Český svaz orientačních sportů
OOB TJ Turnov

ROZPIS

Český pohár v orientačním běhu 2014 (2. a 3. závod)
INOV-8 CUP - Žebříček A v orientačním běhu 2014 (2. a 3. závod)
Žebříček B-Čechy v orientačním běhu (3. a 4. závod)

Český pohár veteránů 2014
závod Rankingu 2014 s koeficientem 1,06
Datum konání:

Sobota 17. 5. 2014 závod na klasické trati
Neděle 18. 5. 2014 závod na krátké trati

Poř. orgán:

Český svaz orientačních sportů, sekce OB

Poř. subjekt:

OOB TJ Turnov (TUR)

Shromaždiště:

Rokytá, louka za obcí; 50°34'44.945"N, 14°52'32.812"E

Prezentace:

V centru závodu:
sobota 9:30 – 11:00 hod.
neděle 8:30 – 9:30 hod.

Kategorie:

D21E, D21A, D21B, D21C, H21E, H21A, H21B, H21C
D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A
D14B, D16B, D18B, D20B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, D70B, D75B
H14B, H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B
HDR, D10L, D10C, D12C, H10L, H10C, H12C

P3 (so), P2 (ne) – jednoduchá tréninková trať cca 3, resp. 2 km
P6 (so), P4 (ne) – mapově náročnější tréninková trať cca 6 resp. 4 km

Rozhodné datum pro rozdělení závodníků DH21 do podkategorií dle pořadí rankingu je 30. 4. 2014.

Přihlášky:

Do 4. května 2014 online na http://oris.orientacnisporty.cz; výjimečně se obraťte na e-mail prihlasky@tur.cz (elektronická přihláška je platná až po potvrzení příjmu).
Po termínu jen dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.

Vklady:

H/D 16-20A + H/D 21E,A,B,C: klasická trať 190 Kč; krátká trať 160 Kč
H/D 16-20B, H/D 35-55B: klasická trať 170 Kč; krátká trať 150 Kč
H/D 60-B: klasická trať 120 Kč; krátká trať 110 Kč
H/D 12C, H/D14B, P2, P3, P4, P6: klasická trať 90 Kč, krátká trať 90 Kč
H/D 10C, H/D 10L, HDR, klasická trať 50 Kč, krátká trať 50 Kč
Závodníci přihlášení po termínu platí dvojnásobný vklad (mimo kategorií příchozích a HDR).
Vklady zašlete v termínu přihlášek na účet pořadatele

č. 107-2319400267/0100 (Komerční banka), VS 14xxxx, přičemž xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS 2014. Oddíly, které nebudou mít potvrzeno přijetí platby pořadatelem v seznamu přihlášených v systému ORIS, žádáme o předložení dokladu o úhradě na prezentaci.

Vzdálenosti:

 

parkoviště – shromaždiště       30 – 1 500 m pro osobní auta

zastávka autobusu - shromaždiště   1 800 m
shromaždiště – start (so,ne)   do 1 500 m
shromaždiště – cíl                  0 m

shromaždiště – ubytování       30 km

Prosíme vedoucí oddílů, které plánují přijet autobusem, aby si spolu s přihláškou v ORISu „přihlásili“ i autobus. Abychom zajistili adekvátní počet odstavných ploch.

Mapy:

Sobota (klasická trať): Jabloneček (pro kategorie H/D 16-40 1 : 15 000, e=5 m; pro ostatní kategorie 1: 10 000)
Neděle (krátká trať): Jabloneček - Orlí (1 : 10 000, e=5 m)
Mapy na oba dny připravil tým pod vedením Jana Picka, stav duben 2014, mapový klíč ISOM 2000; po oba dny budou vodovzdorně upravené.

Terén:

Částečně hluboká údolí, bukové svahy, částečně rovinatý velmi rychlý, většinou dobře průběžný, středně hustá síť cest, rozptýlené hustníky, pozůstatky po vojenské činnosti, místy skalky. Prostor nebyl nikdy dříve využit pro závod v orientačním běhu.

Start:

Intervalový – sobota 00=12:00 hod., neděle 00=10:00 hod.

Systém ražení:

SportIdent – možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč/den

Hlavní funkcionáři:

Ředitel závodu:       Daniel Wolf, R2
Hlavní rozhodčí:      Jindřich Kořínek, R1
Stavba tratí:           Daniel Wolf, R2 (sobota), Martin Baier, R2 (neděle)

Protesty:

Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26. 2 poštou na adresu Jindřich Kořínek, OOB TJ Turnov, Skálova 207, 511 01 Turnov.

Informace:

http://za2014.tur.cz/prihlasky@tur.cz

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2014.

Ubytování:

Pořadatel zajišťuje pouze v tělocvičně s vlastními spacími pytli v Turnově (70 Kč/os/noc), nutno objednat spolu s přihláškou.
V blízkosti shromaždiště se nachází několik rekreačních areálů a ubytoven. Další možnosti ubytování nabízí například město Turnov.

Kontakty na možnosti ubytování na lůžku budou na stránce závodu.

 

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí dne 31.3.2014.

Na Vaši účast se těší pořadatelé z OOB TJ Turnov!

 Rozpis ke stažení ve formátu .pdf (289kb)