Rozpis ke stažení v PDF

 

5. závod Českého poháru štafet 2019

6. závod České ligy klubů 2019

Veřejný závod

ROZPIS


Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce OB

Pořádající subjekt: OOB TJ Turnov (TUR)

Datum: sobota 14. září 2019

Centrum: Kořenov – Horní Polubný, louka za obcí (GPS: 50.7670439N, 15.3506244E)

Prostor závodu


Parkování:

Organizované pořadatelem na pozemcích obce Kořenov a soukromých majitelů.

Bude vybíráno parkovné. Vzdálenost do 2 000 m od centra.

Příjezd autobusem:

Prosíme kluby, které plánují přijet autobusem, aby si objednali co nejdříve v IS ORIS doplňkovou službu autobus (zdarma).

Typ závodu: závod tříčlenných štafet s hromadným startem

Kategorie:

Český pohár štafet: D18, D21, H18, H21

Ostatní: D12, H12, D14, H14, D105, D135, D165, D195, H105, H135, H165, H195, MIX

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených.

 

Přihlášky:

do neděle 1. 9. 2019 v IS ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4743)

Případné změny a dohlášky po termínu na email: prihlasky(at)tur.cz (změna je platná až po potvrzení). Dodatečné přihlášky po termínu budou přijímány pouze dle možností pořadatele a za vklad zvýšený o 50%.

 

Vklady: do 1.9.                  do 4.9.

Kategorie ČPŠ                  650,- Kč                                975,- Kč

D/H12, D/H14                  350,- Kč                                525,- Kč

Ostatní                            500,- Kč                                750,- Kč

Zapůjčení SI čipu              40,- Kč

 

Platby:

Platby zašlete ve stanoveném termínu převodním příkazem na účet OOB TJ Turnov, nebo složte na uvedený účet u Fio banky: 2200736863/2010. Použijte vygenerovaný variabilní symbol ze systému ORIS, který je zobrazen v přehledu přihlášek podle oddílu.

Prosíme, preferujte platbu za celý oddíl najednou. Pokud nelze provést platbu za celý oddíl, uveďte ve zprávě pro příjemce Vaše jméno i příjmení a zašlete informaci o platbě emailem na hospodar(at)tur.cz. Potvrzení o zaplacení předložte ke kontrole při prezentaci.

 

Neslučujte prosím platby z různých oddílů!

 

 

Prezentace: sobota 14. 9. 2019, 08:00 – 09:00

Soupisky: zadáním do systému ORIS do pátku 13. 9. 2019, 20:00

Změny soupisek na prezentaci pouze ve výjimečných případech (nemoc, atp.).

 

Vzdálenosti:

parkoviště – centrum: do 2 000 m

výstup z autobusu – centrum: do 2 000 m

centrum – start: 0 m

centrum – cíl: 0 m

parkoviště – centrum odpoledního ČP ve sprintu (Č. Dub): 44 km

 

Start: 00 = 10:00, hromadný po vlnách

Mapa: 1 : 10 000, ekv. 5 m, ISOM2017, stav: VIII./2019, hl. kartograf: Petr Matula

Mapa bude vodovzdorně upravena – zabalena v mapníku.

Náhled staré mapy

 

Způsob ražení:

SportIdent – jednotky budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). Zapůjčení SIAC čipů pořadatel nezajišťuje. Lze použít všechny typy čipů. Jeden SI čip nesmí být v závodě použit vícekrát.

Možnost zapůjčení čipů (ne SIAC) od pořadatele za cenu 40,- Kč. Požadavek na zapůjčení uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem.

 

Terén:

Náročný jizerskohorský terén, 650 – 840 m nad mořem, horská podložka, skalnaté vrcholové partie kolem horské chaty Zvonice a Lesní chaty, místy kamenité členité svahy, poměrně hodně oblastí se sníženou průběžností způsobenou hustými náletovými porosty, střední hustota komunikací, ve spodní části podmáčené oblasti. Terén nikdy nehostil žádný oficiální závod v OB.

Ubytování:

V případě zájmu pořadatel zajistí nouzové přespání v tělocvičně ve vlastních spacích pytlích z pátka na sobotu za cenu 90,- Kč / osoba. Objednávejte prosím co nejdříve jako doplňkovou službu v IS ORIS a uhraďte spolu s vklady.

Ubytování ze soboty na neděli, viz. závod ČP ve sprintu v Č. Dubu (VLI).

 

Stravování: v centru závodů bude zajištěn stánkový prodej se základním sortimentem.

Předp. časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS.

Protesty: písemně s vkladem 400,- Kč hlavnímu rozhodčímu (Martin Baier). Protesty proti oficiálním výsledkům možno zaslat elektronicky s vkladem na: prihlasky(at)tur.cz, případně poštou na adresu: OOB TJ Turnov, Skálova 207, 511 01 Turnov.

Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB,  Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS 2019 a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2019.

Hlídání dětí: v centru bude zajištěno hlídání dětí (školka) po dobu nezbytně nutnou pro absolvování závodu.

 

Upozornění:

Závod se koná na území CHKO Jizerské hory. Dodržujte návštěvní řád. Vlastnictví mapy ze závodu neopravňuje k pořádání tréninků a jiných akcí bez souhlasu OOB TJ Turnov a CHKO Jizerské hory.

Závod se koná na území, které spravuje podnik LESY ČR. Jsou to i Vaše lesy, chovejte se prosím ohleduplně.

Všichni účastníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. V centru závodu bude zajištěna předlékařská první pomoc.

Provozování prodejní nebo propagační činnosti v centru závodů, na parkovišti či po cestě z parkoviště do centra je možno pouze se souhlasem ředitelé závodů.

 

Informace: email: prihlasky@tur.cz, web závodu: http://cps2019.tur.cz

 

Hlavní pořadatelé:

ředitel: Daniel Wolf

hlavní rozhodčí: Martin Baier (R1)

stavitel tratí: Daniel Wolf (R1), Jan Vřešťál (R2)

 

Ochrana osobních údajů (GDPR):

Přihlášením na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v IS ORIS.

Fotografování: v průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci, atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB, atp.) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.

 

 

Na Vaší účast se těší pořadatelé z OOB TJ Turnov!

 

 

 

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí sekce OB dne: 20. 6. 2019

 

 

Poděkování:

Pořadatelé z OOB TJ Turnov děkují obci Kořenov, CHKO Jizerské hory, podniku Lesy ČR a všem dalším majitelům lesa a dotčených pozemků za pomoc při pořádání závodů.

 

Partneři OOB Turnov

Partneri OOB Turnov

Partneři ČSOS

Partneri CSOS