Pokyny ke stažení v .pdf / Plánek shromaždiště

 

Pěkné prázdniny s orientačním během v Českém ráji 2014

POKYNY PRO ZÁVODNÍKY

Okolí Komárovského rybníka se již tradičně stává centrem závodů v orientačním běhu pořádaných OOB Turnov. V letošním roce proběhne již 23. ročník těchto závodů. Přejeme všem příjemný zážitek!

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Centrum: Kemp Duo camp, Branžež,

GPS: 50°30'29.180"N, 15°4'11.410"E, bude značeno

Prezentace: v centru závodů, prosíme o prezentaci celých oddílů, dohlášky nejsou možné!

Pátek     22. 8. 2014          18:30 – 22:00

Sobota 23. 8. 2014             7:30 –  8:30

Neděle  24. 8. 2014             8:00 –  8:30

Parkování:

V centru závodů za poplatek 50 Kč / celá akce. Prosíme řidiče, aby dbali pokynů pořadatelů.

Neparkujte mimo parkoviště určené pořadatelem! Zákaz parkování v kempu!

Pro závodníky platí přísný zákaz vjezdu do osad Nová Ves a Kurandov.

Ubytování:

Ve vlastních stanech v kempu v centru závodů. Zákaz stavění oddílových stanů v kempu a zákaz spaní na louce mimo kemp! Na prezentaci obdrží ubytovaní závodníci pásky, které jsou povinni nosit.

Kemp je otevřen od pátku 22. 8. 2014  13:00 do neděle 24. 8. 2014  16:00 hodin.

Vstup do kempu po 20. hodině povolen pouze pro ubytované! Bude kontrolováno!

Prosíme, třiďte odpad. Žluté pytle jsou určeny na plasty.

Mytí:

V centru bude k dispozici mycí žlab.

V kempu jsou k dispozici sprchy na žeton, který je za 20,- Kč k dostání na recepci.

Přímo u kempu se nachází Komárovský rybník s pláží.

Zákaz používání šamponů, mýdel a saponátů kromě sprch v kempu.

Občerstvení: V centru stánky s teplým jídlem + restaurace v kempu.

Připraveny jsou i tradiční "koláčové hody", pivo, limo + něco malého.

Hlídání dětí: V centru v dětském koutku po nezbytnou dobu Vašeho závodu.

Popisy kontrol: K samoobslužnému odběru pouze v centru u infotabule.

Systém ražení: Elektronický - SportIdent. V případě poruchy použijte kleště a razte do vyhrazených políček na mapě. V tomto případě je nutno mapu ihned odevzdat pořadatelům v cíli. Zkontrolujte si prosím Vaše číslo SI dle startovní listiny. Při nesrovnalosti žádejte opravu na prezentaci. Při ztrátě půjčeného SI bude účtována částka 1000,- Kč.

Vyčítání čipů: V centru. Průběžné výsledky budou vyvěšovány a vyhlašovány v centru.

Prosíme závodníky, aby provedli vyčtení čipu bezprostředně po návratu z etapy.

První pomoc: V cíli každého závodu.

Předpis: Závodí se dle pravidel ČSOS. Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu ČSOS.

Klíč k hodnocení výsledků:

Stanovení pořadí závodníka v kategorii je dáno prostým součtem časů ze  všech tří etap.

Vyhlášení výsledků:

V neděli 24. srpna 2014 v centru po uzavření jednotlivých kategorií, bude upřesněno pořadatelem. Vyhlášeni budou vždy první tři závodníci konečného pořadí všech kategorií vyjma tréninkových T2 a T4. V kategoriích HDR, DH10L a DH10 obdrží drobné ceny všichni účastníci.

Protesty: S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu etapy. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit s vkladem na adresu: OOB TJ Turnov, Skálova 207, 511 01 Turnov

Předpokládaná jury: Martina Hepnerová SHK, Kristýna Kolínová DKP, Jan Mrázek SJC

Různé:

 

 • Zákaz vstupu na louky mimo vyznačené plochy shromaždiště a parkoviště.
 • Cesty na start jsou značeny modrobílými fáborky.
 • Tratě kategorií HDR a HD10L jsou značeny červenobílými fáborky.
 • Kategorie HDR mají k dispozici 2 mapy, pro závodníka i doprovod.
 • Všechny mapy jsou vodovzdorně upraveny.
 • Mapy v cíli nebudou vybírány. Doufáme v dodržování fair-play.
 • Dbejte zvýšené opatrnosti ve skalách. Závodí se na vlastní nebezpečí.
 • Závody se konají ve sledované oblasti CHKO, dodržujte veškeré pokyny pořadatele.
 • Vlastnictví mapy neopravňuje k pořádání individuálních tréninků a oddílových soustředění! Konzultujte zamýšlené aktivity s oddílem OB Turnov či přímo s lesními správami a CHKO.
 • Absolutní zákaz používání jakékoliv obuvi s kovovými hřeby, platí i pro kotníkové boty s hřeby!!! Na startu bude kontrolováno! Nedoporučujeme však na žádnou z etap hladké botasky!
 • Prodejní a propagační činnost na shromaždišti je možná jen s předchozím souhlasem pořadatele!

 

 

ETAPA 1 – krátká trať

sobota 23. 8. 2014

Start:   00 = 9:30, kat. HDR, T2 a T4 startují kdykoli od času 0 do času 180

Intervalový

Vzdálenost centrum - start : 2500m, možnost odvozu věcí, k dispozici WC a voda

Mapa: Kančí zoubek

Měřítko 1:10000

Ekvidistance  5m

stav léto 2014, vodovzdorně upravena

Cíl: Vzdálenost cíl – centrum 1600m. Časový limit 90 minut.

Terén: Částečně skalnatý a velmi členitý, částečně rychlý les s porostovými a erozními detaily.

Stavitelé tratí: Patrik Horák, Jakub Oma R3

Hlavní rozhodčí: Daniel Wolf, R2

 

Upozornění:

 

Cíl není v blízkosti startu ani cestou na start. K rozcvičení využijte přístupovou cestu na start. Prosíme, nevstupujte na okolní soukromé louky a pozemky.

 

Zakázané prostory:

 • Mimo závod: Veškerý lesní prostor mimo značenou cestu na start a prostor předstartu!
 • Během závodu: Přísný zákaz vstupu na soukromé pozemky, do všech oplocenek a nově osázených pasek! Tyto a další zakázané prostory jsou v mapě zakresleny fialovými šrafy. Zakázané paseky budou v exponovaných místech ohraničeny páskou a namátkou hlídány pořadateli. Vstup do takovýchto prostor povede k diskvalifikaci a poškození lesního porostu bude předáno k řízení správě CHKO Český ráj.

 

ETAPA 2 – PP sprint

sobota 23. 8. 2014

 

Start: 00 = 16:00, kat. HDR, T2 a T4 startují kdykoli od času 0 do času 180

intervalový

Vzdálenost centrum -start:  900m, k dispozici voda, možnost odvozu věcí

Mapa: Branžež

Měřítko 1:5000, ISSOM2007

Ekvidistance  5m

stav VII. 2014, vodovzdorně upravena

Cíl: Vzdálenost cíl - centrum 750m. Časový limit 60 minut.

Terén: Částečně plošší rychlý les se skalkami, částečně členitější terén se skalními srázy, místy skalní plotny, okrajově zastavěná oblast.

Stavitel tratí: Filip Wolf, Daniel Wolf R2

Hlavní rozhodčí: Jana Omová, R2

 

 

Upozornění:

Mapa je zpracována ve sprintovém mapovém klíči ISSOM a byla přizpůsobena a značně generalizována výhradně pro tento závod ve sprintu. Platí přísný zákaz vstupu na všechny soukromé pozemky (527.1) a překonávání zakázaných značek – nepřekonatelný plot (524.0), nepřekonatelná vegetace (421), nepřekonatelná budova (526.1), nepřekonatelné vodní těleso (304.1) a oblastí vyznačených fialovými šrafy (709.0).

 

Naopak klasifikace překonatelnosti skalních srázů a skal je pro tento závod z důvodu zachování férovosti posuzována dle pravidel lesního mapového klíče ISOM a tudíž pojata jako doporučující. Přesto srázy zakreslené značkou 201.1 nepřekonatelný sráz jsou pro závodníka většinou neschůdné! Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při překonávání skalních srázů v závodní rychlosti.

 

V prostoru startu, cíle i v závodním prostoru panuje čilý turistický ruch. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti vůči turistům, návštěvníkům přilehlých kempů a obyvatelům chatových oblastí.

Cíl není v blízkosti startu ani cestou na start.

Na startu nebude k dispozici WC. Prosíme, použijte WC v centru a neznečisťujte okolí. V okolí startu jsou pouze oplocené soukromé pozemky a zakázaný závodní prostor!

Dbejte zvýšené pozornosti sledu kontrol, tratě se několikrát kříží a v lese je hodně kontrol na poměrně malém prostoru, často blízko u sebe.

ETAPA 3 – klasická trať

neděle 24. 8. 2014

Start 00 = 9:30, kat. HDR, T2 a T4 startují kdykoli od času 0 do času 180

Intervalový

Vzdálenost centrum - start 2800m, k dispozici WC a voda

Mapa: Kost

Měřítko 1:10000

Ekvidistance  5m

Stav léto 2014, vodovzdorně upravena

Cíl: Vzdálenost cíl - centrum 2400m, časový limit 150 minut

Terén: Částečně velmi členitý skalnatý terén, částečně plošší a rychlejší les s množstvím detailů.

Stavitel tratí: Filip Stárek

Hlavní rozhodčí: Martin Baier, R2

 

Upozornění:

 

Po cestě na start je možno odložit věci v blízkosti cíle.

Většina kategorií má na trati občerstvovací stanice vybavené vodou. Občerstvení se nachází pouze na postupech a je zakresleno v mapě příslušným symbolem.

Většina kategorií několikrát překonává méně i více frekventované silnice. Řidiči budou upozorněni značkami a pořadateli, přesto dbejte zvýšené opatrnosti při jejich překonávání.

 

Zakázané prostory:

 • Mimo závod: Veškerý lesní porost mimo značenou cestu na start a prostor předstartu!
 • Během závodu: Přísný zákaz vstupu na soukromé pozemky, do všech oplocenek a nově osázených pasek! Tyto a další zakázané prostory jsou v mapě zakresleny fialovými šrafy. Zakázané paseky budou v exponovaných místech ohraničeny páskou a namátkou hlídány pořadateli. Vstup do takovýchto prostor povede k diskvalifikaci a poškození lesního porostu bude předáno k řízení správě CHKO Český ráj.

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

BAGHEERA MIDDLOSPRINT

pátek 22. 8. 2014

Centrum: Centrum PP 2014, kemp Duo Camp Branžež

Přihlášky, prezentace: V místě startu. Přihlášky pouze na místě do vyčerpání map.

Kategorie: DH10, D14, H14, D21, H21, D50, H50

Vklad:

DH 10, D14, H14               20 Kč

Ostatní                                50 Kč

Vklad je splatný v hotovosti při registraci v místě startu.

Start: volný start od 15:00 do 19:00

Start je vzdálen z centra 1000m, značeno fáborky, startuje se oražením startovací krabičky. Možnost odložení věcí.

Cesta na start vede závodním prostorem PP 2014, přísný zákaz opouštět tuto cestu!

Mapa: Kurandov, 1:5000, ekvidistance  5m, stav 7/2014, autor J. Borůvka, formát A4

Cíl: V místě startu / prezentace. Uzavření 19:45. Časový limit 45 minut.

Vyčítání čipů: Každý závodník je povinen vyčíst si čip bezprostředně po oražení cíle.

Vyhlášení výsledků: V neděli po skončení závodů PP 2014. Budou vyhlášeni první 3 v DH10, v ostatních kategoriích vítězové. Z kategorií D21 a H21 bude vždy prvních 5 zařazeno o slosování bot značky Bagheera.

Stavitel tratí: Daniel Wolf, R2

Typ závodu: „Middlosprint“ – sloučenina závodu na krátké trati a v lesním sprintu. Závod s pevným pořadím kontrol. Směrný čas cca 20 minut.

Informace: Více informací naleznete přímo v pokynech doprovodného závodu.

PP Párty

sobota 23. 8. 2014

Kdy: od 20:00

Kde: sál v restauraci Na Křižovatce v obci Branžež

Vzdálenost centrum – PP párty cca 1500m. Bude značeno.

Co: Tradiční náplň - videa a fotky z prvního dne PP, vyhlášení Píchače, párty.

Občerstvení zajištěno. Vstup pro závodníky PP zdarma.

 

Píchač PP

sobota 23. 8. 2014

 

Kvalifikace: od 12 do 14 hod v centru závodů

Nejrychlejších 16 závodníků postoupí do večerního finále.

Finále: Před PP Párty, cca od 19:00 hod, bude upřesněno spíkrem.

Vyřazovací metoda ve dvojicích na paralelní trati, nasazení postupujících do pavouka dle výsledků kvalifikace.

Pozn. v případě nepřítomnosti závodníka získává místo ve čtvrtfinále další v pořadí, který je na finále přítomen.

Kompletní pravidla budou vyvěšena v centru a na startu kvalifikace.

Pro závodníky PP je start zdarma.

Trénink

 

Jako trénink budou sloužit kontroly z pátečního doprovodného závodu. Kontroly budou osazeny fáborky po celý víkend. Mapa Kurandov, 1:5000, k zakoupení na prezentaci za poplatek 20,- Kč po skončení pátečního doprovodného závodu.

Trasa na start a z cíle bude značena. Tréninkový prostor se nachází cestou na E1.

Cesta vede závodním prostorem PP 2014, přísný zákaz opouštět tuto cestu!

 

Děkujeme za účast! Pěkné prázdniny!

 

Mnoho zdaru a úspěchů v lese a správný směr přeje pořadatelský tým OOB Turnov!

 

Ředitelské duo „PP“: Markéta Poloprutská, Petra Pavlovcová

Sportovní ředitel, HR: Daniel Wolf, R2

Stavitelé tratí: P. Horák, J. Oma, F. Wolf, D. Wolf, F. Stárek

IT, přihlášky: Martin Váňa

Autoři map: Josef Borůvka, členové OOB TJ Turnov

Zpracování map: Pavel Hradec

 

Web: http://www.tur.cz/pekneprazdniny/ http://www.niceholidays.cz

 

 

Závod se koná v CHKO Český ráj. Dodržujte návštěvní řád!

 

PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VEŠKERÉ OBUVI S KOVOVÝMI HŘEBY!!!

 

Plánek

Plánek shromaždiště ke stažení