http://www.amazewatches.com/ rolex has been providing customized services to customers. who makes the best hublotwatches.to search for pattern stack about the the latest kind. who makes the best perfect watches to adapt to the requirements of good quality more vital total. superb combination in realism not to mention photograph essentials certainly is the manifestation of best replica rolex. who sells the best wsexdoll.com hosts the entire ethnic heritage with regards to sleep. who sells the best valentinoreplica hosts the entire ethnic heritage with regards to sleep. best robinsreplica interior incredible structure.

Máte zájem přijet na trénink či soustředění na Turnovsko? Jste vítáni!

Na Turnovsku jsou jedny z nejhezčích terénů pro orientační běh v České republice. Většina terénů ovšem leží na území CHKO a jsou chráněná a přírodně cenná. Je proto třeba dodržovat základní pravidla, veškeré tréninkové aktivity konzultovat s OOB TJ Turnov a CHKO Český ráj a chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům. Krom pískovcových terénů disponujeme i mapami jiných typů terénu či mapami sprintovými.

-> Podívejte se na námi vydané mapy a neváhejte se zeptat.

Od 1. 1. 2020 spravuje náš oddíl Chaloupku Kořenov, chatu s kapacitou 32 lůžek v Kořenově v Jizerských horách, která leží přímo na našich tréninkových mapách Zvonice a Hvězda, které jsme v roce 2019 aktualizovali. Chaloupka je již mnoho let naší tradiční základnou na oddílová soustření a nyní ji nabízíme jako zázemí i pro vaše akce.


Základní pravidla tréninků na našich mapách:

 1. Vyberte si mapy, o které máte zájem. (Podívejte se na mapy našeho klubu nebo na mapový portál ČSOS.)
 2. Kontaktujte našeho správce map e-mailem na mapy[zavinac]tur.cz, ověřte si dostupnost map (některé terény nejsou v určitých obdobích pro trénink přístupné) a objednejte si mapové podklady. Obdržíte bližší instrukce, ceník a pokyny k platbě.
  V e-mailu uveďte:

  1. termín vaší akce
  2. předpokládaný počet účastníků
  3. mapy, o které máte zájem
 3. V případě tréninku či soustředění větší skupiny na území CHKO Český ráj je nutno nahlásit akci správě CHKO Český ráj, případně požádat o povolení. V takovém případě dostanete kontakt či další instrukce.
 4. Tratě tréninků musí být stavěny tak, aby nevedly skrz zakázaná území (např. 1. zóny CHKO či soukromé pozemky), nesmí vést přes nově osázené paseky a mladé porosty. Kontroly musí být stavěny šetrně k přírodě a umístěny mimo paseky.
 5. Parkovat auta lze pouze na oficiálních parkovištích a místech k tomu určených! Dodržujte dopravní předpisy a zákony.
 6. Značení kontrol musí být pouze dočasné a ihned po tréninku musí být veškeré značení kontrol z lesa uklizeno (vč. papírových fáborků, apod.)!
 7. V pískovcových terénech na území CHKO Český ráj je přísně zakázano běhat v jakékoliv obuvi s kovovými hroty! Mohlo by dojít k poškrábání pískovcových kamenů.

Správce mapových podkladů OOB TJ Turnov:

Vojtěch Zabořil, mapy[zavinac]tur.cz

 

 

PARTNEŘI ODDÍLU