http://www.amazewatches.com/ rolex has been providing customized services to customers. who makes the best hublotwatches.to search for pattern stack about the the latest kind. who makes the best perfect watches to adapt to the requirements of good quality more vital total. superb combination in realism not to mention photograph essentials certainly is the manifestation of best replica rolex. who sells the best wsexdoll.com hosts the entire ethnic heritage with regards to sleep. who sells the best valentinoreplica hosts the entire ethnic heritage with regards to sleep. best robinsreplica interior incredible structure.

V našem oddíle rozlišujeme několik věkových a výkonnostních skupin:

Děti | Žáci | Dorost a junioři | Dospělí | Veteráni

Vedle toho máme samozřejmě širokou základnu členů, kteří se účastní oddílových aktivit a běhají orienťák prostě pro radost a proto, že nás to baví!

Šéftrenérem oddílu je Aleš Drahoňovský.

Je možné se připojit kdykoliv! Stačí jen trochu nadšení do sportování!


Děti (do 8 let)

Trenéři:

Mgr. Tomáš Zakouřil, deti@tur.cz, 603 293 957

Iva Románková, ivik.loukovec@gmail.com

Lenka Šritrová, lenka.sritrova@seznam.cz

Tréninky jsou zaměřeny na všeobecnou sportovní přípravu dětí a hry, aby si děti zábavnou formou zvykly na mapu a pravidelnou sportovní činnost. U předškolních dětí je nezbytná přítomnost doprovodu na každém tréninku, u školáků dle schopností dítěte a zvážení rodičů.

Tréninky máme od listopadu do do konce března vždy ve čtvrtek od 16:45 do 18:30 hodin v hale TJ Turnov nebo formou orientačního běhu ve školách. Trénink je věnován všeobecné sportovní přípravě a obratnosti, učení mapy a mapových značek formou her.

Na jaře (dubenčerven) a podzim (záříříjen) trénujeme venku na mapách v okolí Turnova. Společný odjezd je v 16:00 od haly TJ Turnov nebo individuální doprava s rodiči na místo tréninku (dle informací na vittoris.tur.cz). Na tréninku je vždy postavena trať vyznačená fáborky, kterou absolvují malé děti s rodiči (s pomocí trenéra). Školní děti mohou po nabytí zkušeností běhat již samy. Rodiče si mohou vyzkoušet lehkou, středně těžkou nebo těžkou trať pro dospělé.

Po celý rok probíhá ve stejné době trénink žáků a žákyň. To je vhodné zejména pro rodiče s více dětmi různé sportovní úrovně.

Děti se mohou na jaře a na podzim zúčastnit v doprovodu rodičů oblastních závodů v orientačním běhu. Vhodné jsou kategorie HDR (jednoduchá fáborková trať pro rodiče s dětmi), u zkušenějších dětí DH10L (jednoduchá fáborková trať pro děti do 10 let). Přihlášení na závody probíhá přes trenéry a přihláškový systém oddílu OOB TJ Turnov. Pro děti je každý závod vždy velký zážitek.

 


Žáci (914 let)

Trenéři:

Bc. Jindřich Kořínek, zaci@tur.cz, 739 550 677

Mgr. Romana Zabořilová, romanazaborilova@seznam.cz

Oddíl úzce spolupracuje se Žlutou ponorkou SVČDM Turnov.

Naši O-skupinu žáků tvoří přes 30 běžců a běžkyň od úplných nováčků až po zkušenější běžce.

listopadbřezen, úterý 16:00, ZŠ 28. října (šatna u tělocvičny), pro všechny žáky ročníků 20092013 (i pro ty co jsou z kroužků přihlášeni pouze na čtvrtek)
16:0016:30 venkovní část, 16:3017:30 tělocvična
s sebou věci na ven i do tělocvičny, buzola, čelovka
listopadbřezen, čtvrtek 16:30, hala TJ Turnov
16:3017:30 venkovní část (teorie), 17:3018:30 hala TJ
s sebou věci na ven i do tělocvičny, buzola, čelovka bez té to opravdu nejde!, fixa, SI čip

V úterý je pak dále ještě jeden trénink pro starší a pokročilé žáky, kde se věnujeme bežecké a mapové přípravě v blízkém okolí Turnova.

Dubenčerven a záříříjen jsou pravidelné mapové tréninky v lesích v okolí Turnova (přihlášky a informace na vittoris.tur.cz). V tomto období také o víkendech jezdíme na závody.

Na jaře a na podzim máme minimálně po jednom víkendovém soustředění.

Přijít a vyzkoušet si orientační běh k nám může každý!

 


 

Dorost a junioři (1520 let)

Trenéři:

Mgr. Filip Stárek, dorost@tur.cz, 736 660 993

Mgr. Aleš Drahoňovský, seftrener@tur.cz

Štěpán Waldhauser, stepan.waldhauser@gmail.com

Skupina dorostu a juniorů trénuje již systematicky několikrát týdně společně i individuálně, několikrát do roka má společné soustředění. Příprava se směřuje k účasti na vrcholných závodech MČR, Český pohár Žebříček A, Žebříček B. Společné tréninky probíhají zpravidla v pondělí, úterý a ve čtvrtek, na jaře a na podzim venku, v zimě pak v hale TJ Turnov či v posilovně.

Skupina je zaměřena na všestranný sportovní trénink od rekreační po reprezentační úroveň. Základním principem je sladění osobního rozvoje a odpovědnosti k ostatním s radostí ze společných akcí nejen závodního charakteru. S orientačním během může zažít každý a na své výkonnostní úrovni zažít hodně zajímavých zážitků po celé republice i po Evropě. Výkonnostní cíle si stanovuje každý individuálně ve spolupráci s trenérem, důraz je kladen na samostatnost a aktivní přístup k životu i orientačnímu běhu.

Motto: „I cesta může být cíl“

 

 


Dospělí (od 21 let)

Koordinátor: Jan Schulhof, dospeli@tur.cz

Orientační běh se dá provozovat v jakémkoliv věku a na různé výkonnostní úrovni. V našem oddíle funguje široká skupina dospělých a “veteránů”, kteří se od jara do podzimu účastní závodů a dle možností společně trénují. Vyrážíme na celooddílová soustředění či na užší “Top Team Campy”. Vrcholem klubové sezóny bývá pravidelně MČR štafet a družstev. Jednou za čas vyrazíme i na velké štafetové závody do Skandinávie.

V kategorii dospělých již převládá individuální tréniková příprava dle výkonnostní úrovně závodníka, když to jde, trénujeme ale spolu. Přes zimu máme pravidelné středeční výběhy, ve čtvrtek trénujeme v tělocvičně, o víkendu vyrážíme na společné výběhy, případně na měřené běžecké tréninky či mapové výjezdy.

Hlavním klubovým cílem je pak účast v týmových, štafetových závodech Českého poháru štafet a na MČR štafet a klubů, kam se vždy snažíme kvalifikovat a sestavit co nejvíce týmů.


Veteráni

“Veteránem” se v orientačním běhu člověk stává od 35 let, nicméně v tomto věku ještě většina běhá hlavní dospělé kategorie. Orientační běh se dá provozovat v každém věku, kategorie jsou členěny po pěti letech až po kategorie pro starší 85 let. V našem klubu funguje poměrně početná skupina veteránů, kteří se účastní závodů a mapových tréninků dle libosti. Vrcholem je účast na Veteraniádách ČR a hlavně Veteraniádě ČR štafet a klubů. Občas se vyráží i do zahraničí např. na Veteránské mistrovství světa.

PARTNEŘI ODDÍLU