Stáhněte si finální bulletin a pokyny v PDF.

Pokyny ke stažení v PDF

Pokyny pro závodníky

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Centrum:

Malá Skála, louka za obcí u vlakového nádraží

GPS: 50.6320611N, 15.1899792E‘ , bude značeno ze silnice I/10

 

Prezentace:

v centru závodů, prosíme o prezentaci celých oddílů najednou

Pátek 19. 8. 2016 14:00 – 15:30

Sobota 20. 8. 2016   8:30 –  9:30

Neděle 21. 8. 2016   8:30 –  9:00

 

Příjezd:

Od Turnova po silnici I/10 směr Železný Brod do obce Malá Skála. V obci odbočit doprava přes most směr Koberovy, bude značeno. Za mostem pokračovat rovně a kolem Hotelu Skála k vlakovému nádraží. Platí přísný zákaz příjezdu po cyklostezce Greenway Jizera.

 

Parkování:

V centru závodů za poplatek 50 Kč / celá akce. Prosíme řidiče, aby dbali pokynů pořadatelů. Neparkujte mimo parkoviště určené pořadatelem! Přísný zákaz parkování v obci Malá Skála mimo vyhrazená místa. Hrozí odtah od policie ČR.

Na starty jednotlivých etap se jde výhradně pěšky. Pro závodníky platí přísný zákaz vjezdu auty do osady Záborčí, Zbirohy pod hrozbou diskvalifikace a vyloučení ze závodu.

 

Ubytování:

Pořadatel zajišťuje pouze ubytování v provizorním kempu v centru závodů ve vlastních stanech. Jiné ubytování pořadatel nezajišťuje. PP Kemp nabízí místo pro stanování, parkoviště, místo pro karavany a obytné vozy, místo pro stavbu oddílových stanů, bufet, teplá jídla, ráno čerstvé pečivo, výčep, WC, provizorní mytí a přístup k řece.

Na prezentaci obdržíte pásky pro ubytované závodníky, které jsou ubytovaní závodníci povinni nosit. Bude kontrolováno!

Kemp je otevřen od pátku 19. 8. 2016, 10:00 do neděle 21. 8. 2016, 15:00 hodin.

 

V kempu a v centru závodů prosíme závodníky, aby:

 • Třídili odpad. Žluté pytle jsou určeny na plasty. Modré / Černé na směsný odpad.
 • Šetřili vodou. Jako zdroj pitné vody používejte přepad z pramene.
 • Nerozdělávali ohně a byli opatrní při manipulaci s vařiči.
 • Neparkovali mimo vyhrazená místa (pod hrozbou odtahu) a nestanovali mimo vyhrazená místa (ne všechny části louky nám jsou povoleny).
 • Měli na vědomí, že kemp je blízko řeky a železniční trati a dávali pozor na sebe i své ratolesti.
 • Měli na vědomí, že kempem prochází nová velmi frekventovaná cyklostezka Greenway Jizera. Buďte opatrní při jejím překonávání.
 • Nenechávali ve stanech cennosti. Díky cyklostezce se dá u centra závodů očekávat hojný výskyt „neorienťácké populace“.

 

Mytí, voda:

V centru bude k dispozici mycí žlab s pitnou vodou a provizorní mytí. V blízkosti kempu u řeky se nachází přepad z pramene pitné vody – využijte jej prosím v maximální míře jako zdroj pitné vody a lze jej využít i k mytí. V blízkosti kempu teče řeka Jizera. Pro přístup využijte vysekaných ploch. Zákaz používání šamponů, mýdel a saponátů na všech zmíněných místech.

V sokolovně (800 m z centra závodů) jsou k dispozici tři sprchy. Sprchy jsou společné. V pátek bude sokolovna otevřena od 17:30 do 19:30 a v sobotu od 11:30 do 15:00. V době od celé hodiny do půl jsou sprchy dámské, v době od půl do celé hodiny pánské.

 

Stravování:

Ve spolupráci s firmou Vegit-Point z Jablonce nad Nisou pro Vás v centru závodů bude opět připravena nabídka kvalitního jídla od páteční večeře až po nedělní oběd. Nabídka obsahuje masová, vegetariánská, veganská i bezlepková jídla, polévky, saláty, doplňkové občerstvení i domácí limonády. Dále nebude chybět tradiční sortiment našeho výčepu, koláčový stánek, ráno čerstvé pečivo a slané snídaně.

Jídelníček

Hlídání dětí: V centru v dětském koutku pouze po nezbytnou dobu Vašeho závodu.

 

Popisy kontrol: K samoobslužnému odběru pouze v centru závodů u infotabule.

 

Systém ražení:

Elektronický - SportIdent. V případě poruchy použijte kleště a razte do vyhrazených políček na mapě. V tomto případě je nutno mapu ihned odevzdat pořadatelům v cíli. Zkontrolujte si prosím Vaše číslo SI dle startovní listiny. Při nesrovnalosti žádejte opravu na prezentaci. Při ztrátě půjčeného SI bude účtována částka 1000,- Kč.

 

GPS tracking:

Vybraní závodníci z vybraných kategorií jsou povinni běžet danou  etapu s GPS jednotkou. Jednotky budou k vyzvednutí vždy u cíle jednotlivé etapy (=cestou na start E1, E2) a v centru závodů u E3. Seznam závodníků běžících s jednotkou GPS bude zveřejněn na webu závodů a vyvěšen v centru na infotabuli.

GPS přenos bude možno sledovat na obrazovce v centru závodů a online či ze záznamu na internetu.

Prosíme závodníky, aby dodržovali fair play a nedívali se na tracking před vlastním závodem (stejně jako u map, které nejsou vybírány)!

S GPS jednotkou běží závodníci z kategorií:

E1: D16, H16

E2: D21E, H21E

E3: D21E, H21E

 

Vyčítání čipů:

V centru. Průběžné výsledky budou vyvěšovány a vyhlašovány v centru. Prosíme závodníky, aby provedli vyčtení čipu bezprostředně po návratu z etapy.

 

První pomoc: Předlékařská první pomoc v cíli každého závodu.

 

Předpis: Závodí se dle pravidel ČSOS. Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu ČSOS.

 

Klíč k hodnocení výsledků:

Stanovení celkového pořadí závodníka v kategorii je dáno prostým součtem časů ze všech tří etap.

 

Vyhlášení výsledků:

V neděli 21. srpna 2016 v centru závodů po uzavření jednotlivých kategorií, bude upřesněno pořadatelem. Vyhlášeni budou vždy první tři závodníci všech kategorií vyjma tréninkových P a T. V kategoriích HDR, D10L a H10L obdrží drobné ceny všichni účastníci.

 

Protesty:

S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu etapy. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit s vkladem na adresu:

OOB TJ Turnov, Skálova 207, 511 01 Turnov

 

Předpokládaná jury: Jan Picek TJN, Dominika Pachnerová CHA, Jan Mrázek SJC

 

Různé:

 • Cesty na start jsou značeny modrobílými fáborky.
 • Tratě kategorií HDR a HD10L jsou značeny červenobílými fáborky.
 • Kategorie HDR mají k dispozici 2 mapy, pro závodníka i doprovod.
 • Všechny mapy jsou vodovzdorně upraveny.
 • Mapy v cíli nebudou vybírány. Věříme v dodržování fair-play.
 • Zákaz překonávání železniční tratě mimo oficiální přejezdy a podchody.
 • Dbejte zvýšené opatrnosti ve skalách. Závodí se na vlastní nebezpečí.
 • Závody se konají ve sledované oblasti CHKO, dodržujte veškeré pokyny pořadatele.
 • Vlastnictví mapy neopravňuje k pořádání individuálních tréninků a oddílových soustředění! Konzultujte zamýšlené aktivity s oddílem OB Turnov, lesními správami a CHKO Český ráj.
 • Absolutní zákaz používání jakékoliv obuvi s kovovými hřeby, platí i pro kotníkové boty s hřeby!!! Na startu bude kontrolováno! Nedoporučujeme však na žádnou z etap hladké botasky!
 • Prodejní a propagační činnost na shromaždišti, v okolí shromaždiště, startů, cíle a cest na starty a z cíle je možná jen s předchozím souhlasem pořadatele!

 

ETAPA 1 – krátká trať

pátek 19. 8. 2016

 

Start:

00 = 16:00

Intervalový, HDR startují od času 0 do 150

Vzdálenost centrum - start : 1900m, převýšení 160 m!

K dispozici WC, voda a stan pro odložení věcí.

Start je blízko cíle, cesta je shodná.

Mapa:

Chléviště

Měřítko 1 : 7 500, ekvidistance  5 m, stav léto 2016,

autoři Josef Borůvka a Petr Uher, vodovzdorně upravena

Cíl: Vzdálenost cíl – centrum 1900 m. Časový limit 90 minut.

Terén:

Skalnatý a velmi členitý terén skalních měst Chléviště a Kalich s těžkou podložkou (vysoké borůvčí, kapradí). Částečně prudké svahy s kameny.

Stavitel tratí: Michaela Omová, Jana Omová, R3

Hl. rozhodčí: Martin Baier, R2

 

Upozornění:

 • Na předstartu bude několik WC, prosíme, využijte tyto a neznečišťujte okolí startu a cíle, nachází se tam několik zdrojů pitné vody!
 • V prostoru startu, cíle i v závodním prostoru panuje čilý turistický ruch. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti vůči turistům.
 • Dbejte zvýšené pozornosti sledu kontrol, tratě se několikrát kříží a v lese je hodně kontrol na poměrně malém prostoru, často blízko u sebe (v rámci pravidel).
 • Křížkové fialové šrafy značí obtížně průběžnou oblast. Průchod touto oblastí není zakázán, ale může vás výrazně zpomalit (spadané stromy).
 • V prostoru závodu se nachází vysoké skalní srázy nebezpečné oblasti! Buďte opatrní. Závodí se na vlastní nebezpečí.
 • Zákaz překonávání železniční tratě mimo oficiální přejezdy a podchody.

 

Zakázané prostory:

Mimo závod: Veškerý lesní prostor mapy Kalich (2000) mimo značenou cestu na start a prostor předstartu! Prostor je embargovaný až do neděle 21. 8. 2016, 14:00 hodin!

Během závodu: Přísný zákaz vstupu na soukromé pozemky, soukromé louky, do všech oplocenek a nově osázených pasek! Zakázané paseky a soukromé louky a další zakázané prostory jsou v mapě zakresleny fialovými šrafy (rovnoběžnými) a budou v exponovaných místech ohraničeny páskou a namátkou hlídány pořadateli. Vstup do takovýchto prostor povede k diskvalifikaci a poškození lesního porostu bude předáno k řízení správě CHKO Český ráj.

 

ETAPA 2 – krátká trať

sobota 20. 8. 2016

 

Start:

00 = 10:00

Intervalový, HDR startují od času 0 do času 180

Vzdálenost centrum - start:  2000 m, 160 m převýšení!

K dispozici WC, voda a stan pro odložení věcí.

Start je blízko cíle, cesta je shodná.

Mapa:

Drábovna

Měřítko 1 : 7 500, ekvidistance  5 m, stav léto 2016,

autor Petr Uher, vodovzdorně upravena

Cíl: Vzdálenost cíl - centrum 2000 m. Časový limit 90 minut.

Terén:

Skalnatý a velmi členitý terén, několik menších skalních měst. Velmi náročná podložka (vysoké borůvčí, kapradí), doporučujeme krytí dolních končetin.

Stavitel tratí: Filip Wolf, R3

Hl. rozhodčí: Daniel Wolf, R2

 

Upozornění:

 • Cesta na start a z cíle překonává velmi frekventovanou silnici první třídy. Je dovoleno přecházet pouze po oficiálním přechodu pro chodce. Dbejte veliké opatrnosti!
 • Na předstartu bude několik WC, prosíme, využijte tyto a neznečišťujte okolí startu a cíle, nachází se tam několik zdrojů pitné vody!
 • Nezkracujte si cestu na start, jděte prosím až okolo cíle, jak je značeno.
 • V prostoru startu, cíle i v závodním prostoru panuje čilý turistický ruch. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti vůči turistům.
 • Dbejte zvýšené pozornosti sledu kontrol, tratě se několikrát kříží a v lese je hodně kontrol na poměrně malém prostoru, často blízko u sebe.
 • V prostoru závodu se nachází vysoké skalní srázy nebezpečné oblasti! Buďte opatrní. Závodí se na vlastní nebezpečí.

 

Zakázané prostory:

Mimo závod: Veškerý lesní prostor mapy Drábovna (2012) mimo značenou cestu na start a prostor předstartu! Prostor je embargovaný až do soboty 20. 8. 2016, 15:00 hodin! Nevstupujte na soukromé louky a pozemky u startu a podél cesty na start a z cíle.

Během závodu: Přísný zákaz vstupu na soukromé pozemky, soukromé louky u domů a chat, do všech oplocenek a nově osázených pasek!

 

ETAPA 3 – klasická trať

neděle 21. 8. 2016

 

Start

00 = 9:30

Intervalový, HDR startují od času 0 do 150

Vzdálenost centrum - start 1100 m, 130 m převýšení!

K dispozici WC a voda. Start není blízko cíle.

Mapa:

Kalich

Měřítko 1 : 10 000 pro kat. DH16-DH21x (x = E,A,B,C,UL,UK)

1 : 7 500 pro ostatní kat.

ekvidistance  5 m, stav léto 2016,

autoři Josef Borůvka a Petr Uher, vodovzdorně upravena

Cíl: Vzdálenost cíl - centrum 0 m, časový limit 150 minut

Terén:

Skalnatý a velmi členitý terén skalních měst Chléviště, Kalich a Zbirohy s množstvím detailů a velmi těžkou podložkou (borůvčí). V závěru prudké svahy s kameny.

Stavitel tratí: Jan Vřešťál, R3

Hl. rozhodčí: Jindřich Kořínek, R2

 

Upozornění:

 • Cesta na start vede částečně po silnici III. třídy, která je frekventovaná především motorkáři a cyklisty. Dbejte zvýšené opatrnosti.
 • Všechny kategorie mají na trati občerstvovací stanice vybavené vodou. Občerstvení se nachází pouze na postupech a je zakresleno v mapě příslušným symbolem.
 • Tratě se několikrát kříží, čtěte pozorně sledy kontrol.
 • V prostoru závodu se nachází vysoké skalní srázy nebezpečné oblasti! Buďte opatrní. Závodí se na vlastní nebezpečí.
 • Před cílem všechny kategorie překonávají silnici třetí třídy. Řidiči budou upozorněni značkami a pořadateli, přesto dbejte zvýšené opatrnosti při jejím překonávání.
 • Zákaz překonávání železniční tratě mimo oficiální přejezdy a podchody.
 • V prostu závodu probíhá těžba dřeva a pohyb cyklistů downhilistů! Tito budou upozornění cedulemi, přesto dávejte pozor při pohybu na těchto pěšinách.

 

Zakázané prostory:

Mimo závod: Veškerý lesní prostor mapy Kalich (2000) mimo značenou cestu na start a prostor předstartu! Prostor je embargovaný až do neděle 21. 8. 2016, 14:00 hodin!

Během závodu: Přísný zákaz vstupu na soukromé pozemky, soukromé louky, do všech oplocenek a nově osázených pasek! Zakázané paseky, soukromé louky a další zakázané prostory jsou v mapě zakresleny fialovými šrafy a v exponovaných místech ohraničeny páskou a namátkou hlídány pořadateli. Vstup do takovýchto prostor povede k diskvalifikaci a poškození lesního porostu bude předáno k řízení správě CHKO Český ráj.

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

O-RUN Píchač PP

sobota 20. 8. 2016

 

Kvalifikace: od 16 do 18 hod v centru závodů

nejrychlejších 16 postoupí do finále

Finále: od 18:00 hod, v centru závodů.

Vyřazovací metoda ve dvojicích na paralelní trati, nasazení postupujících do pavouka dle výsledků kvalifikace.

Pozn. v případě nepřítomnosti závodníka získává místo ve čtvrtfinále další v pořadí, který je na finále přítomen.

Kompletní pravidla a postupový klíč budou vyvěšena v centru a na startu kvalifikace.

Pro závodníky PP je start zdarma.

 

PP Párty

sobota 20. 8. 2016

Kdy: od 20:00

Kde: Sokolovna Malá skála

Vzdálenost centrum – PP párty cca 800 m. Bude značeno.

Co: Tradiční náplň - videa z prvního dne PP, párty s živou kapelou.

Občerstvení zajištěno. Vstup pro závodníky PP zdarma.

 

 

Děkujeme za účast! Přejeme Pěkné prázdniny!

Správný směr a mnoho zdaru v lese a přeje pořadatelský tým OOB Turnov!

 

Předseda OV: Daniel Wolf

Stavitelé tratí: Jana Omová (E1), Filip Wolf (E2), Jan Vřešťál (E3)

Hlavní rozhodčí: Martin Baier (E1), Daniel Wolf (E2), Jindřich Kořínek (E3)

IT, přihlášky: Martin Váňa, Ondřej Holas

Autoři map: Josef Borůvka, Petr Uher

Zpracování map: Pavel Hradec

Technická ředitelka: Lucie Vřešťálová

 

Web: http://www.tur.cz/pekneprazdniny/ http://www.niceholidays.cz

 

Závod se koná v CHKO Český ráj. Dodržujte návštěvní řád!

 

PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VEŠKERÉ OBUVI S KOVOVÝMI HŘEBY!!!

 

Přehledová mapka


Plánek arény

Plánek arény

Plánek v PDF

 

Děkujeme našim partnerům

 

Děkujeme našim partnerům!