Mapa pro závod je hotová a zrevidovaná, ladí se poslední detaily tratí a my jsme při té příležitosti položili pár otázek hlavnímu kartografovi závodu Petrovi Matulovi.

Ahoj Petře, koukal jsem na mapový archiv, máš tam hodně map z okolí Brna či z Vysočiny, ale z Jizerských hor ještě ani jednu. Tak jak se mapovalo v Jizerkách?
Ahoj Dane, v okolí Brna to máme teď docela zarostlé, takže jizerské lesy jsou v tomto ohledu "za odměnu". Balvanové terény jako je tento jsou navíc výzva. Já jsem rád, že jsem dostal příležitost se do Jizerek podívat a doufám, že nikoliv naposledy.

Překvapilo tě v terénu něco? Bylo tam něco s čím jste museli při mapování bojovat?
Překvapilo mě, že už i zde se zabydlela ta otravná mucha kloš jelení. To je, myslím, zároveň i věc, se kterou jsme s kolegou Matějem nejvíc bojovali. Jinak těžké je vždy v balvanových polích trefit optimální stupeň generalizace. Vyhovět přísným kritériím ISOMu týkajících se čitelnosti, ale i věrně zachytit skutečnost.

Jak bys závodníkům popsal terén, který je na štafetách čeká?
Řekl bych, že se můžou připravit na střídání tempa. Čistý rychlý les vystřídá těžká podložka s borůvčím. V jiné části je zas orientačně velmi náročný prudký kamenitý svah zarostlý bukovým náletem. Bude to pestré.

Ukázka mapy

11.08.2019

Pro závod Českého poháru štafet jsme vybrali rozmanitý jizerskohorský les na Zvonici. Oproti staré mapě bude pro závody prostor ještě rozšířen o zajímavý svah k Merklovu. Čeká vás svažitý terén s náročnou horskou podložkou, místy kamenitý, nabízející i pár skalnatých partií. Průběžnost a viditelnost je velmi dobrá ve vzrostlých bukových lesích, naopak razantně klesá v oblastech s hustým smrkovým porostem. Místy jsou mladé bukové náletové hustníky stěžující běh i navigaci. V dolních partiích jsou i podmáčené bažinaté oblasti s až skandinávským nádechem, nicméně pokud bude horké suché léto, tak budou spíše vyschlé. Na další fotky terénu mrkněte níže v článku.

Ukázka terénu - skalnaté partie

14.03.2019

Mapu pro závody připravil Petr Matula spolu s Matějem Pírem. Pro štafety bude mapa zpracována do měřítka 1:10 000, formátu A4 v mapovém klíči ISOM 2017. Poslední revize mapy bude zpracována těsně před závody v létě 2019.

Prostor závodu nikdy nehostil žádný oficiální závod ČSOS, nicméně stará mapa slabší kvality zde existovala pro tréninkové účely: Zvonice (2009). Tak mrkněte. Nicméně, jak je vidět na ukázkách níže, starou mapu je třeba brát s rezervou, v některých částech nebyla úplně promapovaná. O to víc se můžeme těšit na proběhnutí s novou mapou prostoru!

Ukázky nové mapy v porovnání se starou mapou

Ukazky mapy

14.03.2019

5. závod Českého poháru štafet připravují pořadatelé z OOB TJ Turnov do Jizerských hor. Centrum závodů je situováno do malebné obce Kořenov, konkrétně do její části Horní Polubný, která je známým výchozím bodem pro výlety do Jizerských hor. Zejména pak v zimě, kdy odtud vyrážejí běžkaři na Jizerskou magistrálu. Centrum závodů bude na louce u silničky z Horního Polubného na Příchovice.

Horní Polubný

Centrum závodu

Mrkněte také na plánek embargovaného prostoru závodu, kam platí pro všechny potencionální účastníky závodu ČP zákaz vstupu a jakéhokoliv tréninku.

Prostor závodu

14.03.2019