POKYNY

Pokyny ke stažení v PDF

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO OBA ZÁVODY

Datum:

sobota 16. 4. 2016 – neděle 17. 4. 2016

Shromaždiště:

louka v bývalé obci Jabloneček (Ralsko), GPS: 50.6096019N, 14.8881931E

K dispozici místo pro stavbu oddílových stanů.

Příjezd:

D10, exit 57 „Mnichovo Hradiště“, dále po silnici II/268 do Kláštera Hradiště nad Jizerou a dále do obce Borovice.

Od Doks (MČR NOB) přes Bělou pod Bezdězem, Dolní Krupou, Rokytou a Horní Bukovinu do obce Borovice (vzdálenost Doksy – Jabloneček je 37 km). Ve stoupání u Rokyté je doprava řízena kyvadlově semafory, počítejte s možným zdržením.

V obci Borovice (GPS: 50.5682617N, 14.9327394E) odbočit a údolím Mukařovského potoka pokračovat 6 km do bývalé osady Jabloneček (bude značeno).

Posledních 6 km Borovice – Jabloneček vede po úzké lesní částečně asfaltové cestě, nechte si dostatečnou časovou rezervu, mohou se tvořit kolony auty závodníků! Doporučená rychlost 30 km/h.

Parkování:

Auta – na louce u centra závodů, bude vybírán poplatek 20,- Kč / den

Autobusy – na asfaltové ploše v Jablonečku (700 m z centra závodů)

V případě velmi špatného počasí budou auta nouzově parkovat také v Jablonečku.

Dbejte pokynů pořadatelů, neparkujte mimo vyhrazené plochy, všechny pozemky v Jablonečku a v okolí shromaždiště jsou soukromé!

Vzdálenosti:

Doksy (centrum MČR NOB) – shromaždiště Jabloneček 37 km

P auta – shromaždiště 0 m

P bus – shromaždiště 700 m, 40 m převýšení

shromaždiště – start OŽ (so) 1800 m, 60 m převýšení

cíl OŽ (so) – shromaždiště 750 m, 40 m převýšení

Občerstvení:

Na shromaždišti bude fungovat bufet OOB Turnov a catering. Nabídka polévky, teplých pokrmů (i pro vegetariány), čerstvého pečiva, pivo, limo, teplé nápoje.

WC:

Pouze v centru závodů - chemické WC ToiToi. Mějte na vědomí, že veškeré lesy kolem centra závodů a příjezdové cesty od Jablonečku jsou závodním prostorem.

Mytí:

Nouzové mytí zajištěno vodou z cisterny v centru závodů.

Školka:

V centru bude k dispozici školka pro hlídání dětí na nezbytně nutnou dobu Vašeho závodu.

Systém ražení:

Elektronický – SportIdent. V případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R (v případě poruchy SI jednotky na kontrole, kde jsou dvě SI jednotky, je závodník povinen použít druhou SI jednotku a až poté využít náhradní ražení). Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.

Vyčítání čipů je v centru závodů.

Závodní prostor:

Všechny lesní prostory (vyjma těch vyznačených v plánku – ruiny bývalého Jablonečku) a jiné označené plochy kolem centra závodů a příjezdové cesty jsou zakázaným prostorem. Závodníci do nich mohou vstupovat pouze v časovém intervalu mezi okamžikem startu a proběhnutím cílovou čárou.

Zakázané prostory:

V průběhu závodu je přísně zakázáno vstupovat do nově osázených pasek (označeny fialovými šrafy) pod trestem diskvalifikace! Zejména při závodě štafet bude důsledně hlídáno pořadateli a z možných náběhových stran vyznačeno páskou v terénu.

Upozornění:

  • V blízkosti shromaždiště, cestou na start sobotního závodu a v lese při obou závodech se nachází areály fotovoltaických elektráren. Tyto areály jsou přísně střeženy a oploceny. Oplocení je elektrické a má na sobě čidla pohybu. Jakékoliv narušení vede k výjezdu bezpečnostní agentury. Je přísně zakázáno přibližovat se k oplocení elektráren a dotýkat se ho! Prosíme zejména rodiče, aby dohlédli na své děti. Případný výjezd bezpečnostní agentury bude dán dotyčnému k úhradě!
  • Provozování prodejní a propagační činnosti v centru závodů, na příjezdové cestě do centra a na parkovišti je možné pouze se souhlasem ředitele závodů!
  • Účastníci závodí na vlastní nebezpečí. Předlékařská první pomoc v centru závodů.
  • Pořadatel nenese zodpovědnost za případné škody způsobené účastníky závodů.
  • Účastníci závodů souhlasí se zveřejněním videí a fotografií ze závodů.
  • V lese neustále probíhá těžba dřeva, dbejte zvýšené opatrnosti.

Poučení od VLS:

Prostor závodu byl dříve intenzivně využíván k výcviku armády. Prostor byl sanován a otevřen veřejnosti, přesto je teoreticky možný výskyt cvičné munice. Při případném nálezu podezřelého objektu se v žádném případě ničeho nedotýkat a místo nálezu posléze oznámit v cíli pořadatelům. Rizikové oblasti bývalé střelnice se tratě vyhýbají (zakázaný prostor v mapě), při probíhání ani při závodech v roce 2014 nebyly nikdy žádné předměty nalezeny.

Informace: http://www.cps2016.tur.cz, prihlasky@tur.cz

Partneri OOB Turnov


Oblastní žebříček Ještědské oblasti, zkrácená klasická trať
(6. Závod)
závod Rankingu 2016 s koeficientem 1,00

SOBOTA 16. Dubna 2016

Prezentace:

v centru závodu, sobota 9:30 – 10:00 hod.

Kluby, které mají v pořádku uhrazené vklady (i za štafety), na prezentaci nemusí. Seznam bude zveřejněn před závodem na webu závodu. Pokyny ani startovky obálky neobsahují.

Mapa:

Jabloneček, pro kategorie H/D 16-40 1 : 15 000, e=5 m; pro ostatní kategorie 1 : 10 000, revize březen 2016, rozměr A4
Mapy jsou vodovzdorně upraveny.

Stará mapa: Jabloneček (TUR, 2014)

Zvláštní mapové značky:

zelené kolečko – výrazný strom

zelený křížek – vývrat

černý křížek – jiný umělý objekt

Popisy kontrol:

k samoobslužnému odběru v centru závodů ve formě piktogramů

Terén:

Převážně rovinatý, mírně zvlněný, velmi rychlý, většinou dobře průběžný, středně hustá síť cest, rozptýlené hustníky, pozůstatky po vojenské činnosti a bývalých obydlích.

Start:

Intervalový – 00 = 10:30 hod., vzdálen 1800 m, 60 m převýšení, po modrobílých fáborcích.

Kategorie P, T4, T, TF a HDR mají volný start v čase 0 - 100.

Kategorie HDR má k dispozici dvě mapy pro dítě a doprovod.

Cíl:

Vzdálen 750 m. Cíl je cestou na start.

Mapy se nevybírají, dodržujte prosím fair-play.

Časový limit:

150 minut pro všechny kategorie.

Zakázané prostory:

Je zakázán vstup do prostor v mapě označených symbolem 527.0 privát a 709.0 zakázaný prostor. Dále je zakázáno překonávání značky 524.0 vysoký plot. Platí tedy přísný zákaz vstupu do oplocenek a do nově osázených pasek. Tyto paseky jsou v mapě vyznačeny fialovými šrafy. Riziková místa budou označena páskou a hlídána pořadateli. Porušení zákazu je trestáno diskvalifikací ze závodu.

V prostoru se nachází bývalá vojenská střelnice, kde je i možný výskyt nevybuchlé cvičné munice, tato oblast je vyznačena fialovými šrafy a vstup do ní přísně zakázán!

Směrné časy:

dané SŘ Ještědské oblasti. V hlavních a dorosteneckých kategoriích budou délky zkráceny cca o 20% vítězného času z důvodu MČR v NOB.

Občerstvení:

Voda a šťáva v cíli. Pro většinu kategorií občerstvovací stanice na trati – na kontrole.

Startovky:

budou zveřejněny na stránkách závodů a vyvěšeny v centru závodu a na startu.

Výsledky:

Průběžné budou vyvěšovány v centru závodů, konečné budou zveřejněny po skončení závodu v ORISu.

Vyhlášení vítězů:

Bezprostředně po skončení závodu, bude upřesněno spíkrem. Vyhlášeni budou tři nejlepší v žákovských kategoriích do DH14 včetně, v HDR všichni.

Zdravotní služba:

Předlékařská první pomoc v centru závodu.

Protesty:

Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26. 2 poštou na adresu Martin Baier, OOB TJ Turnov, Skálova 207, 511 01 Turnov.

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Ještědské oblasti a Prováděcích předpisů k soutěžím Ještědské oblasti pro rok 2016.

Jury: Složení jury bude zveřejněno v centru závodů.

Hlavní funkcionáři:

Ředitel závodu: Daniel Wolf, R1
Hlavní rozhodčí: Martin Baier, R2
Stavba tratí: Tomáš Dlabaja, R3

Upozornění:

Cesta na start vede kolem nejvýkonnější solární elektrárny v ČR. Tato se nachází i v blízkosti shromaždiště a některých postupů na trati. Je přísně zakázáno přibližovat se a dotýkat oplocení solárních elektráren! Oplocení je elektrické a obsahuje čidla pohybu, které jsou napojené na bezpečnostní agenturu. Případný výjezd bude dán k uhrazení.


Český pohár štafet v orientačním běhu 2016
(2. závod)

NEDĚLE 17. dubna 2016

Prezentace:

neděle 9:30 – 10:30 hod., v centru závodu

Soupisky:

Vyplněním v systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz) do soboty 16. 4. 2016, 19:00 hod. Výjimečně lze soupisky opravit na prezentaci.

Startovní čísla:

Budou vydávána na prezentaci. Odevzdávají se v cíli.

Mapa:

Jabloneček – sever, 1 : 10 000, ekv. 5 m, stav 3/2016, rozměr A4

Mapy budou vodovzdorně upravené. Digitální tisk Žaket Praha.

Mapovali: Jan Picek (hl. kartograf), Christer Carlsson, Ingvar Svanberg

Mapu závodník odhodí v doběhovém koridoru, posléze budou mapy vydávány po skončení závodu.

Zvláštní mapové značky:

zelené kolečko – výrazný strom

zelený křížek – vývrat

černý křížek – jiný umělý objekt, malá oplocenka

Popisy kontrol:

Pouze na mapě, při levém okraji.

Terén:

Smíšený les na východním okraji bývalého vojenského újezdu Ralsko 280 – 399 m. Rychlá náhorní plošina, hluboká údolí, porostové detaily, pozůstatky po vojenské činnosti a původních obydlích, místy skalky.

V závěrečném pytlíku se vyskytuje podrost tvořený hojným výskytem janovce, místy v kombinaci s ostružiním a bukovým náletem. Doporučujeme krytí dolních končetin.

Prostor dosud nebyl nikdy využit pro závod v orientačním běhu.

Start 00:

11:00 hod. ve vlnách podle jednotlivých kategorií.

00: H21

05: D21, H105

10: H18, D135

15: D18, H135

20: H14, D105, H165

25: D14, MIX

Průběh závodu:

Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví 4 minuty před startem své kategorie. Při vstupu do tohoto prostoru si vynulují a zkontrolují svůj SI čip. Po startu jsou povinni absolvovat povinný úsek na začátek orientace.

Závodník dobíhající od sběrné kontroly na předávku odhodí na označeném místě mapu, orazí cílovou kontrolu, poté předává dotykem rukou dalšímu úseku a vyčte si svůj SI čip.

Závodníci dalších úseků si před vstupem do předávacího území vynulují a zkontrolují svůj SI čip. Vybíhající závodníci dalších úseků si sami berou ve výdejně map mapu s označením shodným se svým startovním číslem (mapa je na rubové straně označena číslem štafety a pod tím příslušným počtem puntíků, který odpovídá číslu úseku) a dále pokračují povinným úsekem na začátek orientace.

Pořadí závodníků v cíli je dáno pořadím, v jakém proběhnou cílovou čarou. Cílová jednotka je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci posledních úseků zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do cílové jednotky.

Zakázané prostory:

Je zakázán vstup do prostor v mapě označených symbolem 527.0 privát a 709.0 zakázaný prostor. Dále je zakázáno překonávání značky 524.0 vysoký plot. Platí tedy přísný zákaz vstupu do oplocenek a do nově osázených pasek. Tyto paseky jsou v mapě vyznačeny fialovými šrafy. Některé kontroly a postupy se nachází v bezprostřední blízkosti těchto pasek. Riziková místa budou označena páskou a hlídána pořadateli. Porušení zákazu je trestáno diskvalifikací ze závodu.

Vyhlášení vítězů:

Cca ve 14:00 hodin v centru závodů, bude upřesněno spíkrem. Budou vyhlášeny první tři štafety ve všech kategoriích (s výjimkou MIX).

Zdravotní služba:

Předlékařská první pomoc v blízkosti cíle v centru závodu.

Prostesty:

Písemně doložené vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26.1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu: Jindřich Kořínek, OOB TJ Turnov, Skálova 207, 511 01 Turnov

Časový limit:

210 minut pro všechny kategorie.

Jury:

Roman Zbranek (ASU), Jan Mrázek (SJC), Martin Janata (DKP)

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2016.

Hlavní funkcionáři:

Ředitel závodu: Daniel Wolf
Hlavní rozhodčí: Jindřich Kořínek, R1
Stavba tratí: Daniel Wolf, R1

Na Vaší účast se těší pořadatelé z OOB Turnov!

Aréna Jabloneček

Aréna Jabloneček

Partneři ČSOS

Partneri CSOS