Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji 2015

POKYNY

Pokyny ke stažení v PDF

Po několika letech se vracíme na tradiční místo závodů v orientačním běhu pořádaných OOB Turnov. V letošním roce proběhne již 24. ročník, tentokrát po čtyřech letech opět v Kacanovech. Přejeme všem příjemný zážitek!

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Centrum:

louka u koupaliště v Kacanovech u Turnova, kulturní dům Kacanovy
GPS: 50.5490953N, 15.1421136E

Pozor: je uzavřena vedlejší komunikace Olešnice – Vyskeř! Z tohoto důvodu lze očekávat větší provoz skrze Kacanovy. Je proto přísně zakázáno parkovat mimo vyhrazená parkoviště a blokovat místní komunikace. Prosíme, respektujte pokyny pořadatelů.

Prezentace:

v centru závodů, prosíme o prezentaci celých oddílů, dohlášky dle možností pořadatele do naplnění limitu.

Pátek     21. 8. 2015        18:00 – 22:00
Sobota   22. 8. 2015           7:30 –  8:30
Neděle    23. 8. 2015           8:00 –  8:30

 

Parkování:

V centru závodů (ubytovaní) či v jeho blízkosti (do 400m) za poplatek 50 Kč / celý víkend. Prosíme řidiče, aby dbali pokynů pořadatelů a neparkovali mimo parkoviště určená pořadatelem. Přísný zákaz parkování mimo vyhrazená parkoviště, zejména na místní komunikaci. Je třeba umožnit průjezd místní autobusové linky!

Ubytování:

Ve vlastních stanech na louce u koupaliště, v centru závodů. Ubytovaní, kteří přijedou již v pátek do 20:00 hod mají možnost parkovat u stanu. Na prezentaci obdržíte pásky pro ubytované závodníky, které jsou ubytovaní závodníci povinni nosit. Počasí se naštěstí změnilo, ale zatím stále platí výjimečná opatření vyhlášená Libereckým krajem. V kempu platí zákaz otevřeného ohně, a to i z důvodů hospodářského využívání louky.

Kemp je otevřen od pátku 21. 8. 2015  14:00 hod do neděle 23. 8. 2015 16:00 hodin.

Mytí: V centru bude k dispozici mycí žlab a mobilní WC. Tradičně bude možné využít i areál koupaliště v Kacanovech s poplatkem 30,- Kč za vstup, v areálu jsou kromě bazénu k dispozici sprchy se studenou vodou.

Stravování:

Teplý catering (polévky, teplá jídla) včetně salátů bude umístěn v sále kulturního domu. Výdejní doba: obědy 11:00 -14:00 hod., večeře 17:00 - 19:30 hod. Prosíme, nevynášejte tácy ven, případně obratem vracejte na určené místo. Připraven je i tradiční prodej studeného občerstvení (koláče, buchty, pečivo atd.) a nápojů v centru (včetně přírodní guaranové limonády).

PP party: Začíná ve 20:30 hod ve velkém sále kulturního domu. Vstup volný.

Dětský koutek: V centru po nezbytnou dobu Vašeho závodu.

Popisy kontrol: K samoobslužnému odběru pouze v centru u infotabule.

Systém ražení: Elektronický - SportIdent. V případě poruchy použijte kleště a razte do vyhrazených políček na mapě. V tomto případě je nutno mapu ihned odevzdat pořadatelům v cíli. Zkontrolujte si prosím Vaše číslo SI dle startovní listiny. Při nesrovnalosti žádejte opravu na prezentaci. Při ztrátě půjčeného SI bude účtována částka 1000,- Kč.

Vyčítání čipů: V centru. Průběžné výsledky budou vyvěšovány a vyhlašovány v centru.
Prosíme závodníky, aby provedli vyčtení čipu bezprostředně po návratu z etapy.

První pomoc: První předlékařská pomoc v centru závodů.

Předpis: Závodí se dle pravidel ČSOS. Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu ČSOS.

Klíč k hodnocení výsledků:
Stanovení pořadí závodníka v kategorii je dáno prostým součtem časů ze  všech tří etap.

Vyhlášení výsledků:
V neděli 23. srpna 2015 v centru po uzavření jednotlivých kategorií, bude upřesněno spíkrem. Vyhlášeni budou vždy první tři závodníci všech kategorií vyjma tréninkových P a T. V kategoriích HDR, D10L a H10L  obdrží drobné ceny všichni účastníci.

Protesty: S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu etapy. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit s vkladem na adresu: OOB TJ Turnov, Skálova 207, 511 01 Turnov

Předpokládaná jury: Bude vyvěšena na shromaždišti.

Ultimate:

Kategorie DH21U běží na speciálně upravených mapách. Popis úpravy je vždy uveden přímo na mapě každé etapy. Mapy všech etap obsahují pouze vrstevnice, skály a průběžnost.

Různé:

 • Cesty na start jsou značeny modrobílými fáborky.
 • Tratě kategorií HDR a HD10L jsou značeny červenobílými fáborky.
 • Na startech etap nebude WC. Prosíme, využijte WC v centru a neznečišťujte okolí.
 • Všechny mapy jsou vodovzdorně upraveny.
 • Mapy v cíli nebudou vybírány. Doufáme v dodržování fair-play.
 • Dbejte zvýšené opatrnosti ve skalách. Závodí se na vlastní nebezpečí.
 • Závody se konají ve sledované oblasti CHKO, dodržujte veškeré pokyny pořadatele.
 • Vlastnictví mapy neopravňuje k pořádání individuálních tréninků a oddílových soustředění! Konzultujte zamýšlené aktivity s oddílem OB Turnov či přímo s lesními správami a CHKO.
 • Absolutní zákaz používání jakékoliv obuvi s kovovými hřeby, platí i pro kotníkové boty s hřeby!!! Na startu bude kontrolováno! Nedoporučujeme však na žádnou z etap hladké botasky!
 • Prodejní a propagační činnost na shromaždišti je možná jen s předchozím souhlasem pořadatele!
 • Účastí v závodě dávají závodníci souhlas s případným zveřejněním fotografií a videí ze závodu.

Plánek centra

 

ETAPA 1 – krátká trať

sobota 22. 8. 2015

Start:                            00 = 9:30, HDR, P a T startují kdykoliv do času 150

Intervalový

Vzdálenost centrum - start : 1600 m, převýšení 90 m, k dispozici voda cestou na start

Mapa: Radeč

Měřítko 1: 7500 pro kategorie DH10-14,P,T,HDR a DH 40 a starší, ostatní 1:10 000

Ekvidistance  5m

stav léto 2015, vodovzdorně upravena

Cíl: Vzdálenost cíl – centrum  1100 m. Časový limit 90 minut.

Terén: Skalnatý a vertikálně velmi členitý

Stavitel tratí: Martin Luštický, R3

Hlavní rozhodčí: Daniel Wolf, R1

 

Upozornění:

Cesta na start vede v blízkosti cíle, k dispozici voda, možnost odložení věcí.

Cesta na start a z cíle vede po frekventované cyklostezce, buďte prosím opatrní.

Dbejte zvýšené pozornosti sledu i kódům kontrol, tratě se kříží, některé kontroly jsou blízko u sebe a většina kategorií má z důvodu čitelnosti některé spojnice mezi kontrolami lomené!

 

Zakázané prostory:

 • Mimo závod: Veškerý lesní prostor mimo tréninkový prostor a značenou cestu na start.
 • Během závodu: Přísný zákaz vstupu na soukromé pozemky, do všech oplocenek a nově osázených pasek! Tyto a další zakázané prostory jsou v mapě zakresleny fialovými šrafy. Zakázané paseky budou v exponovaných místech ohraničeny páskou a namátkou hlídány pořadateli. Vstup do takovýchto prostor povede k diskvalifikaci a poškození lesního porostu bude předáno k řízení správě CHKO Český ráj.

 

 

ETAPA 2 – PP sprint

sobota 22. 8. 2015

 

Start: 00 = 16:00, HDR, P a T startují kdykoliv do času 110

Intervalový

Vzdálenost centrum -start:  1500 m, převýšení 100 m, k dispozici voda cestou na start

Mapa: Jezírka

Měřítko 1:5000, ISSOM2007

Ekvidistance  5m

stav VII. 2015, vodovzdorně upravena

Cíl: Vzdálenost cíl - centrum 900 m. Časový limit 60 minut.

Terén: Členitý a kopcovatý terén se skalními srázy a kameny

Stavitel tratí: Patrik Horák, R3

Hlavní rozhodčí: Jindřich Kořínek, R1

 

 

Upozornění:

Mapa je zpracována ve sprintovém mapovém klíči ISSOM a byla přizpůsobena a značně generalizována výhradně pro tento závod ve sprintu. Platí přísný zákaz vstupu na všechny soukromé pozemky (527.1) a překonávání zakázaných značek – nepřekonatelný plot (524.0), nepřekonatelná vegetace (421), nepřekonatelná budova (526.1), nepřekonatelné vodní těleso (304.1) a oblastí vyznačených fialovými šrafy (709.0).

Naopak klasifikace překonatelnosti skalních srázů a skal je pro tento závod z důvodu zachování férovosti posuzována dle pravidel lesního mapového klíče ISOM a tudíž pojata jako doporučující. Přesto srázy zakreslené značkou 201.1 nepřekonatelný sráz jsou pro závodníka většinou neschůdné! Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při překonávání skalních srázů v závodní rychlosti.

V mapě nejsou mapovány vývraty.

Cesta na start vede přes cíl, možnost odložení věcí.

V okolí startu jsou soukromé louky a zakázaný závodní prostor! Rozcvičení pouze na přístupové cestě.

 

Zakázané prostory:

 • Mimo závod: Veškerý lesní prostor a louky mimo značenou cestu na start.
 • Během závodu: Přísný zákaz vstupu na soukromé pozemky, do všech oplocenek a nově osázených pasek! Tyto a další zakázané prostory jsou v mapě zakresleny fialovými šrafy. Dále platí zákaz vstupu do všech prostor, které vylučuje mapový klíč ISSOM (viz. výše).

 

 

ETAPA 3 – klasická trať

neděle 23. 8. 2015

Start 00 = 9:30, HDR, P a T startují kdykoliv do času 150

Intervalový

Vzdálenost centrum - start 1500 m, převýšení 140 m, k dispozici voda

Mapa: Bukovec

Měřítko 1:10000

Ekvidistance  5m

Stav léto 2015, vodovzdorně upravena

Cíl: Vzdálenost cíl - centrum  1400m, časový limit 150 minut

Terén: Členitý skalnatý terén, různě hluboká údolí lemovaná skalami.

Stavitel tratí: Jakub Oma, R3

Hlavní rozhodčí: Jana Omová, R2

 

Upozornění:

Cesta z cíle a společná část cesty na start vede po frekventované cyklostezce. Stejná stezka je i součástí závodního prostoru. Dbejte zvýšené opatrnosti při jejím přebíhání.

Všechny kategorie mají na postupech nebo na jejich volbě alespoň jednu občerstvovací stanici vybavenou vodou. Kategorie H21E a H21A mají navíc občerstvovací stanici na kontrole č. 111.

Dbejte zvýšené pozornosti sledu i kódům kontrol, tratě se kříží, některé kontroly jsou blízko u sebe a většina kategorií má z důvodu čitelnosti některé spojnice mezi kontrolami lomené!

Vzhledem k charakteru terénu není trať kategorií DH10 a DH12 po celé délce po jasných liniích, byť se u nich kontroly nacházejí. Vždy se ale trať pohybuje buď v blízkosti těchto jasných linií nebo v blízkosti liniové tratě pro kategorie HDR, DH10L. Poučte děti těchto kategorií, aby se zejména na postupu z kontroly č. 119 na kontrolu č. 120 nepokoušely o jakýkoli přímý postup!

 

Zakázané prostory:

 • Mimo závod: Veškerý lesní porost mimo tréninkový prostor, značenou cestu na start a prostor předstartu! Všechny louky v okolí předstartu jsou soukromé. K rozcvičení a čekání na start využijte prosím pouze přístupovou cestu.
 • Během závodu: Přísný zákaz vstupu na soukromé pozemky, do všech oplocenek a nově osázených pasek! Tyto a další zakázané prostory jsou v mapě zakresleny fialovými šrafy. Zakázané paseky budou v exponovaných místech ohraničeny páskou a namátkou hlídány pořadateli. Vstup do takovýchto prostor povede k diskvalifikaci a poškození lesního porostu bude předáno k řízení správě CHKO Český ráj.

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

PP Párty

sobota 22. 8. 2015

Kdy: od 20:30

Kde: sál v kulturním domě v Kacanovech

Co: Tradiční náplň - videa a fotky z prvního dne PP, vyhlášení Píchače, párty, tentokrát se živou kapelou! Občerstvení zajištěno. Vstup pro závodníky PP zdarma, upozorňujeme účastníky na nutnost dodržování nočního klidu mimo sál KD, a to jak v obci, tak v kempu! Vzhledem k tomu, že i pár nezodpovědných jednotlivců  může pořadatelům způsobit velké problémy v obci, upozorňujeme raději předem na případný přímý postih.

 

Píchač PP

sobota 22 8. 2015

 

Kvalifikace: od 12 do 14 hod v centru závodů, nejrychlejších 16 postoupí do finále

Finále: Před PP Párty, cca od 19:30 hod, bude upřesněno spíkrem. Vyřazovací metoda ve dvojicích na paralelní trati, nasazení postupujících do pavouka dle výsledků kvalifikace.

Pozn. v případě nepřítomnosti závodníka získává místo ve čtvrtfinále další v pořadí, který je na finále přítomen.

Kompletní pravidla budou vyvěšena v centru a na startu kvalifikace.

Pro závodníky PP je start zdarma.

 

Trénink

Tréninková mapa v měřítku 1:7500 k zakoupení v centru závodů od  pátku 21.8. od 14:00 za poplatek 20,- Kč. Kontroly budou po celý víkend vyznačeny v terénu.

 

Děkujeme za účast! Pěkné prázdniny!

 

Mnoho zdaru a úspěchů v lese a správný směr přeje pořadatelský tým OOB Turnov!

 

Ředitel:                                                      Filip Stárek

Sportovní ředitel, HR:                              Jindřich Kořínek, R1

Stavitelé tratí:                                        M.Luštický, P. Horák, J. Oma

IT, přihlášky:                                         Martin Váňa

Autoři map:                                            Josef Borůvka, členové OOB TJ Turnov

Zpracování map:                                      Pavel Hradec

 

Web: http://www.tur.cz/pekneprazdniny/ http://www.niceholidays.cz

 

Závod se koná v CHKO Český ráj. Dodržujte návštěvní řád!

 

PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VEŠKERÉ OBUVI S KOVOVÝMI HŘEBY!!!