BAGHEERA MIDDLOSPRINT

Doprovodný závod k Pěkným prázdninám 2014

Srdečně Vás zveme na páteční doprovodný tréninkový závod.

Nová mapa a hodnotné ceny pro vítěze.

Účastníci budou zařazeni do slosování o hodnotné ceny od partnera oddílu OB TJ Turnov - firmy O-Run.

Neváhejte a přijeďte na PP 2014 už v pátek!

Kurandov - ukázkaUkázka terénu

Základní informace


Datum: pátek 22. srpna 2014

Místo: Centrum PP 2014, kemp Duo Camp Branžež

Parkování: Centrum PP 2014, louka u kempu

Vzdálenosti:

Centrum PP – registrace / start / cíl doprovodného závodu: 1 000 m

start – cíl: 0 m

Cesta na start a z cíle značena modrobílými fáborky. Cesta vede závodním prostorem PP 2014. Přísný zákaz opouštět tuto značenou cestu!

Registrace: V místě startu. Přihlášky pouze na místě do vyčerpání map.

Závodník, který má zájem startovat, se přihlásí na místě startu, uhradí vklad a vyčká na svůj start. Registrace bude ukončena v 18:30 hod.

Kategorie: DH10, D14, H14, D21, H21, D50, H50

Vklad:

DH10, D14, H14 20,- Kč

Ostatní 50,- Kč

Vklady jsou splatné pouze v hotovosti při registraci v místě startu.

Start: Volný start na startovací krabičku od 15 do 19 hod. Možnost odložení věcí.

Cíl: V cíli je závodník povinen orazit cílovou kontrolu a bezprostředně po jejím oražení si vyčíst čip v registračním stanu.

Způsob ražení: SportIdent, možnost zapůjčení SI čipu za poplatek 20,- Kč na startu. V případě ztráty čipu bude účtována náhrada 800,- Kč.

Typ závodu: „Middlosprint“ – sloučenina závodu na krátké trati a závodu v lesním sprintu, závod s pevným pořadím kontrol. Směrný čas cca 20 minut.

Terén: Členitý terén, pískovcové skály a skalky, skalní rokle a náhorní plošina s hustníky.

Mapa: Kurandov, 1 : 5 000, ekv. 5m, stav 7/2014, mapoval: Josef Borůvka, rozměr A4

Terén nebyl nikdy využit pro závod v orientačním běhu. Avšak existuje zde stará mapa.

Vyhlášení: V neděli 24. 8. 2014 před vyhlášením PP 2014.

Upozornění:

Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí, pořadatel nenese zodpovědnost za škody způsobené závodníky v době závodu.

Zákaz vstupu do oplocenek a na soukromé pozemky, zejména do okolí chat v blízkosti startu a cíle.

Zákaz použití bot s kovovými hroty!

Závod probíhá na území CHKO Český ráj. Dodržujte návštěvní řád!

Funkcionáři:

Filip Wolf – ředitel doprovodného závodu, zpracování výsledků

Dan Wolf – stavba tratí

Pořadatelé z OOB TJ Turnov se těší na Vaši účast!

Trénink:

Po skončení závodu budou zbylé mapy k dispozici na prezentaci za poplatek 20,- Kč.

Možnost využít k tréninku po celý závodní víkend.

Kontroly budou osazeny fáborky.

Nutno dodržet pořadatelem danou pěší trasu z centra závodů na start tréninku a zpět. Pro závodníky platí přísný zákaz vjezdu do osad Nová Ves i Kurandov!

Cesta na start tréninku vede závodním prostorem PP 2014. Je zakázáno tuto opouštět pod hrozbou diskvalifikace.

Ukázka terénu Middlosprint