Se začátkem roku 2021 náš oddíl oslavil významné jubileum. A sice 40 let od svého založení, ke kterému došlo 1.1.1981. Rok 2021 tak tedy bude ve znamení oslav turnovského orientačního běhu, které by měly vyvrcholit začátkem prosince na O-Gala v turnovské Střelnici. Věřme, že všechny naplánované akce půjdou uskutečnit, protože významné výročí čeká i naše Pěkné prázdniny, které letos mají na programu 30. ročník!

Náš oddíl OOB TJ Turnov sice vznikl “až” v 80. letech, ale historie orientačního běhu v Turnově je výrazně delší. Pojďme se při této příležitosti vrátit trochu zpátky a připomenout si ze starých ročenek něco o historii orientačního běhu v Turnově.

Jen pro zajímavost. Náš oddíl měl v prvním roce fungování (sezóna 1981) 15 kmenových členů oddílu a 20 příznivců či hostujících, jednoho rozhodčího III. třídy a jednoho trenéra III. třídy. Členové oddílu se zúčastnili 45 závodů a 25 závodů sami uspořádali, převážně tréninkových. První sezónu oddíl zakončil na “těsném” posledním 8. místě v tabulce Krajského přeboru družstev VČ kraje o 6 bodů za “zkušeným” Vrchlabím. Výbor oddílu byl pětičlenný a pracoval ve složení Jan Grégr (předseda oddílu), Karel Štrincl (organizační pracovník, trenér), Milan Hrazdira (hospodář), Vladimír Stránský (metodik) a Zbyněk Ledabyl.

A teď slíbená detailnější sonda do historie turnovského orientačního běhu pohledem článku Hynka Mareše převzatého z ročenky oddílu z roku 1981:

Je to už hodně let, co se Turnováci zúčastnili prvních orientačních závodů – bylo to v létech 1950-52. Tehdy tříčlenné hlídky turistů – závodníků (se zátěží a zkouškami na závěr závodu) bojovali na trati zrovna jako dnes na DP, smáli se těm, kteří mysleli, že nohy jsou rychlejší než hlavy; přitom zapomínali na hlavní poslání turistiky – tj. kulturně poznávací činnost a obdivování krás přírody. Přesto právě těmto turistům můžeme děkovat za to, že orientační běh / tehdy sport / získával další a další příznivce. Později právě pro svůj opravdu sportovní a ne turistický charakter, mohl být v lednu 1969 ustanoven nový druh sportu – orientační běh!

Tehdy ani Turnov nemohl zůstat stranou. Na základě dopisu od sekce orientačního běhu zakládá u nás skupina nadšenců oddíl OB při TJ Lokomotiva Turnov – jako první v okrese Semily (ustavující výborová schůze: 5.6.1968). Členstvo zahrnovalo tyto kategorie: 21 dospělých, 5 dorostenců a 8 žáků. Oddíl měl 1 I.VT a 5 II. VT, jednoho zakreslovače map, tři trenéry, tři rozhodčí II. a pět III. třídy. V roce založení se oddíl umístil jako 7. ze 47 oddílů Vč kraje. Později měl oddíl několik dobrých dílčích výsledků i funkcionáře v “Českém svazu OB”. Krátce po 70. roce se bohužel oddíl z různých důvodů rozpadl a závodníci buď aktivní činnost skončili, nebo přešli do blízkých oddílů (např. V. Zakouřil, M. Folprecht).

Dnes (1981 – pozn. redaktora) má Turnov opět oddíl OB, když integrací Tělovýchovných jednot ve městě byly pro vznik oddílu vytvořeny podmínky. Je i zajímavé, že právě blízký oddíl TJ Jičín svou činností a příkladem podpořil a dosud podporuje “život” turnovského oddílu. Je to jistě dobře – vždyť orientační běh je moderní sport, který spojuje fyzičku a intelekt. Zde uspějí jen ti, kterým to nejen běhá, ale i myslí. Kromě toho se neběhá na stadionech a silnicích, ale v naší krásné české přírodě. Svůj vztah k přírodě prokazují závodníci tím, že pořadatel vždy po závodech dá terén, kde se závody konaly, pokud možno do původního stavu.

Věřím, že všichni členové nového oddílu OB TJ Turnov vydrží u svého sportu co nejdéle a že jim přinese mnoho krásných zážitků a najdou při jeho provozování mnoho dobrých přátel.

Hynek Mareš – senior, 1981

sestavil: Dan Wolf

9. 1. 2021 | Daniel Wolf
PARTNEŘI ODDÍLU