Prostor závodu

Pro letošní PP opět připravujeme kvalitní pískovcové terény Českého ráje, tentokrát se podíváte do jedněch z fyzicky i mapově nejnáročnějších prostor v okolí Vyskře. 

 

Ukázky nových map

Všechny mapy jsou nově zmapovány v mapovém klíči ISOM 2017 a připravili je pro vás Zdeněk Sokolář, Petr Uher a Josef Borůvka. 

Mapy jsou standardně zpracovány v měřítku 1:10 000. Pro lepší čitelnost však v 1. a 3. etapě všichni vyjma kategorií DH16-DH21 budou závodit na mapě 1:7 500.

 

Staré mapy

Bukovec (1983)

Bukovec (2015)

Valdštejn (2018)