Rozpis ke stažení v PDF

Rozpis třídenních závodů v orientačním běhu

Pěkné prázdniny v Českém ráji 2018

 

Pořadatel: Oddíl OB TJ Turnov (TUR)

Datum:
24. - 26. srpna 2018

Místo:
Srbsko, Český ráj

Shromaždiště:
louka u osady Srbsko, GPS: 50.50276N, 15.09158E50°30'09.9"N, 15°5'29.7"E

Všechny etapy jsou v pěším dosahu ze shromaždiště.

 

 

1.etapa - krátká trať

2.etapa – klasická trať

3.etapa – krátká trať

24. srpna 2018

25. srpna 2018

26. srpna 2018

Start 00 = 16:00 intervalový

09:30 intervalový

9:30 intervalový

Mapa   
1 : 10 000 pro DH 16 – DH 21

1 : 7 500 pro ostatní kat.

Mapa  
1 : 10 000

Mapa
1 : 10 000 pro DH 16 – DH 21

1 : 7 500 pro ostatní kat.

Stav léto 2018

Stav léto 2018

Stav léto 2018

 

Všechny mapy jsou nově zmapovány v mapovém klíči ISOM 2017.

 

Kategorie:

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21E, D21A, D21B, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21E, H21A, H21B, H21C, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75

 

HDR                 liniová trať s doprovodem a pomocí rodičů

D10L, H10L     liniová trať bez doprovodu

 

D21U, H21U    zážitkové "ultimate" tratě pro všechny zájemce na speciálně upravených mapách, nepočítá se do rankingu – vhodné pro dospělé i veterány

D21U – krátká trať cca 3 km, klasická trať cca 5 km

H21U – krátká trať cca 4 km, klasická trať cca 6,5 km

 

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených.

Samozřejmostí bude orienťácká školka a dětský mini závod v centru při závodech.

 

Délky tratí:
Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu ČSOS.

Tratě E2 (klasická trať) budou v hlavních kategoriích zkráceny o cca 20% vítězného času.


Terén:
Skalnatý, členitý, místy rovinaté podmáčené oblasti, místy prudké svahy se skalami, mapově i fyzicky náročný.


Předpis:
Závodí se podle platných pravidel ČSOS.

Systém ražení:
SportIdentpro všechny kategorie a všechny dny. Nebude použito bezkontaktní ražení.

 

 

Přihlášky a vklady:

Výhradně přes přihláškový systém ORIS. Přihláškový systém bude otevřen v úterý 5. června 2018 v 6:30 hodin a uzavřen 12. 8.  2018 ve 23:59 nebo po naplnění limitu 1300 závodníků daném CHKO Český ráj a Lesy ČR. Přihláška je platná až po uhrazení vkladu. Vklady musí být připsány na účet pořadatele nejpozději v termínu přihlášek do 12. 8. 2018. Neuhrazené přihlášky budou následně vyřazeny a budou osloveni náhradníci.

 

Email: prihlasky@tur.cz  je určen pouze pro změny po 12. 8. 2018, bude zpracováván až po ukončení přihlášek. Údaje jako čip, změna kategorie, rezervace ubytování apod. lze v termínu přihlášek do 12. 8. 2017 editovat kdykoliv přímo v ORISu. Doplňkové služby (ubytování, atd.) lze objednávat a měnit v ORISu až do 21. 8. 2018. Při odhlášení závodníka dostane automaticky prostor náhradník.

 

Neregistrovaní v ČSOS a cizinci se přihlašují také v systému ORIS, kde si založí účet a vlastní dočasný klub. Pro více informací využijte video manuál na stránce závodů či nápovědu systému ORIS. Doporučujeme si registraci připravit v předstihu.

Počet závodníků je omezen správou CHKO na 1300. Po naplnění počtu bude přihlašovací systém automaticky uzavřen.

 

Vklady:

 

Balíček vkladů na 3 etapy:

 

 

 

 

 

Přihlášky doručené

do 12. 8. 2018

po 12. 8. 2018

Na místě

 

 

Dětské kategorie do DH14 včetně

300,- Kč

300,- Kč

300,- Kč

 

 

Veteránské kategorie od DH60

450,- Kč

450,- Kč

450,- Kč

 

 

Ostatní

600,- Kč

600,- Kč

600,- Kč

 

 

HDR

300,- Kč

300,- Kč

300,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Vklady jsou jako balíček na 3 etapy. Nelze se hlásit pouze na jednotlivou etapu. Přihlášky po termínu a na místě pouze v případě nenaplnění limitu a dle možností pořadatele.

 

Půjčovné SI 50,- Kč / etapa.

 

Požadavky na rozdělení startu s kategorií HDR uvádějte přímo v přihláškovém systému do 12. 8. 2018, bude jim vyhověno dle možností pořadatele.

 

Platby:
Platby zašlete ve stanoveném termínu převodním příkazem na účet OOB TJ Turnov, nebo složte na uvedený účet u Fio banky: 2200736863/2010. Použijte vygenerovaný variabilní symbol ze systému ORIS, který je zobrazen v přehledu přihlášek podle oddílu. Prosíme, preferujte platbu za celý oddíl najednou. Pokud nelze provést platbu za celý oddíl, uveďte ve zprávě pro příjemce Vaše jméno i příjmení. Potvrzení o zaplacení předložte ke kontrole při prezentaci.

Neslučujte prosím platby z různých oddílů!!

Platby za přihlášky v řádném termínu musí být připsány na účet pořadatelenejpozději v termínu přihlášek do neděle 12. srpna 2018, jinak přihláška pozbývá platnosti a v případě naplnění limitu bude místo nabídnuto náhradníkovi. Plaťte prosím startovné vč. objednaných doplňkových služeb (např. ubytování).

Pro platby ze zahraničí:

BANKA: Fio Banka

IBAN:CZ5420100000002200736863

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Všechny poplatky za převod musí být uhrazeny platícím (platba musí být odeslána jako „OUR“).

Přihláška je zcela platná pouze po připsání vkladůna výše uvedený účet nejpozději do 12. 8. 2018.

Limit CHKO omezuje účast pouze na prvních 1300 řádně provedených a zaplacených přihlášek. 

 

Prezentace na PP:

 

Pátek

24. 8. 2018

13:30 – 15:30

Centrum závodů louka u Srbska

Sobota

25. 8. 2018

8:30 – 9:00

Centrum závodů louka u Srbska

Neděle

26. 8. 2018

8:30 – 9:00

Centrum závodů louka u Srbska

Prosíme o prezentaci celých oddílů najednou.

 

Ubytování:

Pro závodníky je k dispozici louka na kempování v centru závodů. Ubytovaní ve stanu budou mít možnost parkovat v blízkosti stanů. Jiné ubytování pořadatel nezajišťuje, v okolí je řada penzionů, rekreačních středisek a jiných typů ubytování. Kontakty na ubytování naleznete například na stránkách: http://www.cesky-raj-ubytovani.net.

 

Uvedené ceny pro ubytované ve stanech / autech / obytných vozech / karavanech platí na celý pobyt po dobu trvání PP 2018 od pátku 24. 8. 2018 do neděle 26. 8. 2018.

 

Cena za osobu za PP 2018:

 

 

Dítě 0-6 let:                              0,-        Kč

Dítě od 6 do 14 let:                 100,-    Kč

Cena za osobu starší 14 let:    150,-    Kč

 

Platby za ubytování zasílejte spolu s platbou za vklady.

 

V pátek je možné stavění stanů od 10:00 hodin.

 

K dispozici bude základní hygienické zázemí, provizorní sprchy, prodejní stánky a možnost stravování.

 

 

Parkování:

Parkovné 50,- Kč / auto na celý víkend bude vybíráno na místě. Parkování do 300 m od shromaždiště. Ubytovaní ve stanu budou mít možnost parkovat v blízkosti stanů.

Žádáme všechny závodníky s karavanem, obytným vozem nebo velkým autem určeným ke spaní, aby si objednali vhodné místo k parkování jako doplňkovou službu v přihláškovém systému ORIS.

V případě potřeby parkování pro autobusy objednejte v ORISu doplňkovou službu autobus.

 

Stravování:

Pro závodníky bude opět připravena nabídka kvalitního jídla na páteční večeři, sobotní oběd a večeři a nedělní oběd. Nabídka bude obsahovat i vegetariánská, veganská a bezlepková jídla. V nabídce najdete polévky, teplá jídla, saláty, doplňkové občerstvení i domácí nápoje.

Dále bude k dispozici tradiční sortiment našeho výčepu, koláčový stánek, čerstvé pečivo, slané snídaně, řízky, párky v rohlíku apod.


Vyhlášení

Vyhlášení třech nejlepších závodníků ve všech kategoriích v neděli cca v 14.30 hodin.

Pořadí je dáno prostým součtem časů všech etap.

Celkoví vítězové všech soutěžních kategorií získají místo v limitu účastníků na další ročník PP při přihlášení dle pokynů pořadatele!

 

Protesty:

S vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu etapy. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit se vkladem na adresu: OOB TJ Turnov, Skálova 207, 511 01 Turnov.

 

Upozornění:

Závod se koná na území CHKO Český ráj. Dodržujte návštěvní řád!

 

Akce se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.

PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VEŠKERÉ OBUVI S KOVOVÝMI HŘEBY! BUDE KONTROLOVÁNO! Nejsou tolerovány ani kotníkové boty s hřeby!

 

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé z oddílu OB TJ Turnov!

 

Funkcionáři:

 

Ředitel závodu:

Ivana Nejezchlebová, Karolína Houžvičková

Stavba tratí:

E1 – Patrik Horák, R3 – HR: Martin Baier, R1

 

E2 – Šárka Sokolářová, R3 – HR: Daniel Wolf, R1

E3 – Jan Vřešťál, R3 – HR: Jindřich Kořínek, R1

 

Doprovodný program

Můžete se těšit na bohatý doprovodný program, jak jste na PP zvyklí. V pátek večer bude připraven kulturní program v centru závodů, sobotní odpoledne a podvečer bude patřit v centru tradičnímu klání o nejlepšího Píchače Pěkných prázdnin (kvalifikace od 16 hod, finále cca od 19:00). Po vyhlášení Píchače naváže po setmění promítání videa a fotek z prvních dvou etap PP a tance chtiví jedinci se budou moci přesunout na večerní PP party, která se bude konat mimo kemp, ale v pěším dosahu.

 

Web závodů: www.tur.cz/pekneprazdniny/