci všech kategorií.

Protesty: Se vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu etapy. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit se vkladem na adresu: OOB TJ Turnov, Skálova 207, 511 01 Turnov

Jury: Michal Jedlička SHK, Martin Janata DKP, Jan Picek TJN

Různé:

Cesty na start jsou značeny modrobílými fáborky.

Tratě kategorií HDR a HD10L jsou značeny červenobílými fáborky.

Kategorie HDR mají k dispozici 2 mapy, pro závodníka i doprovod.

Všechny mapy jsou vodovzdorně upraveny.

V závodním prostoru všech etap se nachází vysoké skalní srázy! Nejnebezpečnější místa budou v terénu vyznačena páskou. Dbejte zvýšené opatrnosti. Závodí se na vlastní nebezpečí.

Závody se konají ve sledované oblasti CHKO, dodržujte veškeré pokyny pořadatele.

Vlastnictví mapy neopravňuje k pořádání individuálních tréninků a oddílových soustředění! Konzultujte zamýšlené aktivity s oddílem OB TJ Turnov, či přímo s lesními správami, CHKO Český ráj a OŽP KÚLK.

Absolutní zákaz používání jakékoliv obuvi s kovovými hřeby, platí i pro kotníkové boty s hřeby!!!

Na startu bude kontrolováno! Nedoporučujeme však na žádnou z etap hladké botasky!

Prodejní a propagační činnost na shromaždišti je možná jen s předchozím souhlasem ředitele!

 

Autobusová doprava:

Na všechny etapy jsou závodníci povinni dopravit se pořadatelskými autobusy, platí přísný zákaz dopravit se vlastním motorovým vozidlem. Nikde v okolí startů a cíle není povolené místo pro parkování vlastních vozidel pro závodníky a porušení povede k bezpodmínečné diskvalifikaci, vyloučení ze závodu a opovržení.  Autobusová doprava je zahrnuta v ceně startovného a jako jízdenka slouží ID pásek, který obdrží všichni přihlášení závodníci.

ETAPA 1 – krátká trať

Sobota 24.8.2013

Start:                                    00 = 9:30, intervalový, HDR startují od času 90

Vzdálenost autobus - start : 350m, možnost odložení věcí

První autobus bude od centra odjíždět v 8:40.

Cesta autobusem bude trvat max. 15 minut

Mapa: Skaláček – Krkavčí skály

Měřítko 1:10000

Ekvidistance  5m,

stav 2013, vodovzdorně upravena, autor J. Borůvka

Cíl: Vzdálenost cíl – autobus 600m, cesta jde přes start.

Časový limit 90 minut.

Terén: Fyzicky i mapově náročný skalnatý terén, hluboká zařízlá údolí.

Stavitelka tratí: Jana Omová, R2

Hlavní rozhodčí: Daniel Wolf, R2

 

Upozornění:

Na předstartu bude k dispozici WC, voda a místo pro odložení věcí. K rozcvičení využijte přístupovou cestu. Prosíme, nevstupujte na okolní soukromé louky a pozemky. Na předstartu není k dispozici žádné místo pro stavbu vlastních stanů.

Většina kategorií několikrát přebíhá menší silnici, kde je především velký provoz cyklistů. Doprava bude regulována, přesto dbejte zvýšené opatrnosti při přebíhání!

Zakázané prostory:

Před závodem: veškerý lesní porost mimo značenou cestu na start a prostor předstartu!

V průběhu závodu: Přísný zákaz vstupu do všech nově osázených pasek! V lese probíhá těžba, na těchto místech dbejte zvýšené opatrnosti! Další zakázané prostory jsou v mapě zakresleny fialovými šrafy, vstup do takovýchto prostor povede k diskvalifikaci.

ETAPA 2 – sprint

Sobota 24.8.2013

Start: 00 = 16:00, intervalový, HDR startují od času 90

Vzdálenost autobus -start:  850m, k dispozici WC a voda

První autobus bude od centra odjíždět v 15:10.

Cesta autobusem bude trvat max. 10 minut

Mapa: Borecké skály,

měřítko 1:5000,

ekvidistance  5m,

ISSOM, stav VII. 2013, vodovzdorně upravena, autor: V. Vlček

Cíl: Vzdálenost cíl - autobus 500m.

Časový limit 60 minut.

Terén: Náhorní plošina lemovaná skalními bloky, místy tvořící i labyrint.

Stavitelé tratí: Patrik Horák a Daniel Wolf, R2

Hlavní rozhodčí: Jana Omová, R2

Upozornění:

Cesta na start nevede přes cíl, v případě špatného počasí zajistíme místo na odložení věcí v blízkosti autobusové zastávky.

Mapa je zpracována ve sprintovém mapovém klíči ISSOM a byla přizpůsobena a značně generalizována výhradně pro tento závod ve sprintu. Z důvodu čitelnosti a férovosti byly smazány a v mapě uzavřeny například některé nejužší průchody, které by mohly výrazně zpomalit běh. Upozorňujeme proto zejména na přísný zákaz překonávání značky 201.1 Nepřekonatelný skalní sráz a dalších zakázaných značek. Sporná místa budou označena páskou.

Tratě všech kategorií překonávají chráněné území přírodní památky. V terénu budou páskou vytvořeny umělé nepřekonatelné „ploty“, v mapě značkou 709.1, které navedou závodníky skrze toto území. Platí přísný zákaz vstupu na všechny soukromé pozemky (527.1) a překonávání zakázaných značek.

 

ETAPA 3 – klasická trať

Neděle 25.8.2013

Start 00 = 9:30, HDR startují od času 90

Vzdálenost autobus - Start 1: 650m,

Vzdálenost autobus – Start 2: 450m,

Start 2 mají kategorie: D10L, D10, D12, D60, D65, D70, H10L, H10, H65, H70, H75, HDR, ostatní kategorie mají Start 1.

První autobus bude od centra odjíždět v 8:30. Cesta autobusem bude trvat max. 15 minut

Mapa: Skaláček, 1:10000 pro všechny kategorie mimo DH10L, DH10, DH12, DH14, DH60, DH65, DH70, H75, HDR ty mají mapu Skaláček - Rokytňák 1:7500

Ekvidistance  5m, stav 2013, vodovzdorně upravena, autor: J. Borůvka

Cíl: vzdálenost cíl - autobus do 100m

Časový limit 150 minut.

Terén: Hluboká údolí lemovaná skalami, kopec lemovaný skalami, svahy s kameny.

Stavitelé tratí: Martin Vlček a Jindřich Kořínek, R1

Hlavní rozhodčí: Martin Baier, R2

Upozornění:

Cesta na Start 1 vede přes Start 2. Obě cesty na start vedou po méně frekventované silnici, dbejte zvýšené opatrnosti při rozcvičování. V prostoru předstartu obou startů se prosím zdržujte v povoleném lesním prostoru, louky v okolí startů a cíle nám byly pro pořádání zakázány, k dispozici bude WC i voda. Cíl se nachází v bezprostřední blízkosti nástupu na autobus.

Všechny kategorie startující ze Startu 1 několikrát přebíhají menší silnici, kde je především velký provoz cyklistů. Doprava bude regulována značkami, přesto dbejte zvýšené opatrnosti při přebíhání!

Zakázané prostory:

Před závodem: veškerý lesní porost mimo značenou cestu na start a prostor předstartu!

V průběhu závodu: Přísný zákaz vstupu do všech nově osázených pasek! V lese probíhá těžba, na těchto místech dbejte zvýšené opatrnosti! Další zakázané prostory jsou v mapě zakresleny fialovými šrafy, vstup do takovýchto prostor povede k diskvalifikaci.

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Trénink

Bude připraven postavený trénink – scorelauf na mapě Hlavatice, která bude k zakoupení za 20 Kč na prezentaci. Vzdálenost od centra 14 km.

Tréninkovou mapku je možno zakoupit v čase prezentace, či nástupu na ubytování:

ve čtvrtek od 17:00 do 21:00

v pátek od 14:00 do 22:00

v sobotu od 7:00

ICEBUG mikrosprint

Pátek 23.8.2013

Centrum: Centrum závodů, Rekreační středisko Palda

Přihlášky, prezentace: od 13:30 v infostanu sprintu u prezentace, popisy kontrol na mapě

Kategorie: Muži (1,8 km, 20 kontrol), Ženy (1,6 km, 20 k.), Děti (do DH12 včetně) (0,9 km, 13 k.)

Vklad: Muži a Ženy 30 Kč, Děti 10 Kč

Start: volný start od 14:00 do 19:00

Start je přímo u prezentace v centru, startuje se oražením startovací krabičky.

Mapa: Palda, 1:3000, Ekvidistance  2m, ISSOM2007, stav 2013, autor T. Dlabaja

Cíl: U prezentace

Vyčítání čipů: Každý závodník je povinen vyčíst si čip bezprostředně po oražení cíle.

Uzavření 19:45. Časový limit 45 minut.

Stavitel tratí: Tomáš Dlabaja

Hlavní rozhodčí: Daniel Wolf, R2

 

Systém závodu: Trať připomíná tradiční závod ve sprintu, ale v okolí většiny kontrol se nachází falešné kontroly. Závodník běží bez kódů, na mapě má pouze popisy kontrol, podle kterých musí určit správnou kontrolu uprostřed kolečka v mapě. Za každou špatně oraženou kontrolu je penalizován 1 minutou navíc ke svému času v cíli. (je povinnost vždy orazit alespoň 1 kontrolu v kolečku čili nevynechat žádnou kontrolu na trati). Trať navíc obsahuje netradiční prvek – labyrint. Labyrint je postaven v lese pomocí plastových pásek natažených mezi stromy. Páska je v mapě znázorněna symbolem nepřekonatelné zdi a je zakázáno ji překonávat s trestem diskvalifikace (z povzdálí kontroluje rozhodčí). Labyrint obsahuje množství falešných kontrol – čtěte pečlivě popisy!

Pokyny pro mikrosprint

Píchač PP

Sobota 24.8.2013

Kvalifikace: od 12 – 14 hod v centru závodů, nejrychlejších 16 postoupí do finále

Finále: Před PP Párty, ca od 19:30 hod, vyřazovací metodou ve dvojicích na paralelní trati, nasazení postupujících do pavouka dle výsledků kvalifikace.

Pozn. v případě nepřítomnosti závodníka získává místo ve čtvrtfinále další v pořadí, který je finále přítomen. Kompletní pravidla budou vyvěšena v centru a na startu kvalifikace.

Pro závodníky PP je start zdarma.

PP Párty

Sobota 24.8.2013

20:00, sál v rekreačním areálu Palda

Tradiční náplň - videa a fotky z prvního dne PP, finále Píchače, vyhlášení Píchače, párty. Občerstvení zajištěno, hraje tradiční „DJ Corny“ ;)

Upozorňujeme, že od 20 hodin je areál uzavřen pro neubytované závodníky (dohoda s provozovatelem areálu) – bude kontrolováno!

 

Děkujeme za účast! Pěkné prázdniny!

 

Mnoho zdaru a úspěchů v lese a správný směr přeje pořadatelský tým OOB Turnov!

 

Předseda organizačního výboru: Jindřich Kořínek

Sportovní ředitel, HR: Daniel Wolf, R2

Stavitelé tratí: J. Omová, P. Horák, D. Wolf, M. Vlček, J. Kořínek

IT, přihlášky: Martin Váňa

Autoři map: Josef Borůvka, Vladislav Vlček, Martin Baier, Daniel Wolf

Zpracování map, trénink: Pavel Hradec

 

 

Web: http://www.tur.cz/pekneprazdniny/

 

Závod se koná v CHKO Český ráj a PP Borecké skály. Dodržujte návštěvní řád! PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VEŠKERÉ OBUVI S KOVOVÝMI HŘEBY!!!

Areál Palda

 

Srdečně Vás zveme na další akce pořádané OOB TJ Turnov

 

O-Gala 2013

30. listopadu 2013, KD Střelnice Turnov

Vyhlášení nejlepších o-běžců sezóny, ples, doprovodný závod, k poslechu a tanci zahrají Kanci.

 

ČP, ŽA, ŽB-Čechy

17. -18. května 2014

Rokytá / Mukařov / Jabloneček

 

PĚKNÉ PRÁZDNINY 2014

23. -24. srpna 2014

Kančí zoubek / Kost / Branžež

 

Více informací o pořádaných akcích naleznete v příslušné záložce.