Rozpis dvoudenního tříetapového závodu

Pěkné prázdniny v Českém ráji 2014

Pořadatel: Oddíl OB TJ Turnov (TUR)

Datum:
23. - 24. 8. 2014

Místo:
Branžež, Český ráj

Shromaždiště:
Kemp Duo camp, Branžež, GPS: 50°30'27.298"N, 15°4'17.753"E

1.etapa - krátká trať

2.etapa – PP sprint

3.etapa - klasická trať

23.srpna 2014

23.srpna 2014

24.srpna 2014

Start 00= 9:30 intervalový

16:00 intervalový

9:30 intervalový

Mapa
Kančí zoubek
1 : 10 000.

Mapa
Branžež
1 : 5 000, ISSOM

Mapa
Kost
1 : 10 000

Stav léto 2014

Stav léto 2014

Stav léto 2014

PP - ukázky map


Kategorie:
HDR (doprovod rodičů), D10L (fáborky bez doprovodu), D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21E, D21A, D21B, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, H10L(fáborky bez doprovodu), H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21E, H21A, H21B, H21C, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, T2 (tréninková kratší, mapově nenáročná trať pro začátečníky), T4 (tréninková mapově náročnější trať pro zkušenější), D21U, H21U (zážitková "ultimate" trať pro všechny zájemce na speciálně a různě upravených mapách, nepočítá se do rankingu)

V kategoriích D/H 21 bude provedeno rozdělení do kategorií dle prováděcích předpisů a soutěžního řádu. Rozhodující je datum Rankingu k 31. 7. 2014. Počty v jednotlivých podkategoriích: H21E, A, B – 40, 60, 70, D21E, A, B – 30, 50, 70. Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených.

Samozřejmostí bude orienťácká školka a dětský mini závod v centru při závodech.

Délky tratí:
Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu ČSOS.

Tratě E3 (klasická trať) budou v hlavních kategoriích zkráceny o cca max 20% vítězného času.


Terén:
Skalnatý, členitý, většinou dobře průběžný, místy hustníky, místy skalní plotny.


Předpis:
Závodí se podle platných pravidel ČSOS.

Systém ražení:
SportIdent pro všechny kategorie pro oba dny.

Přihlášky:

Datum otevření přihlášek bude zveřejněn předem na webu závodů.

Pro přihlášení použijte výhradně přihláškový systém ORIS. Emailová přihláška nebo dohláška bude zpoplatněna částkou 50,- Kč / přihláška a bude zpracována až po 10.8. Na přihlášky zaslané na email před datem otevření přihlášek nebude brán zřetel. Email je: prihlasky@tur.cz a je určen především pro změny po 10. 8. 2014.

Počet závodníků je omezen správou CHKO na 1150. Po naplnění počtu bude přihlašovací systém automaticky uzavřen.

Vklady:

Balíček vkladů na 3 etapy

Přihlášky doručené

do 10.8.14

po 10.8.14

Na místě

Dětské kategorie do DH14 včetně

300,- Kč

300,- Kč

300,- Kč

Veteránské kategorie od DH60

360,- Kč

360,- Kč

360,- Kč

Ostatní

450,- Kč

450,- Kč

450,- Kč

T2, T4, HDR

300,- Kč

300,- Kč

300,- Kč

Vklady jsou jako balíček na 3 etapy. Nelze se hlásit pouze na jednotlivou etapu. Přihlášky po termínu a na místě pouze v případě nenaplnění limitu a dle možností pořadatele.

Půjčovné SI 50,- Kč / etapa, kategorie HDR, DH10L, DH10 zdarma.


Platby:
Platby zašlete v termínu přihlášek převodním příkazem na účet OOB TJ Turnov u KB Turnov, nebo složte na uvedený účet u jakékoliv pobočky KB: 107-2319400267/0100, jako variabilní symbol uveďte 14xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle svazového adresáře či dle ORISu. Pokud neprovádíte platbu za celý oddíl, pokuste se specifikovat ve zprávě pro příjemce, případně na hospodar@tur.cz. Potvrzení o zaplacení předložte ke kontrole při prezentaci.

Platby za přihlášky v řádném termínu musí být uhrazeny nejpozději do úterý 12. srpna 2014!

Přihláška je platná pouze po uhrazení vkladů na výše uvedený účet. Limit CHKO omezuje účast pouze na prvních 1150 řádně provedených přihlášek. Pokud nebude přihláška uhrazena do úterý 12. 8. 2014, ztrácí platnost a místo bude přenecháno ostatním zájemcům.

Prezentace na PP:

Pátek

23.8.2013

18:00 – 22:00

Centrum závodů Branžež

Sobota

24.8.2013

7:30 – 8:30

Centrum závodů Branžež

Neděle

25.8.2013

8:00 – 8:30

Centrum závodů Branžež

Prosíme o prezentaci celých oddílů.

Ubytování:

Pro závodníky je k dispozici celé Rekreační středisko Duo camp. Ubytování je možné ve vlastních stanech či v chatkách.

Uvedené ceny pro ubytované ve stanech či chatkách platí na celý pobyt po dobu trvání PP 2014 od pátku 22. 8. 2014 do neděle 24. 8. 2014.

V pátek možný nástup na ubytování od 17:00.

Chatky

K dispozici je 15 3-lůžkových chatek.

Cena za chatku za PP 2014: 600,-Kč

Nutno objednat vždy celou chatku na celý víkend!

Stany

Místo pro stany je situováno přímo v areálu.

Cena za osobu za PP 2014:

Dítě od 6 do 14ti let: 80,-Kč

Cena za starší 14 let: 150,- Kč

K dispozici bude zděné zázemí včetně sprch. Žeton do sprch (vystačí i na 2 osoby) bude v ceně 20,-Kč k dostání na recepci kempu či v restauraci.


Auto 50,- Kč celý pobyt. Bude vybíráno na místě.

Platby za ubytování zasílejte spolu s vklady.

Každý účastník závodů bude povinen se prokázat identifikační páskou, kterou bude mít po dobu závodů připevněnou odpovídajícím způsobem na ruce.

Denní centrum závodů, parkoviště, místo pro oddílové stany a veškeré sportovní zázemí a občerstvení bude situováno na přilehlé louce vedle areálu kempu. Vstup do kempu bude povolen pouze závodníkům, kteří jsou v areálu ubytováni! Toto pravidlo bude striktně dodržováno. Přísný zákaz nocování v aréně mimo oficiální kemp! Louka je v CHKO Český ráj!

Vyhlášení

třech nejlepších závodníků ve všech kategoriích v neděli cca v 14.30 hodin.

Pořadí je dáno prostým součtem časů všech etap.


Protesty:
S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu etapy. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit s vkladem na adresu: OOB TJ Turnov, Skálova 207, 511 01 Turnov

Upozornění:

Závod se koná na území CHKO Český ráj. Dodržujte návštěvní řád!

PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VEŠKERÉ OBUVI S KOVOVÝMI HŘEBY! BUDE KONTROLOVÁNO! Nejsou tolerovány ani kotníkové boty s hřeby!

Na Vaši účast se těší pořadatelé z oddílu OB TJ Turnov!

Funkcionáři:

Ředitelské duo „PP“:

Markéta Poloprutská, Petra Pavlovcová

Stavba tratí:

E1 – Patrik Horák, Jakub Oma R3, HR – Daniel Wolf R2

E2 – Filip Wolf, Daniel Wolf R2, HR – Jana Omová R2

E3 – Filip Stárek, Jindřich Kořínek R1, HR – Martin Baier R2
Doprovodný program

Doprovodný „závod“

Pátek 22. srpna 2014, od 15:00 do 19:00. Bagheera Middlosprint. Přihlášky na místě, bude vybíráno 20,- resp. 50,-Kč.

Více informací na stránce doprovodného závodu.

Trénink

Od pátku 22. srpna 2014 bude též připraven trénink ve vzdálenosti 1 000m od centra závodů. Mapy budou k dispozici za 20,-Kč v centru závodů po skončení Bagheera Middlosprintu. Kontroly budou osazeny červeno-bílými plastovými fáborky. Tréninkový prostor je cestou na start sobotní dopolední první etapy.

Píchač Pěkných Prázdnin

Tradiční klání o nejlepšího píchače PP – sobota 23. srpna 2014 – centrum závodů Branžež

Kvalifikace 12.00 – 14.00 v centru závodů, 16 nejlepších Píchačů postoupí do večerního finále

Finále cca v 19.00 v centru závodů, bude upřesněno.

Přihlášky do kvalifikace pouze na místě, pro závodníky PP zdarma.

PP Párty

Tradiční párty Pěkných Prázdnin – sobota 23. srpna 2014, 20.00 – sál restaurace Na Křižovatce.

Náplň dle zvyklostí PP, videoprojekce z prvního dne závodů, muzika.

Vstup pro závodníky PP zdarma.


Web závodů: www.tur.cz/pekneprazdniny/

Rozpis ke stažení pro tisk v pdf.