ROZPIS

Rozpis ke stažení v PDF

SOBOTA 16. Dubna 2016

Oblastní žebříček Ještědské oblasti, klasická trať
závod Rankingu 2016 s koeficientem 1,00

Datum:

sobota 16. 4. 2016

Poř. orgán:

Ještědská oblast Sekce OB ČSOS

Poř. subjekt:

OOB TJ Turnov (TUR)

Shromaždiště:

louka v bývalé obci Jabloneček (Ralsko)

Prezentace:

v centru závodu, sobota 9:30 – 10:00 hod.

Kategorie:

Soutěžní:

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70

Ostatní:

P – jednoduchá trať pro příchozí veřejnost cca. 3 km
T – mapově náročnější tréninková trať cca 7 km
T4 - mapově lehčí tréninková trať cca. 4 km

D10L, H10L, HDR (fáborková trať, doprovod povolen pouze v kat. HDR)
TF - fáborková linie, především pro samotné děti nebo děti s doprovodem rodičů, kteří pomáhají dítěti jen minimálně (rozdíl oproti HDR)

Přihlášky:

Do neděle 10. dubna 2016 23:00 hod. pouze online na http://oris.orientacnisporty.cz.

Po termínu jen dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.

Vklady:

Kategorie

Vklad

H,D10L; HDR; TF

55,- Kč

H,D -14; P

60,- Kč

H,D 16+; T4; T

90,- Kč

Platby zašlete v termínu přihlášek převodním příkazem na účet OOB Turnov, č. 2200736863/2010, jako variabilní symbol uveďte 16xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle svazového adresáře. Potvrzení o zaplacení předložte ke kontrole při prezentaci.

Vzdálenosti:

parkoviště – shromaždiště do 1 000 m, bude vybíráno parkovné
shromaždiště – start do 2 000 m
shromaždiště – cíl do 1 000 m

Mapa:

pro kategorie H/D 16-40 1 : 15 000, e=5 m; pro ostatní kategorie 1: 10 000, revize březen 2016, rozměr A4, k dispozici mapníky

Terén:

Převážně rovinatý, velmi rychlý, většinou dobře průběžný, středně hustá síť cest, rozptýlené hustníky, pozůstatky po vojenské činnosti a bývalých obydlích.

Start:

Směrné časy:

Intervalový – 00 = 10:30 hod.

dané SŘ Ještědské oblasti. Pro kategorie HD16 - HD40 se jedná o zkrácenou klasiku (o 25%) z důvodu MČR v nočním OB.

Systém ražení:

SportIdent pro všechny kategorie, možnost zapůjčení u pořadatele na prezentaci. Požadavek na zapůjčení uvádějte do přihlášky = zaškrtávací políčko v ORIS u přihlašované osoby, půjčovné 40,- Kč. Poplatek je v případě nepoužití čipu nevratný. Neregistrovaní závodníci v ČSOS složí zálohu na čip 1000,- Kč pro případ ztráty čipu, která jim bude po závodě vrácena.

Hlavní funkcionáři:

Ředitel závodu: Daniel Wolf, R1
Hlavní rozhodčí: Martin Baier, R2
Stavba tratí: Tomáš Dlabaja, R3

Protesty:

Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26. 2 poštou na adresu Martin Baier, OOB TJ Turnov, Skálova 207, 511 01 Turnov.

Informace:

http://cps2016.tur.cz/, prihlasky@tur.cz

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Ještědské oblasti a Prováděcích předpisů k soutěžím Ještědské oblasti pro rok 2016.

NEDĚLE 17. dubna 2016

Český pohár štafet v orientačním běhu 2016 (2. závod)

Datum:

neděle 17. 4. 2016

Poř. orgán:

Český svaz orientačních sportů, Sekce OB

Poř. subjekt:

OOB TJ Turnov (TUR)

Shromaždiště:

louka v bývalé obci Jabloneček (Ralsko)

Prezentace:

neděle 9:30 – 10:30 hod., v centru závodu

Kategorie:

typ závodu – tříčlenné štafety

Český pohár: D18, D21, H18, H21

Ostatní: D14, D105, D135, D165, H14, H105, H135, H165, H180, MIX

Přihlášky:

Do 3. dubna 2016 online na http://oris.orientacnisporty.cz; výjimečně se obraťte na e-mail prihlasky@tur.cz (elektronická přihláška je platná až po potvrzení příjmu).
Po termínu jen dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.

Vklady:

DH18 a DH21: 570,- Kč / štafeta; DH14: 300,- Kč / štafeta; ostatní: 480,- Kč / štafeta

Platby zašlete v termínu přihlášek převodním příkazem na účet OOB Turnov, č. 2200736863/2010, jako variabilní symbol uveďte 16xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle svazového adresáře. Oddíly, které nebudou mít potvrzeno přijetí platby pořadatelem v seznamu přihlášených v systému ORIS, žádáme o předložení dokladu o úhradě na prezentaci.

Vzdálenosti:

parkoviště auta – shromaždiště do 1 000 m, bude vybíráno parkovné

parkoviště BUS – shromaždiště do 1 500 m

Ubytování (při MČR NOB) – shromaždiště 38 km

Mapa:

Jabloneček – sever, 1 : 10 000, e=5 m, mapový klíč ISOM 2000, A4
hl. kartograf Jan Picek, stav duben 2016, mapy budou vodovzdorně upravené.

Terén:

Smíšený les na východním okraji bývalého vojenského újezdu Ralsko 280 – 399 m. Rychlá náhorní plošina, hluboká údolí, porostové detaily, pozůstatky po vojenské činnosti a původních obydlích, místy skalky a sezónní podrost.

Prostor dosud nebyl nikdy využit pro závod v orientačním běhu.

Start:

Soupisky:

Směrné časy:

00 = 11:00 hod., ve vlnách po kategoriích

Vyplněním v systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz) do soboty 16. 4. 2016, 19:00 hod. Výjimečně lze soupisky opravit na prezentaci.

dané SŘ Sekce OB ČSOS.

Systém ražení:

SportIdent pro všechny kategorie, možnost zapůjčení u pořadatele na prezentaci. Požadavek na zapůjčení uvádějte do přihlášky = zaškrtávací políčko v ORIS u přihlašované osoby, půjčovné 40,- Kč. Poplatek je v případě nepoužití čipu nevratný.

Hlavní funkcionáři:

Ředitel závodu: Daniel Wolf, R1
Hlavní rozhodčí: Jindřich Kořínek, R1
Stavba tratí: Daniel Wolf, R1

Protesty:

Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26. 2 poštou na adresu Jindřich Kořínek, OOB TJ Turnov, Skálova 207, 511 01 Turnov.

Informace:

http://cps2016.tur.cz/, prihlasky@tur.cz

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2016.

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí dne 2. 2. 2016.

Na Vaší účast se těší pořadatelé z OOB Turnov!