Pokyny ke stažení v PDF

Pěkné prázdniny s orientačním během v Českém ráji 2017

POKYNY PRO ZÁVODNÍKY

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

Centrum:

louka u obce Borek pod Troskami - část Rokytnice

GPS: 50.5306161N, 15.2330333E, bude značeno ze silnice I/35 z obce Borek

 

Prezentace:

v centru závodů, prosíme o prezentaci celých oddílů najednou

Pátek 25. 8. 2016, 13:00 – 15:30

Sobota 26. 8. 2016, 8:30 –  9:30

Neděle 27. 8. 2016, 8:30 –  9:00

Oddíly s řádně zaplaceným startovným, které nepožadují žádnou změnu ani dohlášku, nemusí stát ve frontě na prezentaci, stačí si pouze říct o obálku.

 

Infostánek:

Pro všechny vaše dotazy a připomínky bude sloužit infostánek poblíž prezentace. Prosíme nezdržujte prezentaci a zpracování výsledků. V infostánku bude také možné si zakoupit mapy na Fot-O (doprovodná soutěž viz níže)a další.

 

Parkování:

Na louce v centru závodů za poplatek 50 Kč / celá akce. Prosíme řidiče, aby dbali pokynů pořadatelů. Neparkujte mimo parkoviště určená pořadatelem! Parkoviště jsou rozdělena na prostory pro kempující a nekempující.

Na starty jednotlivých etap se jde výhradně pěšky. Pro závodníky platí zákaz parkování na místech, která nejsou k tomu vyhrazena.

 

Ubytování:

Pořadatel zajišťuje pouze ubytování v provizorním kempu v centru závodů ve vlastních stanech. Jiné ubytování pořadatel nezajišťuje. PP Kemp nabízí prostor kombinovaného parkování se stanováním, vyhrazená místa pro karavany a obytné vozy a prostor pro stavbu oddílových stanů.

Na prezentaci obdrží ubytovaní závodníci pásky, které jsou povinni nosit. Bude kontrolováno!

Kemp je otevřen od pátku 25. 8. 2017 10:00 do neděle 27. 8. 2017, 15:00 hodin.

Dotazy týkající se organizace shromaždiště: lucka.vrestalova@seznam.cz

Kemp protíná frekventovaná silnice. Budou instalovány výstražné tabule pro řidiče, přesto dbejte zvýšené opatrnosti!!

V kempu prosíme závodníky, aby:

 • Třídili odpad. Žluté pytle jsou určeny na plasty. Modré / Černé na směsný odpad.
 • Šetřili vodou pitnou i užitkovou vodou, dovážíme ji.
 • Nerozdělávali ohně a byli opatrní při manipulaci s vařiči.
 • Neparkovali mimo vyhrazená místa (pod hrozbou odtahu) a nestanovali mimo vyhrazená místa.
 • Měli na vědomí, že kemp je blízko řeky a silnice. Dávejte prosím pozor na sebe i své děti.
 • Nenechávali ve stanech cennosti. Vzhledem k silnici a turisticky aktivní oblasti se dá u centra závodů očekávat hojný výskyt „neorienťácké populace“.

 

Plánek shromaždiště PP 2017

Plánek ke stažení v .pdf

Mytí, voda:

V centru bude k dispozici cisterna s pitnou vodou, mycí žlab s užitkovou vodou a provizorní sprchy s užitkovou studenou vodou. U kempu teče říčka Libuňka, která není vhodná ke koupání. 500m od kempu je rybník.

Zákaz používání biologicky neodbouratelných mycích prostředků. Železná zásoba biologicky odbouratelných mýdel a šamponů bude k dispozici na místě.

 

Stravování:

Pro závodníky bude opět připravena nabídka kvalitního jídla na páteční večeři, sobotní oběd a večeři a nedělní oběd. Nabídka bude obsahovat vegetariánská, veganská a bezlepková jídla. V nabídce najdete polévky, teplá jídla, saláty, doplňkové občerstvení i domácí nápoje.

Dále bude k dispozici tradiční sortiment našeho výčepu, koláčový stánek, čerstvé pečivo, slané snídaně, řízky, párky v rohlíku apod. K snídani budou k dispozici i jogurty z nedaleké místní farmy Volavec.

 

Hlídání dětí:

V centru v dětském koutku pouze po nezbytnou dobu Vašeho závodu. Dětský koutek bude otevřen 45 minut před startem a uzavřen nejpozději 15minut po skončení limitu závodu.

 

Popisy kontrol:

K samoobslužnému odběru pouze v centru závodů u infotabule.

 

Systém ražení:

Elektronický – SportIdent pro všechny etapy. V případě poruchy použijte kleště a razte do vyhrazených políček na mapě. V tomto případě je nutno mapu ihned odevzdat pořadatelům v cíli. Zkontrolujte si prosím Vaše číslo SI dle startovní listiny. Při nesrovnalosti žádejte opravu na prezentaci. Při ztrátě půjčeného SI bude účtována částka 1000,- Kč.

 

Kategorie:

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21E, D21A, D21B, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21E, H21A, H21B, H21C, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75

 

HDR - liniová trať s povoleným doprovodem rodičů,

D10L, H10L- liniová trať bez doprovodu,

P, T - tratě pro příchozí a veřejnost na jednotlivé dny budou k dispozici v omezeném počtu pouze na místě. Výsledky se nezveřejňují, ale lze běžet s čipem. Volný start na krabičku a vyčítání mezičasů je na speciálně označené vyčítací krabičce "Vyčítání P, T". Dostanete tak lísteček s mezičasy.

 

Ultimate:

D21UL, H21UL, D21UK, H21UK (zážitková "ultimate" trať)

Běží pro zvýšení obtížnosti závodu a ještě větší zážitek na speciálně upravených mapách. Režim úprav je popsán také přímo na mapě.

E1: Rozehřívací. Mapa v lesních částech zobrazuje pouze vrstevnice, skály a průběžnost.

E2: Specialita stavitele. Tratě vás zavedou do minulosti a zase zpátky.

E3: Zážitková. Mapa kolem tratí obsahuje pouze vrstevnice a skály, místy jenom vrstevnice no a místy jenom ty skály.

 

Absolutní zákaz používání jakékoliv obuvi s kovovými hřeby, platí i pro kotníkové boty s hřeby!!! Na startu bude kontrolováno! Nedoporučujeme však na žádnou z etap hladké botasky!

 

Vyčítání čipů:

V centru. Průběžné výsledky budou vyvěšovány a vyhlašovány v centru. Prosíme závodníky, aby provedli vyčtení čipu bezprostředně po návratu z etapy.

 

První pomoc:

Předlékařská první pomoc v cíli každého závodu.

 

Předpis:

Závodí se dle pravidel ČSOS. Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu ČSOS.

 

Klíč k hodnocení výsledků:

Stanovení celkového pořadí závodníka v kategorii je dáno prostým součtem časů ze všech tří etap.

 

Vyhlášení výsledků:

V neděli 27. srpna 2017 cca ve 14:30 v centru závodů po uzavření jednotlivých kategorií. Vyhlášeni budou vždy první tři závodníci všech kategorií vyjma tréninkových P a T.

V kategoriích HDR, HD10, D10L a H10L obdrží drobnou odměnu všichni účastníci v rámci vyhlášení.

 

Protesty:

S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu etapy. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit s vkladem na adresu: OOB TJ Turnov, Skálova 207, 511 01 Turnov

 

Jury:

Jan Picek - TJN, Matěj Burda - BOR, Roman Zbranek - ASU

 

Různé:

 • Cesty na start jsou značeny modrobílými fáborky. Cesty z cíle červenobílými.
 • Tratě kategorií HDR a HD10L jsou značeny červenobílými fáborky.
 • Povinné úseky jsou značeny červenobílými fáborky.
 • Kategorie HDR mají k dispozici 2 mapy, pro závodníka i doprovod.
 • Všechny mapy jsou vodovzdorně upraveny.
 • Mapy v cíli nebudou vybírány. Věříme v dodržování fair-play.
 • Dbejte zvýšené opatrnosti ve skalách. Závodí se na vlastní nebezpečí.
 • Závody se konají ve sledované oblasti CHKO, dodržujte veškeré pokyny pořadatele.
 • Vlastnictví mapy neopravňuje k pořádání individuálních tréninků a oddílových soustředění! Konzultujte zamýšlené aktivity s oddílem OB Turnov či přímo s lesními správami a CHKO.
 • Prodejní a propagační činnost na shromaždišti, v okolí shromaždiště, startů, cíle a cest na starty a z cíle je možná jen s předchozím souhlasem pořadatele!
 • Účastí v závodě závodník souhlasí se zveřejněním případných videí a fotografií ze závodu.

 

 

ETAPA 1 – krátká trať¨

pátek 25. 8. 2017

 

Start00 = 16:00

Intervalový, HDR mají volný start na krabičku od času nula do času posledního startujícího závodníka dle startovní listiny pro příslušnou etapu.

Vzdálenost centrum – start : 1200m, převýšení 25m; cíl není v blízkosti startu, ale cesta je v cca první polovině shodná.

K dispozici WC, voda

 

Mapa: Trosky

Měřítko 1:10 000 pro kategorie DH16 – DH21; 1 : 7 500 pro ostatní kategorie.

Ekvidistance 5 m

stav léto 2017, autoři J. Borůvka a R.Horký, vodovzdorně upravena.

 

Cíl: Vzdálenost cíl – centrum 1000 m. Časový limit 60 minut.

Terén: Částečně členitý svah, místy skály a skalky. Částečně porostově členitý svažitý

prostor bez skal. Částečně údolíčka lemovaná skalkami a vysokými skalními věžemi.

Stavitel tratí: Filip Stárek, Patrik Horák - R3

Hlavní rozhodčí: Daniel Wolf - R1

 

Upozornění:

 • Dbejte zvýšené pozornosti sledu kontrol, tratě se několikrát kříží a v lese je hodně kontrol na poměrně malém prostoru, často blízko u sebe (v rámci pravidel).
 • V prostoru závodu se nachází vysoké skalní srázy a nebezpečné oblasti, buďte opatrní.
 • Všechny tratě kříží frekventovanou silnici III.třídy na Trosky! Přeběh bude řešen povinným úsekem a zabezpečen pořadateli, přesto dbejte při přebíhání silnice zvýšené opatrnosti.
 • Je zakázáno přebíhat silnici mimo povinný úsek a běhat po této silnici (v mapě vyznačeno fialovými křížky).
 • Nevstupujte na soukromé louky a pozemky u startu a podél cesty na start a z cíle.
 • Platí přísný zákaz vstupu na soukromé louky a pastviny v úvodu tratí a na pozemek v blízkosti cíle, kam nám nebyl povolen vstup (vyznačeno v mapě fialovými šrafy).

Zakázané prostory:

 • Mimo závod: Veškerý lesní prostor v prostoru mezi Rokytnicí, Vidlákem, Tachovem, Kopaninou a Dlouhou Vsí mimo silnici Trosky – Rokytnice, značenou cestu na start a prostor předstartu!
 • Během závodu: Přísný zákaz vstupu na soukromé pozemky, soukromé louky, do všech oplocenek a nově osázených pasek! Zakázané paseky a soukromé louky a další zakázané prostory jsou v mapě zakresleny fialovými šrafy a budou v exponovaných místech ohraničeny páskou a namátkou hlídány pořadateli. Vstup do takovýchto prostor povede k diskvalifikaci a poškození lesního porostu bude předáno k řízení správě CHKO Český ráj.

 

 

ETAPA 2 – klasická trať

sobota 26. 8. 2017

 

Start: 00 = 10:00

Intervalový, HDR mají volný start na krabičku od času nula do času posledního startujícího závodníka dle startovní listiny pro příslušnou etapu.

Vzdálenost centrum - start: 1600m, 50m převýšení

K dispozici WC, voda a stan pro odložení věcí. Cesta na start vede kolem cíle z části po frekventované silnici III. třídy, dbejte zvýšené opatrnosti.

 

Mapa: Skaláček

Měřítko: 1 : 10000

Ekvidistance: 5 m

stav: 2013, revize léto 2017, vodovzdorně upravena

Cíl: Vzdálenost cíl – centrum 900 m. Časový limit 150 minut.

Terén: Skalnatý a velmi členitý terén, několik menších skalních měst, údolí se strmými a kluzkými svahy (zvláště za mokra!).

Stavitel tratí: Jan Vřešťál - R3

Hlavní rozhodčí: Jindřich Kořínek - R1

 

Upozornění:

 • Všechny kategorie mají na trati občerstvovací stanice vybavené vodou. Občerstvení se nachází na kontrole 77 a na postupech - je zakresleno v mapě příslušným symbolem.
 • Pro hlavní kategorie je klasická trať cca o 20-30% zkrácena.
 • Většina tratí kříží 2x frekventovanou silnici. Přeběh bude zabezpečen pořadateli, přesto dbejte při přebíhání silnice zvýšené opatrnosti. Kategorie H21E a H21A kříží navíc ještě další frekventovanou silnici III třídy. Dbejte zvýšené opatrnosti.
 • V prostoru závodu se nachází vysoké skalní srázy, buďte opatrní. V mapě se nachází jeden polom malého rozsahu – v mapě značeno značkou 710 nebezpečná oblast.
 • Tratě se  u některých kategorií kříží, dejte pozor na pořadí kontrol.

 

Zakázané prostory:

 • Mimo závod: Veškerý lesní prostor mapy Skaláček mimo značenou cestu na start a prostor předstartu!
 • Během závodu: Přísný zákaz vstupu na soukromé pozemky, soukromé louky, do všech oplocenek a nově osázených pasek! Zakázané paseky a soukromé louky a další zakázané prostory jsou v mapě zakresleny fialovými šrafy (rovnoběžnými) a budou v exponovaných místech ohraničeny páskou a namátkou hlídány pořadateli. Vstup do takovýchto prostor povede k diskvalifikaci a poškození lesního porostu bude předáno k řízení správě CHKO Český ráj.

 

ETAPA 3 – krátká trať

neděle 27. 8. 2017

 

Start: 00 = 9:30

Intervalový, HDR mají volný start na krabičku od času nula do času posledního startujícího závodníka dle startovní listiny pro příslušnou etapu.

Vzdálenost centrum – start 1500m, 50m převýšení; cíl není v blízkosti startu, ale cesta je v cca první půlce shodná.

K dispozici WC a voda cestou na start.

 

Mapa: Bora

Měřítko 1 : 7 500 pro všechny kategorie.

Ekvidistance 5 m

Stav jaro 2017, autor Zdeněk Sokolář, vodovzdorně upravena

Cíl: Vzdálenost cíl – centrum 1300m, časový limit 90 minut

Terén: Částečně skalnatý a velmi členitý terén skalních měst s množstvím detailů a místy těžkou podložkou (borůvčí). Částečně rychlá náhorní plošina s terénními detaily. Částečně kopce se skalami a skalními plotnami.

 

Stavitel tratí: Šárka Sokolářová, Daniel Wolf - R1

Hlavní rozhodčí: Martin Baier - R1

 

Upozornění:

 • Cesta na start a z cíle vede částečně po silnici III. třídy a také po chodníku podél silnice silnici I. třídy, která je velmi frekventovaná!!! Přechod přes tuto silnici je možný pouze na vyhrazeném místě dle pokynů pořadatelů. Buďte velmi opatrní. Pro mladší děti je vhodný doprovod.
 • Tratě se několikrát kříží a kontroly jsou blízko sebe (v rámci pravidel), čtěte pozorně sledy a kódy kontrol.
 • V prostoru závodu se nachází vysoké skalní srázy. Potencionálně nebezpečná místa u kontrol a neschůdné průchody budou označeny páskou. Buďte opatrní. Závodí se na vlastní nebezpečí.
 • Některé delší tratě mají na trati povinný úsek vyznačený v mapě a v popisech. Úsek bude vyznačen červenobílými fáborky.
 • Vzhledem k tomu, že tratě některých kategorií budou spíše delší, nachází se na trati neoficiální občerstvovací stanice pro některé kategorie. Je umístěna na konci povinného úseku (není vyznačena v mapě ani v popisech).
 • Prosíme neoddalujte vyčítání čipů po doběhu poslední etapy (v centru), urychlíte tím vyhlášení výsledků.

 

Zakázané prostory:

 • Mimo závod: Veškerý prostor mapy Bora mimo značenou cestu na start a prostor předstartu!
 • Během závodu: Přísný zákaz vstupu na soukromé pozemky okolo chatových oblastí, soukromé louky, do nově osázených pasek! Zakázané paseky, soukromé louky a další zakázané prostory jsou v mapě zakresleny fialovými šrafy a v exponovaných místech ohraničeny páskou a namátkou hlídány pořadateli. Vstup do takovýchto prostor povede k diskvalifikaci a poškození lesního porostu bude předáno k řízení správě CHKO Český ráj.

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

O-RUN Píchač PP

sobota 26. 8. 2017

 

Kvalifikace:

od 16 do 18 hod v centru závodů, nejrychlejších 16 postoupí do finále. V kategorii dětí do 14 let postupují do finále nejrychlejší 4.

Finále:

od 18:00 hod, v centru závodů. Vyřazovací metoda ve dvojicích na paralelní trati, nasazení postupujících do pavouka dle výsledků kvalifikace.

Pozn. V případě nepřítomnosti závodníka získává místo ve vyřazovacích bojích další v pořadí, který je na finále přítomen.

Kompletní pravidla a postupový klíč budou vyvěšena v centru a na startu kvalifikace.

Pro závodníky PP je start zdarma.

 

PP Párty

sobota 26. 8. 2017

Kdy: od 20:30

Kde: Bude upřesněno. Tradiční párty bohužel letos nebude, protože se nepodařilo sehnat vhodné prostory. Proběhne pouze náhradní varianta poblíž centra. Počítejte ale, že budeme muset asi omezit trvání a slyšitelnost hudby.

 

Fot-O tombola

K výletu možno využít připravený foto orienťák v okolí centra závodů. Mapy bude možno zakoupit v infostánku u prezentace za 20,- Kč/kus (do vyprodání zásob). Pokud spojíte fotografie (písmenka) a kontroly (čísla) do připraveného ústřižku a tento odevzdáte v infostánku, budete zařazeni do naší tomboly o věcné ceny od našich partnerů. Ty budou vylosovány v neděli po skončení vyhlášení výsledků.

 

Tipy na výlety

Muzeum motorek Borek pod Troskami

 • Zlevněné vstupné pro účastníky PP 2017 - 30,- Kč (děti standardně). Nutno se prokázat Vaším závodním SI čipem u vstupu.
 • http://www.motomuzeumborek.cz/

 

Zřícenina hradu Trosky

 • Snížené vstupné pro dospělé účastníky PP na 60,- Kč (děti standardně). Nutno se prokázat Vaším závodním SI čipem u poklady hradu.
 • http://www.hrad-trosky.eu/cs

 

Další zajímavosti a akce v blízkém okolí:

http://ceskekorunovacniklenoty.cz/vystava-na-zamku-hruba-skala

http://www.stastnazeme.cz/

http://maskova-zahrada.cz/

 

Rouden Band + Bigbítek + Realita Rock - fotbalové hřiště Rovensko p.Tr.- 26.8.2017

 

Děkujeme za účast! Pěkné prázdniny!

 

Mnoho zdaru a úspěchů v lese a správný směr přeje pořadatelský tým OOB Turnov!

 

Ředitel závodu:                Martin Baier, Veronika Horáková

Stavitelé tratí:                  Patrik Horák & Filip Stárek (E1); Jan Vřešťál (E2); Šárka Sokolářová & Daniel Wolf (E3)

Hlavní rozhodčí:                Daniel Wolf (E1), Jindřich Kořínek (E2), Martin Baier (E3)

IT, přihlášky:                  Martin Váňa, Ondřej Holas

Zpracování map:              Pavel Hradec

Shromaždiště:              Lucie Vřešťálová

 

 

Web: http://www.tur.cz/pekneprazdniny/ http://www.niceholidays.cz

 

Závod se koná v CHKO Český ráj. Dodržujte návštěvní řád!

 

PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VEŠKERÉ OBUVI S KOVOVÝMI HŘEBY!!!

 

Děkujeme za podporu našim partnerům

Partneři PP 2017

Zvláštní poděkování patří CHKO Český ráj, Obci Hrubá Skála, Obci Ktová, Městu Rovensko pod Troskami a všem ostatním majitelům pozemků, kteří umožnili konání závodu.