Přihlášky

Přihlášky provádějte výhradně přes systém ORIS.

Pokud nejste registrovaní v žádném oddíle nebo klubu. Postupujte dle nápovědy ORISu nebo následujícího videa.