Rozpis ke stažení v PDF

Rozpis třídenních závodů v orientačním běhu

Pěkné prázdniny v Českém ráji 2019

 

Pořadatel: Oddíl OB TJ Turnov (TUR)

Datum: 23. - 25. srpna 2019

Místo: 
Vyskeř, Český ráj

Shromaždiště: 
areál polního letiště u obce Vyskeř, GPS: 50.5371381N, 15.1570425E

 

Všechny etapy jsou v pěším dosahu ze shromaždiště.

 

1.etapa - krátká trať

2.etapa – klasická trať

3.etapa – krátká trať

23. srpna 2019

24. srpna 2019

25. srpna 2019

Start 00 = 15:00 intervalový

10:00 intervalový

10:00 intervalový

Mapa
1 : 10 000 pro DH 16 – DH 21

1 : 7 500 pro ostatní kat. ekv.5m

Mapa
1 : 10 000 pro všechny kategorie

 

Mapa
1 : 10 000 pro DH 16 – DH 21

1 : 7 500 pro ostatní kat.,ekv.5m

Stav léto 2019

Stav léto 2019

Stav léto 2019

 

Všechny mapy jsou nově zmapovány v mapovém klíči ISOM 2017, autoři: Zdeněk Sokolář, Petr Uher, Josef Borůvka. Mapy budou vodovzdorně upraveny.

 

 

Kategorie:

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21E, D21A, D21B, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21E, H21A, H21B, H21C, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75

 

HDR                    liniová trať s doprovodem a pomocí rodičů

D10L, H10L         liniová trať bez doprovodu

 

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených.

V centru závodů  bude k dispozici „orienťácká“ školka pro hlídání dětí po nezbytně nutnou dobu vašeho závodu a dětský mini závod.

Délky tratí:
Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu ČSOS.

Tratě E2 (klasická trať) budou v hlavních kategoriích zkráceny o cca 20% vítězného času.


Terén:
Skalnatý, členitý a kopcovitý, místy prudké svahy se skalami, mapově i fyzicky náročný.


Předpis:
Závodí se podle platných pravidel ČSOS.

Systém ražení:
SportIdent pro všechny kategorie a všechny dny. Nebude použito bezkontaktní ražení. Požadavky na zapůjčení čipu uveďte přímo v IS ORIS. Půjčovné SI 50,- Kč / etapa.

 

Přihlášky a vklady:

Výhradně přes přihláškový systém ORIS. Přihláškový systém bude otevřen v úterý 4. 6. 2019 v 6:30 hodin a uzavřen v neděli 14. 7. 2019 ve 23:59 nebo po naplnění limitu 1300 závodníků daném CHKO Český ráj a Lesy ČR. Ke dni 14. 7. 2019 proběhne první kontrola všech přijatých plateb. Pokud nebude přihláška řádně v termínu uhrazena, bude vyřazena z přihlášených. Po vyřazení neuhrazených přihlášek se seznam přihlášených doplní o přihlášky ve frontě nad daný limit. V případě, že bude počet přihlášených menší než daný limit, tak se spustí druhé kolo přihlášek dne 18. 7. 2019 v 6:30 hodin. Po definitivním uzavření přihlášek dne 11. 8. 2019, proběhne druhá kontrola plateb a následné vyřazení a doplnění přihlášek.

Email: prihlasky@tur.cz  je určen pouze pro změny po 11. 8. 2019, bude zpracováván až po ukončení přihlášek. Údaje jako čip, změna kategorie, rezervace ubytování apod. lze v termínu přihlášek do 11. 8. 2019 editovat kdykoliv přímo v ORISu. Doplňkové služby (kemp, karavan atd.) lze objednávat a měnit v ORISu až do 20. 8. 2019. Při odhlášení závodníka z ORISu dostane automaticky prostor náhradník.

Počet závodníků je omezen správou CHKO na 1300. Po naplnění počtu bude přihlašovací systém automaticky uzavřen.

 

Vklady:

Balíček vkladů na 3 etapy:

 

 

 

 

 

Přihlášky doručené

do 11. 8. 2019

po 11. 8. 2019

 

 

 

Dětské kategorie do DH14 včetně

300,- Kč

300,- Kč

 

 

 

Veteránské kategorie od DH60

450,- Kč

450,- Kč

 

 

 

Ostatní

600,- Kč

600,- Kč

 

 

 

HDR

300,- Kč

300,- Kč

 

 

 

Vklady jsou jako balíček na 3 etapy. Nelze se hlásit pouze na jednotlivou etapu. Přihlášky po termínu a na místě jsou pouze v případě nenaplnění limitu a dle možností pořadatele.

 

Půjčovné SI 50,- Kč / etapa.

 

Požadavky na rozdělení startu s kategorií HDR uvádějte přímo v přihláškovém systému do 11. 8. 2019, bude jim vyhověno dle možností pořadatele. Uveďte registrační číslo a kategorii osoby, se kterou chcete rozdělit start.


Platby:

Platby zašlete ve stanoveném termínu převodním příkazem na účet OOB TJ Turnov, nebo složte na uvedený účet u Fio banky: 2200736863/2010. Použijte vygenerovaný variabilní symbol ze systému ORIS, který je zobrazen v přehledu přihlášek podle oddílu. Prosíme, preferujte platbu za celý oddíl najednou. Pokud nelze provést platbu za celý oddíl, uveďte ve zprávě pro příjemce Vaše jméno i příjmení a zašlete informaci o platbě emailem na hospodar@tur.cz.  Potvrzení o zaplacení předložte ke kontrole při prezentaci.

Neslučujte prosím platby z různých oddílů!!

Platby za přihlášky v prvním  řádném termínu musí být připsány na účet pořadatele nejpozději v termínu přihlášek do 14. července 2019, v druhém řádném termínu pak do 11. srpna 2019, jinak přihláška pozbývá platnosti a v případě naplnění limitu bude místo nabídnuto náhradníkovi. Plaťte prosím startovné vč. objednaných doplňkových služeb (např. ubytování).

 

Pro platby ze zahraničí:

BANKA: Fio Banka

IBAN: CZ5420100000002200736863

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Všechny poplatky za převod musí být uhrazeny platícím (platba musí být odeslána jako „OUR“).

 


Prezentace na PP:

Pátek

23. 8. 2019

12:30 – 14:30

Centrum závodů polní letiště Vyskeř

Sobota

24. 8. 2019

8:30 – 9:30

Centrum závodů polní letiště Vyskeř

Neděle

25. 8. 2019

8:30 – 9:30

Centrum závodů polní letiště Vyskeř


Prosíme o prezentaci celých oddílů najednou.  

 

Ubytování:

Pro závodníky je k dispozici louka na kempování v centru závodů. Ubytovaní ve stanu budou mít možnost parkovat v blízkosti stanů. Jiné ubytování pořadatel nezajišťuje, v okolí je řada penzionů, rekreačních středisek a jiných typů ubytování. Kontakty na ubytování naleznete například na stránkách: http://www.cesky-raj-ubytovani.net.

Uvedené ceny pro ubytované ve stanech / autech / obytných vozech / karavanech platí na celý pobyt po dobu trvání PP 2019 od pátku 23. 8. 2019 do neděle 25. 8. 2019.

 

Cena za osobu za PP 2019:

Dítě 0-6 let:

  50,-     Kč

Dítě od 6 do 14 let:

150,-     Kč

Cena za osobu starší 14 let:

200,-     Kč

      

Platby za ubytování zasílejte spolu s platbou za vklady.

 

V pátek je možné stavění stanů od 10:00 hodin.

K dispozici bude základní hygienické zázemí, provizorní sprchy, prodejní stánky a možnost stravování.

 

Parkování:

Parkovné 50,- Kč / auto na celý víkend bude vybíráno na místě. Parkování do 300 m od shromaždiště. Ubytovaní ve stanu budou mít možnost parkovat v blízkosti stanů.

Žádáme všechny závodníky s karavanem, obytným vozem nebo velkým autem určeným ke spaní, aby si objednali vhodné místo k parkování jako doplňkovou službu v přihláškovém systému ORIS.

V případě potřeby parkování pro autobusy objednejte v ORISu doplňkovou službu autobus.

 

Stravování:

Pro závodníky bude opět připravena nabídka kvalitního jídla na páteční večeři, sobotní oběd a večeři a nedělní oběd. Nabídka bude obsahovat i vegetariánská, veganská a bezlepková jídla. V nabídce najdete polévky, teplá jídla, saláty, doplňkové občerstvení i domácí nápoje.

Dále bude k dispozici tradiční pitný sortiment našeho výčepu, stánek s koláči, čerstvé pečivo, slané snídaně, řízky, párky v rohlíku apod.


Vyhlášení

Vyhlášení třech nejlepších závodníků ve všech kategoriích v neděli cca v 14.30 hodin.

Pořadí je dáno prostým součtem časů všech etap.

 

Protesty:

S vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu etapy. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit se vkladem na adresu: OOB TJ Turnov, Skálova 207, 511 01 Turnov nebo e-mailem na prihlasky@tur.cz.

 

Ochrana osobních údajů (GDPR):

Přihlášením na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v IS ORIS.


Fotografování:

V průběhu akce mohou být pořizovány  fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, k propagaci, pro potřeby vyúčtování dotací na akci apod. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB, atp.) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním Vaší osoby, oznamte to, prosím, před konáním závodu pořadateli.

 

Upozornění:

Závod se koná na území CHKO Český ráj. Dodržujte návštěvní řád!

Akce se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.

PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VEŠKERÉ OBUVI S KOVOVÝMI HŘEBY! BUDE KONTROLOVÁNO! Nejsou tolerovány ani kotníkové boty s hřeby!

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé z oddílu OB TJ Turnov!


 

Funkcionáři:

Ředitel závodu:

Sportovní ředitel:

Filip Stárek

Martin Luštický

Stavba tratí:

E1 – Tomáš Thoř, R3 – HR: Jindřich Kořínek, R2

E2 – Jan Schulhof, R3 – HR: Daniel Wolf, R1

E3 – Šárka Sokolářová,R3 – HR: Jan Vřešťál R2


 

Doprovodný program

Tradicí PP je i pestrý doprovodný program, a nejinak tomu bude i letos, kdy část doprovodného kulturního programu připravujeme ve spolupráci s obcí Vyskeř včetně komentovaných prohlídek místních památek (kaplička na kopci Vyskeř, kostel nanebevzetí panny Marie). V centru bude informační stánek s přehledem turistických možností v blízkém okolí. V pátek večer bude připraven kulturní program v centru závodů, sobotní odpoledne a podvečer bude patřit v centru tradičnímu klání o nejlepšího Píchače Pěkných prázdnin (kvalifikace od 16 hod, finále cca od 19:00). Po vyhlášení Píchače naváže po setmění promítání videa a fotek z prvních dvou etap PP. Sobotní PP párty bude tentokrát v prostorách kulturního sálu obce Vyskeř, klidné večerní posezení pro ostatní pak stranou stanů v centru závodů. Naším cílem je, aby jste si všichni co nejlépe užili jak sportovní stránku závodů, tak i doprovodný program a krásy Českého ráje, a přitom byl ve stanové zóně v noci naprostý klid. Obec Vyskeř, která je novou destinací shromaždišť PP nám vyšla maximálně vstříc a prosíme všechny orientační běžce, aby nám svou ohleduplností a chováním  pomohli zachovat dobrou spolupráci s obcí i do budoucna.

 

Web závodů: www.tur.cz/pekneprazdniny/

 

Filip Stárek – ředitel závodu                                                    Martin Luštický – sportovní ředitel