Rozpis ke stažení v PDF

Rozpis třídenních závodů v orientačním běhu

Pěkné prázdniny v Českém ráji 2017

 

Pořadatel: Oddíl OB TJ Turnov (TUR)

Datum:
25. - 27. srpna 2017

Místo:
Hrubá Skála - Rokytnice, Český ráj

Shromaždiště:
louka mezi Borkem a Rokytnicí, GPS: 50.5306161N, 15.2330333E

Rozmístění etap - všechny etapy jsou v docházkové vzdálenosti z centra (do 2500m).

 

1.etapa - krátká trať

2.etapa – klasická trať

3.etapa – krátká trať

25. srpna 2017

26. srpna 2017

27. srpna 2017

Start 00 = 16:00 intervalový

10:00 intervalový

9:30 intervalový

Mapa   
1 : 10 000 pro DH16-21

1 : 7 500 pro ostatní kat.

Mapa 
1 : 10 000

Mapa
1 : 7 500

Stav léto 2017

Stav léto 2017

Stav léto 2017

 

Ukázky map PP 2017

Kategorie:

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21E, D21A, D21B, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21E, H21A, H21B, H21C, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75

 

D21UL, H21UL, D21UK, H21UK (zážitková "ultimate" trať pro všechny zájemce na speciálně a různě upravených mapách, nepočítá se do rankingu, K – kratší, L – delší).

 

HDR                 liniová trať s doprovodem a pomocí rodičů

D10L, H10L     liniová trať bez doprovodu

 

P, T                  tratě pro příchozí a veřejnost na jednotlivé dny budou k dispozici v omezeném počtu pouze na místě, není možné přihlášení předem, tyto kategorie nejsou soutěžní, čas není měřen

 

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených.

Samozřejmostí bude orienťácká školka a dětský mini závod v centru při závodech.

Délky tratí:
Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu ČSOS.

Tratě E2 (klasická trať) budou v hlavních kategoriích zkráceny o cca 20% vítězného času.


Terén:
Skalnatý, členitý, velmi kopcovitý, prudké svahy s kameny, mapově i fyzicky náročný.


Předpis:
Závodí se podle platných pravidel ČSOS.

Systém ražení:
SportIdent pro všechny kategorie (mimo kategorií P a T) pro oba dny.


Přihlášky:

Datum otevření přihlášek bude upřesněn v týdnu od 12. - 18. 6.2017 prostřednictvím internetu (web. stránky, Facebook) a SMS zpráv pro zaregistrované příjemce.

Pro přihlášení použijte výhradně přihláškový systém ORIS. Email: prihlasky@tur.cz je určen pouze pro změny po 13. 8. 2017, bude zpracován až po ukončení přihlášek. Údaje jako čip, změna kategorie, dokoupení ubytování apod. lze v termínu přihlášek do 13. 8. 2017 editovat kdykoliv přímo v ORISu.

Neregistrovaní v ČSOS se přihlašují také v systému ORIS, kde si založí účet a vlastní dočasný klub. Pro více informací využijte video manuál na stránce závodů či nápovědu systému ORIS. Doporučujeme si registraci připravit v předstihu.

Počet závodníků je omezen správou CHKO na 1300. Po naplnění počtu bude přihlašovací systém automaticky uzavřen.

Vklady:

Balíček vkladů na 3 etapy

 

 

 

 

 

Přihlášky doručené

do 13. 8. 17

po 13. 8. 17

Na místě

 

 

Dětské kategorie do DH14 včetně

300,- Kč

300,- Kč

300,- Kč

 

 

Veteránské kategorie od DH60

450,- Kč

450,- Kč

450,- Kč

 

 

Ostatní

600,- Kč

600,- Kč

600,- Kč

 

 

HDR

300,- Kč

300,- Kč

300,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Vklady jsou jako balíček na 3 etapy. Nelze se hlásit pouze na jednotlivou etapu. Přihlášky po termínu a na místě pouze v případě nenaplnění limitu a dle možností pořadatele.

 

Půjčovné SI 50,- Kč / etapa.


Platby:
Platby zašlete v termínu přihlášek převodním příkazem na účet OOB TJ Turnov, nebo složte na uvedený účet u Fio banky: 2200736863/2010. Použijte vygenerovaný variabilní symbol ze systému ORIS. U každého oddílu je zobrazen v přehledu přihlášek podle oddílu. Pokud neprovádíte platbu za celý oddíl, pokuste se specifikovat ve zprávě pro příjemce Vaše jméno, případně emailem na hospodar@tur.cz. Potvrzení o zaplacení předložte ke kontrole při prezentaci.

Neslučujte prosím platby z různých oddílů!!

Platby za přihlášky v řádném termínu musí být uhrazeny nejpozději do úterý 15. srpna 2017, jinak přihláška pozbývá platnosti a v případě naplnění limitu bude místo nabídnuto náhradníkovi. Plaťte prosím startovné vč. doplňkových služeb (např. ubytování).

Pro platby ze zahraničí:

BANKA: Fio Banka

IBAN: CZ5420100000002200736863

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Všechny poplatky za převod musí být uhrazeny platícím (platba musí být odeslána jako „OUR“).

Přihláška je zcela platná pouze po uhrazení vkladů na výše uvedený účet.

Limit CHKO omezuje účast pouze na prvních 1300 řádně provedených a zaplacených přihlášek.

Prezentace na PP:

 

Pátek

25. 8. 2017

13:30 – 15:30

Centrum závodů louka u Rokytnice (Hrubá Skála)

Sobota

26. 8. 2017

8:30 – 9:30

Centrum závodů louka u Rokytnice (Hrubá Skála)

Neděle

27. 8. 2017

8:30 – 9:00

Centrum závodů louka u Rokytnice (Hrubá Skála)

 

Prosíme o prezentaci celých oddílů najednou.


Ubytování:

Pro závodníky je k dispozici louka na kempování v centru závodů. Ubytovaní ve stanu budou mít možnost parkovat v blízkosti stanů. Jiné ubytování pořadatel nezajišťuje, v okolí je řada penzionů, rekreačních středisek a jiných typů ubytování. Kontakty na ubytování naleznete například na stránkách: http://hruba-skala.cesky-raj-ubytovani.net/, https://www.penziony.cz/ubytovani/troskovice/.

 

Uvedené ceny pro ubytované ve stanech / obytných vozech / karavanech platí na celý pobyt po dobu trvání PP 2017 od pátku 25. 8. 2017 do neděle 27. 8. 2017.

 

Cena za osobu za PP 2017:

Dítě od 6 do 14ti let:               100,-    Kč

Cena za starší 14 let:               150,-    Kč

Platby za ubytování zasílejte spolu s platbou za vklady.

 

V pátek je možné stavění stanů od 10:00 hodin.

 

K dispozici bude základní hygienické zázemí, provizorní sprchy, prodejní stánky a možnost stravování.

 

Parkování:

Parkovné 50,- Kč/auto na celý víkend bude vybíráno na místě. Parkování do 200 m od shromaždiště. Ubytovaní ve stanu budou mít možnost parkovat v blízkosti stanů.

Prosíme všechny závodníky s karavanem, obytným vozem nebo velkým autem určeným ke spaní, aby si rezervovali vhodné místo k parkování jako doplňkovou službu v přihláškovém systému ORIS (zdarma).

V případě potřeby parkování pro autobusy si také objednejte v ORISu doplňkovou službu "autobus".

 

Stravování:

Pro závodníky bude opět připravena nabídka kvalitního jídla na páteční večeři, sobotní oběd a večeři a nedělní oběd. Nabídka bude obsahovat i vegetariánská, veganská a bezlepková jídla. V nabídce najdete polévky, teplá jídla, saláty, doplňkové občerstvení i domácí nápoje.

Dále bude k dispozici tradiční sortiment našeho výčepu, koláčový stánek, čerstvé pečivo, slané snídaně, řízky, párky v rohlíku apod.


Vyhlášení

Vyhlášení třech nejlepších závodníků ve všech kategoriích v neděli cca v 14.30 hodin.

Pořadí je dáno prostým součtem časů všech etap.

Protesty:

S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu etapy. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit se vkladem na adresu: OOB TJ Turnov, Skálova 207, 511 01 Turnov.

 

Upozornění:

Závod se koná na území CHKO Český ráj a Přírodní památky Borecké skály. Dodržujte návštěvní řád!

PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VEŠKERÉ OBUVI S KOVOVÝMI HŘEBY! BUDE KONTROLOVÁNO! Nejsou tolerovány ani kotníkové boty s hřeby!

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé z oddílu OB TJ Turnov!Funkcionáři:

 

Ředitel závodu:

Martin Baier, Veronika Horáková

Stavba tratí:

E1 – Filip Stárek, Patrik Horák, R3 - HR: Daniel Wolf, R1

 

E2 – Jan Vřešťál, R3 - HR: Jindřich Kořínek, R1

E3 – Šárka Sokolářová, Daniel Wolf, R1 – HR: Martin Baier, R1

Doprovodný program

Píchač Pěkných Prázdnin

 

Tradiční klání o nejlepšího Píchače PP – sobota 26. srpna 2017 – centrum závodů louka u obce Rokytnice. Kvalifikace 16.00 – 18.00 v centru závodů, 16 nejlepších Píchačů postoupí do večerního finále

Finále cca v 18.00 v centru závodů, bude upřesněno.

Přihlášky do kvalifikace pouze na místě, pro závodníky PP zdarma.

 

PP Párty

 

Tradiční párty Pěkných Prázdnin v sobotu 26. srpna 2017 od 20:00 – místo bude upřesněno.

Náplň dle zvyklostí PP, videoprojekce z prvního dne závodů, hudba a další.

Vstup pro závodníky PP zdarma.


Web závodů: www.tur.cz/pekneprazdniny/