Zvu vás na 5. kolo Zimní Turnovské ligy pod hradem Trosky

Kdy:        neděle 18. února 2024, start od 9:00 do 11:00 na krabičku

Kde:   Mezi tábořištěm Svitačka a Újezdem pod Troskami (mapa)

Co:        Delší middle, délky tratí od 2km do 6km, bude upřesněno

Přihlášky:    zde přes google formulář do pátku 17. 2. 2024, 12:00 – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf83GIQ0_Rhr0aKGRg_zsC3OpvnW00CviyHstMK6nMIxomC7Q/viewform

Ražení:    SportIdent – delší tratě jen na některých kontrolách. Vemte si čipy

Vzdálenosti: parkování – start = 50m (fáborkováno), cíl – parkování = 50m

Kategorie:    HDR, D10, H10, D12, H12, D14, H14, D18, H18, D21, H21, D50, H50 – měřený trénink

       HDR – jednoduchá trať pro děti s doprovodem rodičů (nefáborkováno)

Tratě:

       D/H10, HDR            cca 2,0km

       D/H12                      cca 2,5km

       D/H14                      cca 3,5km

       D18                          cca 4,0km

       H18, D21                 cca 5,0km

       H21                          cca 6,0km

       D/H50                      cca 4,0km

Start:

       všech kategorií od 9:00 do 11:00 na krabičku, ve 12:00 začíná sběr kontrol – pokud nebude určeno jinak na startu nebo v pokynech

Parkování:

      parkujte inteligentně. Zkuste se spojit do víc aut, přijet vlakem, busem.

Mapa:

      Cipísek, 1:10 000

       Pro jistotu berte mapníky, kdyby pršelo. Tisk to určitě nevydrží

Na Vaší účast se těší Matěj Karásek

Přehled přihlášených na trénink (odkaz na tabulku – tabulka neslouží k editaci, přihlašování přes tento formulář)
12. 2. 2024 | Jan Schulhof
PARTNEŘI ODDÍLU