Již čtvrté kolo Turnovské zimní ligy se uskuteční v sobotu 3. února 2024.
Níže najdete rozpis a přihlášky na delší middle, na který vás zvou Novotní a Jáchym Pešek.

Přihlášky na 4. kolo Turnovské zimní ligy do pátku 02.02.2024 do 12:00 – nutné pro tisk map!

Po termínu bez záruky na mapu.

 

Kdy:        sobota 3. února 2024, start od 10:00 do 11:00 na krabičku

Kde:   Shromaždiště i parking U sv. Josefa nad Malým Rohozcem (mapa)

Co:        Delší middle, délky tratí od 2km do 7km, bude upřesněno později

Přihlášky:    zde přes google formulář do pátku 2. 2. 2024, 12:00

Ražení:    SportIdent – delší tratě jen na některých kontrolách. Vemte si čipy

Kategorie:    HDR, D10, H10, D12, H12, D14, H14, D18, H18, D21, H21, D50, H50 – měřený trénink

       HDR – jednoduchá trať pro děti s doprovodem rodičů (nefáborkováno)

Vzdálenosti: parkování – start = 500m (fáborkováno), cíl – parkování = 50m

Tratě:

       D/H10, HDR            cca 2,0km

       D/H12                      cca 2,4km

       D/H14                      cca 3,4km

       D18                          cca 4,1 km

       H18, D21                 cca 5,6 km

       H21                          cca 6,9km

       D/H50                      cca 3,8km

Start:

       všech kategorií od 10:00 do 11:00 na krabičku, ve 12:00 začíná sběr kontrol – pokud nebude určeno jinak na startu nebo v pokynech

Parkování:

      parkujte inteligentně, abychom nestáli na louce. Zkuste se spojit do víc aut, přiběhnout, přijet na kole

Mapa:

       Bartošova pec, 1:10 000

       Pro jistotu berte mapníky, kdyby pršelo. Tisk to určitě nevydrží

Na Vaší účast se těší Novotní a Jáchym Pešek!

Přehled přihlášených na trénink (odkaz na tabulku – tabulka neslouží k editaci, přihlašování přes tento formulář)
www.ponorkaturnov.cz / www.tur.cz
1. 2. 2024 | Jan Schulhof
PARTNEŘI ODDÍLU